Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési modellprogram

SH/8/1 regisztrációs számú Svájci Hozzájárulás keretében támogatott „Az egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával” című program

A program tartalma, célja

A magyar egészségügy számos kihívással kell, hogy szembenézzen, amelyek közül a legaggasztóbb, hogy a lakosság egészségi állapota nemzetközi összehasonlításban igen rossznak tekinthető az életmóddal összefüggő rizikótényezők, és a krónikus nem-fertőző betegségek, illetve halálozás tekintetében, miközben az egészségügyi dolgozók elvándorlása miatt egyre nagyobb problémát jelent az ellátás megszervezése. Ezen körülmények között egyre inkább felértékelődik az alapellátás szerepe, amely Magyarországon az eddig jellemző szervezési keretek között nem volt képes megfelelően betölteni népegészségügyi, megelőző szerepét. A Svájci-Magyar Alapellátás-fejlesztési Modellprogram ennek a problémának a megoldását célozta egy 2013. és 2017. között megvalósított, innovatív pilot segítségével, amely a háziorvosok szervezett együttműködésének kialakítása mellett dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok, népegészségügyi szakemberek és roma segéd-egészségőrök bevonásával növelte az alapellátás kompetenciáját.  

Az értékelést a hozzáférés, a hatékonyság és a fenntarthatóság egészségpolitikai célkitűzései mentén, a programban gyűjtött praxisközösségi forgalmi adatokra, a lakosság és a praxisközösségek munkatársai kérdőíves felmérésének eredményeire, a dolgozókkal készített mélyinterjúk elemzésére, valamint az elérhető társadalombiztosítási adatbázisokra építettük.  

Bár módszertani szempontból jelentős korlát az értékelhető időtartam rövidsége, a Modellprogram mindegyik célkitűzés mentén érdemi eredményt tudott felmutatni amellett, hogy sikeresen mozgósítani tudta a hátrányos helyzetű településeken élő roma lakosságot is. Kezdeti eredményeink tehát a Modellprogram folytatása mellett szólnak, ugyanakkor elengedhetetlen a vizsgálatok hosszabb időtávra való kiterjesztése annak érdekében, hogy teljes képet kaphassunk a programnak az egészségügyi ellátórendszer teljesítményére gyakorolt hatásairól.

Záró értékelés (pdf)

A jelentés elkészítésében közreműködő szervezetek

  • Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ
  • Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Magyar Védőnők Egyesülete
  • Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
  • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő

EMK kontakt:

Név: dr. Sinkó Eszter                              
Telefon: 06/1-488-7602
E-mail: sinko@emk.sote.hu

Név: Dr. Dózsa Katalin                             
Telefon: +36-20/498-8287
E-mail: dozsa@emk.sote.hu