Oktatásmódszertan az SZSZM képzésen

A munka mellett végezhető képzés során a hallgatók egy félév alatt 12-14 oktatási napon vesznek részt. A közös alkalmak során átadjuk a szükséges elméleti tudást, amit a hallgatók valós életen alapuló esettanulmányokon és gyakorlatorientált, otthoni feladatokon keresztül mélyítenek el. Ezek során rengeteg új kérdéssel szembesülnek, amelyekre az oktatási napokon együtt találjuk meg a választ. Éppen ezért fontosnak tartjuk a rendszeres, aktív jelenlétet az órákon.
A program során a hallgatók intézményi látogatásokon vesznek részt. A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

A képzés során érintett témakörök:

  • Szociális szolgáltatások rendszere és stratégiák
  • Szociális szervezet keretei és folyamatai
  • Szociális szervezet vezetése
  • Fenntartható finanszírozás
  • Szociális innováció
  • Gyakorlati projektek
  • Vezetői technikák elsajátítása

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése.