JAseHN – Joint Action to support the eHealth Network

3. Health Programme (2014-2020) JOINT ACTION (HP-JA-2015)

2015.04.01. – 2018.03.30.

Projekt tartalma, célja

Az EU tagállamainak általános törekvése, hogy a nemzeti és uniós szintű egészségpolitika alakításában mind erőteljesebb szerepet kapjon az e-egészségügyi (eHealth) szemlélet. Az eHealth alapú uniós együttműködések során központi szempont, hogy a tagállami szinten keletkezett egészségügyi adatok a belső határokon túl is elérhetővé váljanak, elősegítve ezzel a hatékony gyógyítás folyamatát. Mindemellett a tagállamok nagy hangsúlyt fektetnek az eHealth szervezeti, technikai, szemantikai és jogi lehetőségeinek feltérképezésére, rendszerezésére és folyamatainak összehangolására.

Az uniós törekvések hatására 2011-ben a 2011/24/EU irányelv alapján létrejött az úgynevezett eHealth Hálózat (eHealth Network – EHN), melynek célja egy olyan közösen lefektetett eHealth mechanizmus létrejötte volt, amely lehetőséget teremt a haladás biztosítására, valamint az irányítási, stratégiai és operatív szintek közötti húzódó rések áthidalására.

A JAseHN projekt (Joint Action to support the eHealth Network) az EHN olyan fő szerve, amely a működése során politikai ajánlásokat és együttműködési eszközöket készít elő az alábbi négy prioritási területen:

 • interoperabilitás és szabványosítás
 • monitoring és végrehajtás értékelés
 • tudástranszfer
 • globális együttműködés és pozícionálás.

A JAseHN projekt munkacsomagjait úgy definiálták a résztvevő konzorciumi tagok, hogy azok képesek legyenek válaszolni a négy kiemelt területhez kapcsolódó igényekre, és ezáltal javítani tudják az európai polgárok részére biztosított egészségügyi ellátás folyamatosságát, biztonságát és hatékonyságát, azaz végső soron emeljék az ellátás minőségét.

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Federal Ministry of Health, Austria (ATNA)

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek:

 • Gesundheit Österreich GmbH (Austria) – GÖG
 • Federal Public Service, Health, Food Chain Safety and Environment (Belgium) – BHTC
 • Bulgarian Executive Agency for Transplantation (Bulgaria) – BEAT
 • Croatian Health Insurance Fund (Croatia) – HZZO
 • National Institute for Health and Welfare (Finland) – THL
 • Ministére des Affaires Sociales et de la Santé (France) – FRNA
 • Agence des Systémes d’Information Partagés de Santé (Frnace) – ASIP
 • Geamtic Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (Germany) – GEMATIK
 • Third (3rd) Hellenic Region (Greece) – 3DHHR
 • National Healthcare Service Center (Hungary) – AEEK
 • Semmelweis University (Hungary) – SE
 • Department of Health (Ireland) – DH
 • Ministry of Health (Italy) – MoH IT
 • National Health Service (Latvia) – NVD
 • Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos (Lithuania) – VULSK
 • National Health Insurance Fund under the Ministry of Health (Lithuania) – VLK
 • Agence eSanté (Luxembourgh) – AeS
 • Ministry of Health – Goverment of Malta (Malta) – MFH
 • Stichting Nationaal ICT Insituut in de Zorg (The Netherlands) – Nictiz
 • The Norwegian Directorate of Helath (Norway) – HDIR
 • Servicos Partihados do Ministério da Saúde, EPE (Prtugal) – SPMS
 • Babes.Bolyai University (Romania) – BBU
 • Swedish eHealth Agency (Sweden) – SEHA
 • NHS Health and Social Care Information Centre (UK) – NHS IC

EMK kontakt

Név: Tálosi Adrienn (projektasszisztens)
Telefon: +36 20 666 38 46
E-mail: talosi.adrienn@emk.sote.hu