Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél. Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban

TÁMOP- 6.2.5./A/12/1

2012.10.01. – 2014.11.30.

Projekt tartalma, célja

A projekt célja:

 • a hazai egészségügyi szolgáltatók nemzetközi követelményeknek megfelelő, a szakmai működés standardokon alapuló, egységes külső felülvizsgálati rendszerének megalapozása
 • az egészségügyi szolgáltatók, főként a járó- és fekvőbeteg szakellátás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátási tevékenység akkreditációs rendszerének kialakítása
 • a működtetés és a hosszú távú fenntarthatóság feltételeinek megteremtése és a program elindítása
 • az egészségügyi ellátások színvonalának, biztonságának, hatékonyságának, eredményességének, átláthatóságának és költséghatékonyságának javítása
 • határon átívelő ellátás és egészségturizmus támogatása.

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

Eredménytermékek

A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

 • Standardcsoportok a fekvő- és járóbeteg-ellátók, valamint a közforgalmú gyógyszertárak számára
 • Standardok bevezetését támogató segéd- és oktatási anyagok
 • A képzési anyagok kialakítása, standardfejlesztők, felülvizsgálók és belső koordinátorok számára
 • A standardok értékelési módszertanának kialakítása
 • Semmelweis Egyetemen végzett terepgyakorlatok összefoglalói
 • Online kommunikációs felületek kialakítása a belső kommunikáció támogatására
 • Akkreditációs eljárást támogató szoftver fejlesztése
 • A program publikus honlapjának kialakítása: www.bella-akkreditacio.hu
 • NEVES jelentési rendszerhez kapcsolódó szoftver és jelentőlapok fejlesztése
 • Gyógyszerészi gondozást támogató szoftver fejlesztése

EMK kontakt

Név: Dr. Belicza Éva (egyetemi docens, projektvezető)
Telefon: +36 1 488 7617
E-mail: belicza@emk.sote.hu