Küldetésünk

Olyan egészségügyi és szociális vezetőket képzünk, akik naprakész tudásukkal, rendszerszemléletükkel, innovatív ötleteikkel hozzájárulnak a magyar egészségügyi és szociális szféra folyamatos fejlesztéséhez, megújításához, valamint elkötelezettek az együttműködést támogató szervezeti légkör megteremtése iránt, hogy munkatársaik biztonságos, alkotó közegben végezhessék munkájukat. Munkánkat a közjó szolgálata, az emberek egészségben tartása, biztonságos gyógyítása, szociális jóléte iránti elkötelezettség inspirálja.

Büszkék vagyunk a többszáz fős alumni közösségünkre, hiszünk a tagjait összekötő közös tudás és szellemiség erejében.


Alapértékeink

Nyitottság

 • Tiszteljük mások nézeteit és véleményét, hiszünk az együttgondolkodás erejében, nyíltan kommunikálunk
 • Értéknek tartjuk, ezért építünk hallgatóink változatos szakmai hátterére és tapasztalatára
 • Hiszünk az együttműködésen és kölcsönös bizalmon alapuló szervezeti kultúra erejében

Partnerség

 • Felelősek vagyunk a tudásmegosztást támogató, az oktatók és hallgatók partneri viszonyára épülő légkör megteremtéséért, az oktatást szolgáltatásnak tekintjük
 • Elvárjuk a hallgatók egymás közötti kapcsolatában a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést
 • Erősítjük hallgatóinkban a szolgáltatói attitűd, a csapatmunka, a szervezeteiken túlmutató hálózati együttműködések iránti igényt

Értékteremtés

 • Az érdekek képviseletével szemben a közszolgálati értékkövetést preferáljuk, tisztességesen cselekszünk
 • Nagyra értékeljük a becsületes munkával elért hallgatói teljesítményt
 • Követendőnek tartjuk a felelős, etikus, kooperatív, bátor vezetői magatartást

Fejlődés

 • Képzésünk szakmai tartalmában és módszertanában a kiválóságra törekszünk, ezért folyamatosan tanulunk és fejlesztünk
 • Elismerjük az egyéni képességeket, de érdemi, önreflektív erőfeszítéseket is várunk hallgatóinktól a képzési célok elérése érdekében
 • Aktívan elősegítjük és ösztönözzük hallgatóink folyamatos, a képzésen is túlmutató egyéni és közös fejlődését

Agilitás

 • Élenjárunk az egészségügyi innovációban, felkészülünk a jövő kihívásaira, azért dolgozunk, hogy az innováció a vezetés, a szervezeti működés és az egészségügy „genomja” legyen
 • Bátorítjuk hallgatóinkat a kritikai gondolkodásra, a szokások megkérdőjelezésére, támogatást nyújtunk a változtatási ötletek megtervezéséhez, kivitelezéséhez
 • Hallgatóinkkal együttműködve azon vagyunk, hogy erősítsük az egészségügyi ágazaton belüli és az ágazatok közötti kapcsolatokat, ezzel is meghatározó szerepet vállalva az ágazati kultúraváltásban

Képzési programok