Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás

Megújító képzések

Előzetes regisztráció

Megújító képzés elnevezése Tervezett indulás Csoport-létszám Óraszáma M/A Rövid leírás Képzés díja M/A
Dokumentáció a szociális szolgáltatásokban 2021. november   25/15 A továbbképzés célja olyan ismeret és készség átadása szolgáltatásokat vezető munkatársaknak, mellyel, hatékony dokumentációs rendszer fejlesztését tudják biztosítani ellátásuk területén. A dokumentálás folyamatait három új perspektívában közelítjük meg: tudásátadás, adaptáció és innováció. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Együttműködések a szociális szolgáltatások területén 2021. november   25/15 A szakmai továbbképzés célja a mikro- és makro szintű együttműködések témakörében ismeretbővítés, A képzés anyaga rávilágít a szervezetek közötti együttműködések jelentőségére, az együttműködéseket generáló, és a sikereit befolyásoló tényezőkre, az együttműködés és az intézmény láthatóságának, elismertségének kapcsolatára. A szervezeten belüli konstruktív együttműködés jelentőségére és szükségességére is rámutat. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Mentálhigiénés projektek tervezése és szervezése szociális intézményben

2022. február

  25/15 A továbbképzés célja, megismertetni a résztvevőkkel a közösségi alapú mentálhigiénés, preventív vagy promotív programok tervezésének, kivitelezésének projekt szemléletű módszerét. Rámutat arra, hogyan tud egy vezető a munkatársi közösség, a szervezettel kapcsolatban álló célcsoport, vagy helyi közösség lelki egészségének megtartását fejlesztését célul kitűző projekteket tervezni, megvalósítani. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Változásvezetés

2022. február

  25/15 A kurzus célja jobban megérteni a változásvezetés terét és segítsük a célszerű változtatások létrejöttét, a jó szervezeti teljesítmény érdekében. A tanfolyam a változások és változtatások témakörét szociális szervezeti közegbe helyezi, hogy e szervezetek vezetői számára gyakorlati relevanciával bíró értelmezési keretet, eszköztárat adjon az eredményes és hatékony változásvezetéshez. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Vezetői Vízió/jövőkép készítés lépései 2021. november   25/15 A továbbképzés célja olyan ismeret és készség átadása szolgáltatásokat vezető munkatársaknak, mellyel képesek szolgáltatásnyújtásukra jövőtervezés szemszögéből tekinteni, s abban így dolgozni. A képzés során kitekintünk a vezetői jövőkép elérésének akadályaira és támogató tényezőire. Elemezzük a szociális szervezetek működési jellemzőit a „jó működést” támogató és hátráltató tényezők bemutatásával. A hallgató megismerkedik a jövőképtervezés tartalmával is. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Szociális szervezés menedzselési feladatai a szociális szolgáltatásokban 2021. november   25/15 A továbbképzés célja olyan ismeret és készség átadása szolgáltatásokat vezető munkatársaknak, mellyel képesek szolgáltatásnyújtásukat tartalmilag és szerkezetileg is változtatni, a hatékonyság érdekében. A képzés megismerteti a hallgatót a változásvezetés lépéseivel: a változásmenedzsment fogalmával és tartalmi elemeivel; a szervezeti változások típusaival; a változás megvalósításának folyamatával: probléma – beavatkozás – értékelés – ütemezés; s a változtatásmenedzsment leggyakoribb hibáival. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Rezilienciaerősítő személyiségfejlesztés 2021. november kéthetente szerdán 14.30-17.45, ill. első alkalommal 13.45-17.45 perc max 15 fő 25/15 A program célja, a résztvevők komplex és hatékony támogatást, holisztikus (testi-, lelki- és szellemi szintű) eszközöket és támogatást kapjanak a világjárvánnyal megnövekedett – de a szociális ágazatban alapvetően is magas – pszichés terhelésük csökkentéséhez, növeljék a kihívásokkal szembeni ellenállóképességüket, toleranciájukat, személyiségük rugalmasságát. 90.000 Ft/ 45.000 Ft
Intézményi gazdálkodás és kontrolling 2021. november   25/15 A továbbképzés célja, hogy bevezesse a résztvevőket a hazai szociális intézmények működtetésének gyakorlati rejtelmeibe, és hogy megismertesse a szakmai mutatószámok képzésével és alkalmazhatóságával. A szakmai műhely megismerteti a résztvevőkkel a gyakorlati alkalmazhatóságát a költségvetéstervezésnek, az eltéréselemzéseknek, illetve a beavatkozás tervezésnek, ezáltal képessé téve a későbbiekben ezek saját intézményén belüli megvalósítására.
A szakmai műhely 3 fő részből áll: a költségvetéstervezésből, az eltéréselemzésből, illetve a beavatkozás tervezésből.
90.000 Ft/ 45.000 Ft