Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 08.
476294 Összes oltás

Az EFOP-3.8.2-16 és VEKOP 7.5.1-16 Szociális humán erőforrás fejlesztése című kiemelt projekt keretében, Vezetőképzés alprogram alatt a szociális ágazat továbbképzési rendszerének átalakítása részeként megjelent egy olyan korábban nem létező, innovatív képzés, amely kifejezetten az ágazatban dolgozó közép- és felsővezetőket készíti fel feladataik hatékonyabb végzésére.  A 25/2017 (X.18) a vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről EMMI rendelet elsőként a Semmelweis Egyetemet (SE) nevesítette a hatósági jellegű képzés szervezőjeként.

EFOP alprojekt szerződött támogatási összeg: 1,577 milliárd Ft (1.577.278.895 Ft)

Projekt megvalósítási időszak:  2016.10.01- 2022.06.30. 
EFOP alprojekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01- 2021.10.31.

EFOP projektidőszak: 2018.01.01- 2021.10.31.
VEKOP projektidőszak: 

EFOP mutatószám: 2848 fő
VEKOP mutatószám: 657 fő

Az Alprogram végrehajtása az alábbi fő tevékenységek révén valósul meg:

1. Tanári magcsoport létrehozása és működtetése

2. Képzési tevékenység (Budapesten és vidéken): A vezetőképzési tevékenység jelenti az alprojekt legfőbb tevékenységét. A tevékenység járul legnagyobb mértékben hozzá a Támogató által elvárt indikátorok teljesüléséhez.

3. Disszemináció és intézményi implementáció

Disszemináció: A tevékenység célja a képzés kimeneteinek, eredményeinek, a képzés hatására létrejött jógyakorlatoknak és fejlesztéseknek széles körben történő megosztása, ágazati szintű népszerűsítése, a képzés értékeinek és eredményeinek megismertetése a szélesebb közvéleménnyel valamint az intézményi szintű implementáció.

  • Benchmark: a képzés során a rendszerben meglévő jógyakorlatok azonosítása és azok terjesztése, oktatása, a tapasztalatok összegzése ágazati és intézménytípus szinten, ezek alapján esettanulmányok készítése szükséges.
  • Twinning: Azonos intézménytípusokhoz tartozó szervezetek szinergiájának támogatása.
  • Hálózatok kialakulásának támogatása, hálózati tanulás.
  • Intézményi menedzsment fejlesztő programok: a projektben a vezetőképzésbe bekapcsolódó szereplők (emelt és alapszintű képzés) tudásának tényleges gyakorlati haszna abban az esetben jelentkezik, ha az intézményi problémák megoldásában tudják alkalmazni a megszerzett tudást és az az ellátás minőségében is jelentkezik.

4. Kutatás-elemzés

Kutatás – elemzési tevékenység: a tevékenység célja az ágazatot érintő -elsősorban nemzetközi- tudományos vizsgálatok eredményeinek áttekintése, saját adatfelvételek megszervezése, kutatási dizájn tervezése, a kutatások lebonyolítása. A kutatási tevékenység hozzájárul a vezetőképzést érintő stratégiai döntések hatékony meghozatalához, az ágazatban meglévő problémák azonosításához.

5. Szakmai konzultáció, Szakmai Konzultációs Testület

Szakmai konzultáció: a tevékenység célja, hogy az Alprogramra vonatkozóan folyamatos lehetőség és szakmai monitoring álljon rendelkezésre a szakmai előrehaladás nyomonkövetésére, szakmai értékelésre, vélemények kikérésére

  • Szakmai Konzultációs Testület (SZKT) létrehozásának célja, hogy a projekt stratégia szintű előrehaladása folyamatosan monitorizálásra kerüljön és a projekt vezetése, elsősorban a stratégiai szakmai vezető a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban konzultációs lehetőséggel rendelkezzen a szociális és a kapcsolódó terület főbb stakeholdereivel. A Testületnek olyan kormányzati, nem-kormányzati (civil) és akadémiai szereplők a tagjai (max. 10 fő), akik rendszeresen üléseznek (legalább negyedévente).
  • A konzultáció speciális formáját képezik azok a Fórumok, amelyeket a létrehozott oktatási anyagok szakmai megvitatása érdekében szükséges megtartani.

 

Jelenleg zajló képzéseink

Befejezett képzéseink

Lezajlott eseményeink

Megvalósult intézménymenedzsment programok