Beosztás

habilitált egyetemi docens

Egyetemi mellék: 06-1-459-1500 / 56531
E-mail:  joob.mate@semmelweis.hu
Végzettségek

Teológus-lelkész (1997)
Szociális és családsegítő lelkigondozó (2008)
Okleveles szupervizor (2015)

Doktori fokozat PhD, Hittudomány, Evangélikus Hittudományi Egyetem, 2006
Publikációs lista   Magyar Tudományos Művek Tára
Társasági, 
egyesületi tagságok

European Council of Pastoral Care and Counselling (főtitkár)

Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság (vezetőségi tag)

Antropos Mentálhygiénés Egyesület

Magyar Szupervizorok és Szupervizor-Coachok Társasága

Szakmai érdeklődés,
kutatási területek

Az egyéni bűnbánat pasztorálpszichológiai vizsgálata
Közösségi lelkigondozás
A pásztori szupervizió alkalmazásának lehetőségei
Titoktartás
Bűntudat és szégyen feloldásának kérdései

Aktuális kutatások   A bűnbánat és a szégyenérzet feloldásának problémája az egyházi közelmúlt feldolgozásában
Egyéb szakmai érdeklődés Lelkészi életpályamodell
Legfontosabb publikációk

Joób, Máté: Szégyen vagy bűntudat… vagy megkönnyebbülés? (2020): A kollaboráció transzgenerációs hatásai és feldolgozásának nehézségei. In: Embertárs 2020 : 3 pp. 261-270., 10 p. 

Joób, Máté: A határtalan megbocsátás határai
In: Orosz, Gábor Viktor (szerk.) (2020): Teológia és határok: Az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatóinak tanulmánykötete. Luther Kiadó, Budapest. pp. 153-166., 14 p.

Joób, Máté: Ringen mit der Vergangenheit: Ein Versuch zur individuellen und kollektiven Aufarbeitung der Vergangenheit und insbesondere der Beziehung zwischen den als inoffizielle Mitarbeiter angeworbenen kirchlichen Amtsrängern und der kommunistisch-sozialistischen Staatssicherheit (2013). In: European Journal of Mental Health, 8:1 pp. 60-80. DOI

Joób, Máté: A Lélek-ápolás különböző színterei: Kísérlet a spiritualitás, a lelkivezetés és a lelkigyakorlat fogalmainak evangélikus megközelítésére (2016). Embertárs 14:1 pp. 81-93. , 13 p.