Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Geriátriai, laktációs szaktanácsadó és betegbiztonsági szakember képzés- és módszertani fejlesztés a Semmelweis Egyetemen

TÁMOP-6.2.2/B-09/2-2010-0006

2011.04.01. – 2012.04.30.

Projekt tartalma, célja

A projekt célja az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenő hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a kompetenciák fejlesztése, a humánerőforrás minőségi szempontból történő optimalizálása. A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, a tanulást segítő módszertani környezet kialakítása.
A közfinanszírozott betegellátás színvonalának növelése érdekében:

  • Az egészségügyi rendszer szerkezetátalakításával megváltozott helyi szükségletekhez, illetve a hiányszakmákhoz kapcsolódóan iskolarendszeren kívüli szakmai, szakképzési programok, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések (továbbiakban képzések), az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára a munkakör magasabb szintű gyakorlásához szükséges képzések (továbbiakban együttesen képzések) kialakítása, amelyek illeszkednek a regionális/helyi egészségügyi ellátó és szolgáltató rendszer változásához, a felhasználók (munkáltatók) igényéhez, az egészségügyi dolgozó személyes életútjának kialakításához, – meghatározott szakképzések esetén- és biztosítják az egyéni tanulás, egyéni tanulási utak lehetőségét;
  • Egészségügyi dolgozói hatáskörök felülvizsgálatának ösztönzése;
  • Az új egészségügy szakképesítések bevezetésének módszertani támogatása.

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

EMK kontakt

Név: Dr. Belicza Éva (egyetemi docens)
Telefon: +36 1 488 7617
E-mail: belicza@emk.sote.hu

Eredménytermékek

A projekt keretében a Semmelweis Egyetemen három hiánypótló fejlesztési területen négy képzés fejlesztésére került sor.

A projekt eredménytermékei közül az alábbi az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jött létre: