Beosztás

egyetemi adjunktus
Egyetemi mellék: +36 1 459-1500 / 56536
E-mail:  ladonyi.zsuzsanna@semmelweis.hu
Végzettségek

szociálpolitika (2001) PTE-BTK

hittanár  (2002) VHF

Doktori fokozat
PhD, szociológia (szociálpolitika területen) ELTE- TÁTK (2018)
Publikációs lista (MTMT azonosító) https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10040208
Researchgate, ORCID

https://www.researchgate.net/profile/Zsuzsanna-Ladonyi

ORCID: 0000-0002-3167-0328

Társasági, egyesületi tagságok
  • Magyarországi Szociális Szakemberek Képzéséért Egyesület (Iskolaszövetség) (tag)
  • CEESBM (Central East European Society of Behavioral Medicine) Közép-Kelet-Európai Magatartásorvoslási Társaság (tag)
  • Antropos Mentálhygiénés Egyesület (pártoló tag)
  • Veszprémi Akadémiai Bizottság, Szociológia munkabizottság (titkár)
Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

migráció, lelki egészség, szociális munka, aktív idősödés

 Aktuális kutatások

Képzéseink hatása az önegyüttérzésre (Self-Compassion Kérdőív magyar változatának használatával – SCS-H)

XXI. századi babaszoba

Egyéb szakmai érdeklődés

interdiszciplináris együttműködés, önkéntesség, képzésfejlesztés

Legfontosabb publikációk

Ládonyi Zsuzsanna (2017) A migráció és a lelki egészség közötti összefüggések vizsgálata egy német tartomány magyarjaival készített interjúk tükrében.

Ládonyi Zsuzsanna (2013) Migránsok lelki egészségét befolyásoló tényezők vizsgálata elsőgenerációs németországi magyarok körében. In: Acta Sociologica: Pécsi Szociológiai Szemle 1:(1) pp. 137-148. (2013)

Asztalos Bernadett – Ládonyi Zsuzsanna – Tésenyi Timea (2020) LIPI ajánlások szociális szakembereknek: Alacsony Intenzitású Pszichológiai Intervenciók további lehetőségeinek a feltárása. In: J. T. Karlovitz (szerk.) (2020) Reflexiók néhány magyarországi pedagógia-releváns kontextusra, IRI, Komárno, 146-156.

Ládonyi Zsuzsanna (2018) Németország mint szubjektív élmény. Egy kvalitatív kutatás eredményei. In: Gulyás Éva (2018) (szerk.) Migráció és bevándorlókhoz való viszony Németországban és Magyarországon. Tanulmányok. Budapest, 17-30.

Meleg Sándor & Ládonyi Zsuzsanna (2019) Házi segítségnyújtás iránti igények időbeliségének mérése. Párbeszéd: Szociális munka folyóirat, 6(3).

Ládonyi Zsuzsanna (2007) Gemeinschaftlicher Kinderschutz in Siebenbürgen (Rumänien) im Geiste des Heiligen Franz von Assisi: Primär-, Sekundär-und Tertiärprävention… European Journal of Mental Health, 2(01), 67-85.