Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

„A szociális vezetőképzésen való részvételemmel, olyan korszerű ismeretekre tehetek szert, melyek saját vezetői szerepem és feladataim ellátásában lesznek segítségemre. (…) Mindehhez jelentős segítséget nyújtott a szociális vezetőképzésen kapott ismeretanyag, ami segítségével átláthatóvá vált számomra az előttem álló feladat mértéke. (…) Azt gondolom, nagy előnyöm származott abból, hogy a projektet megelőzően vettem részt a képzésen, hiszen így a modulok tantárgyai segítségével sok nézőpontból láthattam rá a megvalósítandó feladatra.” – L.M.

„A képzés vezetéselmélet moduljában megismerkedtem egy olyan modellel, ami tökéletesen leírja és összegezi a különböző beosztottak feladat ellátására és munkavégzésére való hajlamukat és képességüket. (…) A képzésen megtanultuk, hogy a jó vezető legfőbb jellemzői például: a szakmai elhivatottság. (…) A képzésen a szociális ágazat minden területéről érkeztek szakemberek, és egyértelműen megállapítottuk, hogy bár különböző feladatokat látunk el, a nehézségek gyakorlatilag ugyanolyanok.” – B.L.

„Kollégából vezető címmel megfogalmazott vezetői kihívásom, problémám enyhítésére, megszüntetésére irányuló megoldási lehetőségek tárházát nyújtotta számomra a képzés. (…) Ezek megvalósításához a képzésen elsajátított ismeretek óriási segítséget fognak nyújtani. (…) A képzésen elhangzott információk, átadott ismeretanyagok rávilágítottak arra, hogy még nagyon sokat kell tanulnom, fejlődnöm és számos változtatást szükséges kezdeményezni intézményünk működésével kapcsolatban, ha pozitív irányú változtatást kívánok elérni. (…) A képzés során megszerzett megbízható vezetői tudással támogatni tudom fenntartónkat a stratégiai döntések meghozatalában, ugyanakkor az ágazat egészének szüksége van arra, hogy a mindenkori hatékony vezetői kompetenciák megjelenjenek a közszolgáltatást végző intézményekben.” – B.F.P.

„A szociális vezetőképzésen való részvételem rávilágított arra, hogy mennyire jó kimozdulni a megszokott hétköznapokból, kimozdulni egy kicsit a konformzónánkból, új embereket megismerni, új ismeretek szerezni, mindezt egy nagyon jó ellátással egybekötve. (…) Nagyon jó lenne, ha nemcsak vezetőknek, hanem a szociális szférában dolgozó szakdolgozóknak is lenne ilyen vagy hasonló képzés, hogy a mindennapi megszokott körforgásból kimozdulhassanak, új szemlélettel találkozhassanak, új tudásra tegyenek szert mindezt egy jóhelyen egy jó csapattal.” – B.I.

„A vezetőképzés nélkül kevésbé tudtam volna rendszerezni a vezetéssel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok sokaságát, ami sokunk személyiségében ugyan jelen van, de a tudatosítás mindig megerősítést, lendületet ad abban, hogy hogyan kell, hogyan érdemes csinálni.” – F.M.

„Ezzel együtt és a szociálisvezető képzésnek köszönhetően egy szakmai globális problémát is találtam. (…) Mi a képzésen résztvevők is érdeklődve figyeltük vezető társainkat, mikor saját területüket bemutatták.” – G.F.K.

„A szociális vezetőképzés hónapjaiban folyamatosan olyan impulzusok értek, amelyek a vezetői szerep gyakorlásának tudatosabb, több szempontú, önreflektívebb irányultsága felé mozdítottak.” – H.M.

„Az árulkodó jelek felfedezése óta azon gondolkodom, hogy vezetőként mit tehetnék kollégáimért, hogyan tudnám segíteni őket pszichés egyensúlyuk megőrzésében, így ez a projektmunka jó alkalom a problémám végig gondolására.” – K.A.

„A képzés során betekintést nyertem a vezetői típusokról, vezetői stílusokról. (…) A képzésen szerzett új információk birtokában, rájöttem, hogy saját vezetői szerepem megerősítésére van szükségem.” – M.K.J.

„A projektmunka készítése közben nagyobb rálátásom lett a vezetés folyamatára, arra, hogy szükséges önértékelést és szervezeti teljesítményértékelést végezni. (…) Illetve a projektmunka nagy segítséget jelentett abban, hogy átgondolva, újból megpályázzam-e a bölcsődevezetői posztot, hiszen letelik augusztusban az 5 évre szóló kinevezésem.” – Zs.Sz.N.

„A vezetőképzés során sikerült olyan szakmabeli vezetőkkel találkoznom, akik hasonló problémákkal küzdenek, s előhozták ezeket a témákat a kommunikációs modulok alkalmával, amely nagyon jó lehetőséget nyújtott arra, hogy tanulságot szerezzek és érezzem, nem vagyok egyedül ezekkel a problémákkal, valamint az oktatók által hozott elméleteket a gyakorlat nyelvére fordították, külön köszönet érte. (…) A vezető képzés számomra abban erősített meg, hogy mennyire fontos a kommunikáció, és mennyire befolyásolja a dolgozók hozzáállását a munkatársak felé.” – R.P.

„A vezetői képzésen való részvétel még inkább rávilágított a szervezet működésében felmerülő problémákra, hiányosságokra.” – S.K.

„A következőkben szeretném körbejárni, sorra venni azokat a lehetőségeket, amelyre a képzés során nagyobb rálátásom lett. (…) Ha egy szóval kellene jellemeznem a képzést, az inspiráló jelzőt használnám, olyan hatással volt rám.” – F.A.

„A vezetőképzés során sikerült olyan ismeretekre szert tennem, amik lendületet adnak ahhoz, hogy ne adjam fel reményeimet, és merjek újabb ötleteket megvalósítani a jövőben is.” – Sz.B.A.

„A képzésen tanultak alapján nem mindegy, hogy hogyan és milyen módon kommunikáljuk a dolgokat. (…) Megtanultam a képzésen, hogy fontos a tervezés, szervezés, utasítás, koordinálás és ellenőrzés a vezetés szempontjából. (…) Ez a vezető képzés is erre volt jó és hasznos, hogy a szociális területén lévő más intézmények vezetőivel megismerkedhettünk, tapasztalatokat, információkat tudtunk cserélni annak ellenére, hogy minden terület más és más nehézségekkel kell, hogy megbirkózzon.” – I.K.

„A vezetői képzés alatt átfogó képet kaptam ezen eszközökről és a használatukról.” – B.V.M.

 „Tanulmányaim során a jelen vezetőképzésben ismeretet szereztem a vezetés kettős jellegéről, amely szemlélet egyrészt a folyamatok irányításáról másrészt az emberek vezetéséről szól. (…) A képzés során megerősödött bennem, mekkora jelentősége van a dolgozók mentális egészségének, amit pl. (…) A képzés során olvasott új szakirodalom és a képzésben elhangzott ismeretek megerősítettek abban, ha az intézményvezető megbecsüli a munkatársait, elismeri munkájukat, partnerként kezeli őket, és ugyanezt a középvezetőktől is elvárja, az jelentősen kihat a munkateljesítményre, a munka elégedettségre, a kreativitásra, az innovációra. (…) A képzés során, valamint a dolgozat elkészítésekor rengeteg felismerésem volt.” – B.M.I.Á.

„A szociális vezetőképzés interaktív előadásainak során tanultak segítették a fejlesztésből adódó kihívások tudatosabb kezelését. (…) A feladat megoldásához felhasználtam a vezetőképzés alatt tanultakat a folyamatszervezés lépéseinek megfelelően: (…) A sikeres megvalósítás folyamatában fontos szerepe volt a szociális vezetőképzésnek, mely jelentősen segített az intézményben megvalósuló fejlesztés rendszerszemléletben való értelmezésében.” – B.É.

„A szociális vezetőképzés rámutatott arra, hogy a szervezeti erőforrások közül az emberi erőforrás mindinkább kitüntetett szerepet a szervezetek életében, megszerzésével, fejlesztésével a szervezet stratégiai céljai válnak elérhetővé, a munkavállalók elkötelezettek és elégedettek lesznek, ha stratégiai emberi erőforrás rendszerben gondolkodunk.” – K.Zs.

„A képzés során kitértünk a gazdasági ismeretekre, ami minden esetben hasznos. (…) Kaptam a képzés során ötleteket ahhoz, hogy miben tudnám javítani a munka körülményeket a gondozóházban. (…) Sok segítséget kaptam a képzés során ahhoz, hogy dolgozzak ezen a problémán, mert a mindennapi feladatok és problémák nem engedik az elmélyülést a még nem aktuális csak a jövőben való feladatok elvégzésére. – K.Zs.K