Az egészségügyi munkaerő témája kritikus területnek tekinthető, mely Magyarország esetében is jelentős kihívást jelent. A társadalom elöregedése – beleértve az egészségügyi szakemberek átlagéletkorának emelkedését-, a növekvő ellátási igények, illetve a meglévő szakember-állomány migrációja fontos dimenziók, melyek megoldása kulcsfontosságú az ellátórendszer megfelelő működésének eléréséhez. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja kiemelt kutatási területként kezeli az egészségügyi munkaerő témáját. Mára az EMK nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt fontos szereplője az eredeti angol szakszó rövidítéséből csak HRH-ként emlegetett területnek.

Az EMK HRH kutatással foglalkozó csapata a különböző egészségügyi dolgozók migrációs szándékainak, migrációs tényadatoknak, és a képzési rendszer hatásainak elemzésével foglalkozik, valamint vizsgálja a hazatérési lehetőségeket és az emberi erőforrás szükségleteket is.

Az elmúlt 20 évben számos HRH témájú kutatás született a Menedzserképző Központ falai között. Ezek egy része különböző projektek keretében született, más részük független kutatások során került megvalósításra.
Az „Emberi erőforrás kutatás az egészségügyben” egy 2003-ban induló kezdeményezés a rezidens orvosok körében, melynek keretében kérdőívvel végzett lekérdezéses módszerrel kerülnek feltérképezésre a területen jelentkező magyarországi trendek. A magyar orvosok és az ágazat emberi erőforrás helyzetét fókuszba állító adatfelvétel a 2003-2012 közötti időszakban évente, majd kétévente (2014, 2016, 2018) került lekérdezésre. Az anonim kérdőív standard kérdéseket tartalmaz a mobilitás témakörében. A kutatásban különböző szakterületen dolgozó rezidens orvosok vettek részt.

A témával kapcsolatosan az alábbi mérföldköveket érdemes kiemelni:

  • 2003-ban, tehát még az EU csatlakozás előtt, a Magyar Rezidens Szövetséggel közösen indítottuk az orvosok elvándorlási hajlandóságát vizsgáló közös projektünket. A négy évig tartó kutatás alatt közel 2000 orvostól gyűjtöttünk olyan adatokat, amelyek alapján közelebb jutottunk az orvosi migrációs jelenség mozgatórugóinak megértéséhez és a becsülhető migrációs volumen azonosításához.
  • 2007-től “Emberi Erőforrás Krízis az Egészségügyben” címmel nemzetközi konferenciasorozatot indítottunk. Az első „Helyzetértékelés, munkaerő-áramlási trendek”-ről szóló rendezvényt a „Struktúra-átalakítás és emberi erőforrások – “akut” esettanulmányok és értékelés”-ről szóló követte.
  • 2008-ban az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól nyertünk kutatási támogatást, így immár nemcsak az elvándorlással, de az országon belüli területi egyenlőtlenséggel és annak okaival is foglalkoztunk az „Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum” vitanapjain. Az OFA/7341/0032. kutatás a „Rezidens orvosok munkaerőpiaci elhelyezkedési szándékainak, migrációs és pályaválasztási motivációinak vizsgálata” címet viselte. Ehhez kapcsolódó kutatáshasznosító vitanapjainkat 2009-ben az Észak-Alföldi, Észak-Magyarországi és Dél-Magyarországi Régiókban tartottuk 2009-ben.