Summer School 2020

EIT Health

2020.01.01.- 2020.12.31

Projekt tartalma, célja

Az egészségügyi rendszerek digitalizációja gyorsan fejlődik, és az egészségügyi ágazat lényeges átalakulását okozza. Jelentős változásokat eredményez az egészségügyi ellátás nyújtásában és a dolgozók napi gyakorlatának területén. A digitális ökoszisztémák terjedése hatással van az ellátási modellekre pl. integrált ellátás, a betegutakra pl. elektronikus betegadatok és telemedicina, és az új technológiákra a kezelésben illetve eszközökben pl. okos eszközök. Az egészségügyi rendszerek eredményessége és fenntarthatósága fejlesztése érdekében az egészségügyi dolgozóknak fel kell készülniük a digitális átalakulás okozta kihívásokra. Az egészségügyi dolgozók digitális tudásának és ismereteinek javítása különböző képzési programok útján csökkentheti a hiányosságokat és eltéréseket. az egészségügyi munkaerő tervezése és fejlesztése terén stratégiai kérdés a fejlett technológiák változásának és egyre nagyobb szerepének menedzselése a határon átnyúló ellátásban.

A tervezett modulok:

• Az egészségügyi munkaerő fenntarthatósága és alkamazkodó képessége a változások során
• Az egészségügyi munkaerő fejlesztése, és a változás véghezvitele
• Egészségügyi finanszírozási szempontok
• A digitális ökoszisztéma fő jellemzői – big data és e-egészségügy
• Az egészségügyi dolgozók digitális írástudása és ismeretei

Projekt szereplők:

Konzorciumvezető: SE EMK

További konzorciumi tagok/partnerek:

  • IESE Business School, Barcelona
  • E Group

EMK kontakt:

Név: Dr. Kovács Eszter (egyetemi adjunktus, projektmenedzser)
Telefon:+ 36 1 488 7613
E-mail: kovacs.eszter@emk.sote.hu