Kedvezményezett neve: Semmelweis Egyetem
Projekt azonosító száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
Projekt címe: Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése
Szerződött összeg: 24.675.658.548 Ft

SE szerződött támogatási összeg: 1.255.535.000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2017.06.01.
Projekt várható befejezése: 2023.12.22.

Projekt tartalma, célja

A konstrukció alapvető célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentése által.

A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében.

Részcélok:

  • javuljanak az ellátást nyújtók ismeretei az ellátással kapcsolatos nemkívánatos esetek, események elkerülésével, hatásminimalizálásával és kezelésével kapcsolatosan;
  • kerüljenek létrehozásra, implementálásra, ellenőrzésre és értékelésre a betegbiztonság növelését célzó módszertanok, jógyakorlatok, irányelvek és protokollok;
  • kerüljenek kidolgozásra illetve fejlesztésre a betegbiztonság megítélésére alkalmas értékelő és elismerő módszerek;
  • javuljon a lakosság ellátással kapcsolatos egészségműveltsége és a nemkívánatos események elkerüléséhez szükséges ismeretei.

Projekt szereplők:

Konzorciumvezető: Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek:

  • IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
  • NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Országos Kórházi Főigazgatóság
  • Semmelweis Egyetem

EMK kontakt

Név: Dr. Lám Judit (egyetemi docens)
Telefon: +36 1 488 7600
E-mail: lam.judit@emk.semmelweis.hu