Célok, önszabályozás és pozitív működés követéses vizsgálata pároknál

Kutatásvezető : Martos Tamás

Résztvevők : Sallay Viola Lakatos Csilla, Tóth-Vajna Rita, Désfalvi Judit, Gubányi Mónika (PhD-hallgatók)

Támogatás : OTKA PD-105685

Időtartam : 2012.10. – 2015.10.

Újdonság: A kutatásban alkalmazott kérdőívek egy részét publikáltuk a Mentálhiginé és Pszichoszomatika 2014. szeptemberi számában.

A kutatás áttekintése: A kutatásban házas- és együtt élő párok követéses vizsgálatával választ kívánunk találni arra, hogy a célok és az ezekhez kapcsolódó önszabályozási folyamatok hogyan járulhatnak hozzá egyéni és kapcsolati szinten a pozitív működéshez és tapasztalatokhoz. Az életcélokat és az önszabályozási folyamatokat korábban főként egyéni szinten kutatták. Hiányzik viszont ezeknek a jelenségeknek a rendszerszemléletű, párokra fókuszáló megközelítése. A tervezett kutatás alapvető célja ezért az, hogy ezeket a folyamatokat párkapcsolati keretbe helyezze, összekötve a célok követésének és a működésnek egyéni és párkapcsolat-dinamikai aspektusait. Egyrészt az Öndetermináció Elméletének megközelítését használjuk mind az életcélok, mind a személyes tervek szintjén (az autonómia, kompetencia és kapcsolódás szükségleteinek kölcsönös támogatása), összefüggésben a pozitív működéssel. Másrészt a célok fejlődési aspektusát a családi életciklus fogalomkörébe helyezzük arra fókuszálva, hogy mi a jelentősége a célok tartalmának, a párok szükségleteinek és a kapcsolati jellemzőknek a párkapcsolat különböző szakaszaiban. Módszertani szempontból két fő fejlesztést érdemes kiemelni. Egyrészt a követéses elrendezés lehetővé teszi kauzális modellek ellenőrzését. Másrészt egy új mérőeszközt (Személyes Tervek Kérdőív Pároknak) tervezünk kifejleszteni, mely párkapcsolati kontextusra adaptálja az egyéni célok felmérését.

Összességében a tervezett projekt célja, hogy a) a párkapcsolatok működésének új elméleti ismereteihez és modelljeihez vezessen, és b) új, innovatív módszertani eljárásokat találjon a párkapcsolatok fontos aspektusainak felméréséhez.