A bűnbánat és a szégyenérzet feloldásának problémája az egyházi közelmúlt feldolgozásában

Kutatásvezető Joób Máté
Résztvevők MEE Tényfeltáró Bizottsága
Támogatás  
Időtartam 2010 –

Doktori kutatásomat a magángyónás témakörében folytattam. Munkámban külön kitértem arra a problémára, hogy a szégyenérzet feloldása szempontjából problematikus a magángyónás. Így jutottam el ahhoz a kérdéshez, hogy vajon az egyház hogyan tud segítségére lenni azon embereknek, akik szégyenérzettel bírnak? Mit tud felkínálni annak érdekében, hogy szégyenérzetük feloldódjon?

Célom tehát a szégyenérzet feloldásának lehetőségeit megvizsgálni empirikus megközelítéssel.

A Magyarországi Evangélikus Egyházban 2006 óta tényfeltáró bizottság működik abból a célból, hogy feltárja és elemezze az ügynökkérdést. E folyamat során újra visszatérő kérdés a szégyen, de nem csak a beszervezettek tekintetében, hanem a családtagjaik összefüggésében is. Mit lehet kezdeni a szégyenérzettel, amelynek feloldása nem realizálható a bűnbánat-bűnvallás-megbocsátás sémájában.

Kutatásomban a rendelkezésemre álló forrásanyagok és mélyinterjúk segítségével szeretném feltárni és elemezni a bűnbánat mellett meghúzódó szégyenérzetet.

Kapcsolódó publikációk:

Joób M.: Az egyéni bűnbánat gyakorlatának kihívása az egyház és a teológia számára. Lelkipásztor 82. évf. 2007/6. pp. 202–209. ISSN 0133-2821.

Joób M.: Gyónás és lelkigondozói beszélgetés. In: Szabó Lajos (szerk.): Ablaknyitás. Keresztény önismeret falakon belül és kívül. Luther Kiadó. 2004. Budapest. pp. 126–140. ISBN 963 9571253.

Joób M.: A bénító szégyen. A bűnbánat és a szégyenérzet feloldásának problémája az egyházi közelmúlt feldolgozásában. In: Fabiny Tibor (szerk.): Hálóba kerítve. Konferencia az evangélikus lelkészek és az állambiztonság kapcsolatáról. Luther Kiadó – Hermeneutikai Kutatóközpont. 2011. Budapest. pp. 61-69. ISBN 978-963-9979-37-6.

Kettunen P., Joób M.: Suomalainen ja unkarilainen rippi. Teologinen Aikakauskirja. 114. évf. 2009/1. pp. 47–65. ISSN 0040-3555.