Az Egészségügyi adattudomány (Data Science in Health) 120 kredites, 4 féléves mesterképzés, melyet 2024-ben először magyar nyelven indítunk. A képzés levelező munkarendben történik.

Szakképzettség megnevezése: “okleveles egészségügyi adattudós” 

Program leírása

Intézetünk, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja, az adatvezérelt egészségügyi paradigmaváltás hazai szakmai műhelye. Szakértő csapatunk célja, hogy az adatvezérelt egészségügyi és mesterséges intelligencia megoldások rendszerképességgé fejlődjenek Magyarországon. Törekvéseink egyik pillére, hogy 2024-ben új, egészségügyi adattudomány mesterképzést indítunk

A program célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű adattudományi megközelítéssel vesznek részt a modernkori egészségügyi ellátásban, képesek az emberi egészség megőrzésével és gyógyításával kapcsolatos problémák megoldására, emellett tisztában vannak az adatfeldolgozási, -tisztítási, -elemzési módszerekkel és technológiákkal. 

Célunk az adatvezérelt egészségügy kialakításához szükséges szakmai kompetencia és kapacitás kiépítése.

A szakon végzettek olyan innovatív készségekkel rendelkeznek, melyek az egészségügyi adatalapú elemzésekhez és értékelésekhez szükségesek. A képzésben résztvevők képesek az adatalapú döntések támogatására, valamint célzott adatfeldolgozási, elemzési rendszerek tervezésére és megvalósítására.

Fenti készségek és kompetenciák elsajátítását segíti a döntően gyakorlatorientált tanterv, amely adatvezérelt egészségügyi, valamint informatikai és matematikai szakismeretekből tevődik össze.

A képzés hangsúlyos részét képezi a szakmai gyakorlat, a gyakorlati blokkok során végrehajtott projektek, ahol a résztvevők egy komplex egészségügyi probléma adatvezérelt módszerekkel támogatott megoldási lehetőségeit vizsgálják. 


Célcsoport

Orvosokat, gyógyszerészeket, egészségügyi szakdolgozókat, informatikusokat, adattudósokat várunk, akik szeretnének részt venni az adatvezérelt egészségügy alakításában. 

A mesterképzés egészségtudományi, matematikai és informatikai ismereteket integrál, elsősorban az orvos- és egészségtudomány, valamint az informatika és a természettudomány képzési területeken végzettséggel rendelkezők jelentkezését várjuk, de más tudományterületeken – jogtudomány, gazdaságtudomány – végzettek számára is kiváló lehetőséget biztosít a program ismereteik bővítésére.


Program időtartama

A képzés hossza: 4 szemeszter

Az oktatások az Egészségügyi Menedzserképző Központ épületében zajlanak: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.


Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul a képzés

Önköltséges képzés díja: 520.000 Ft/félév


A program felépítése

I. szemeszter
Adatvezérelt egészségügyi ismeretek 1.
Bevezetés a Pythonba
Kvantitatív kutatási módszertanok és komplex hálózatok
Digitalizáció és innováció az egészségügyben
II. szemeszter
Adatvezérelt egészségügyi ismeretek 2. – Digitalizáció és innováció az egészségügyben
Adat, technológia és szabályozás az egészségügyben
Adatbázisok és adatmenedzsment
Adatvizualizáció és üzleti intelligencia
Adattechnikai ismeretek
III. szemeszter
Adattudomány 1. 
Adattudomány 2. 
Projektmenedzsment és szervezetfejlesztés adattudományi szempontból
Szakdolgozat szakszeminárium 1.
Adatvezérelt egészségügy fenntarthatósági kérdései Szabadon választható
Minőségmenedzsmenti alapismeretek az egészségügyi ellátásban Szabadon választható
Digitális egészségügyi technológiák értékelése Szabadon választható
Egészségügyi vállalkozásfejlesztés Szabadon választható
Gépi tanulás alapkutatásban Szabadon választható
IV. szemeszter
Adattudomány 3.
Szakdolgozat szakszeminárium 2.
Computer vision – orvosi képalkotó megoldások Laborgyakorlat
Egészségügyi adatok nyelvfeldolgozása Laborgyakorlat
Gépi tanulás a betegútelemzésben Laborgyakorlat
Gépi tanulás az egészségügyi klasszikus méréstechnikában (tabuláris és idősoros) Laborgyakorlat
Gépi tanulás az epidemiológiában Laborgyakorlat
Gépi tanulás viselhető szenzorokból és alternatív adatokon Laborgyakorlat
Egészségügyi adatvédelem (tervezett) Laborgyakorlat

Felvételi információk


Képzési és tanulmányi információk


Programkoordinátor: 

Kóródi Rita

korodi.rita@emk.semmelweis.hu