Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása

TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

2014.04.01. – 2015.11.30.

Projekt tartalma, célja

A program alapvető célja az ellátó rendszer eredményességének és hatékonyságának növelése az ellátásszervezés és a professzionális szervezeti menedzsment eszközeinek ötvözésén keresztül, kihasználva a területi együttműködések nyújtotta előnyöket.

Ennek során a projekt újra gondolja az egészségszervezés eszközeit, és hatékony végrehajtást támogató funkciókat alakít ki, miközben megteremti a közösségi egészségszervezés működő modelljét, közelebb hozva ezáltal az ellátórendszer döntéshozatali szintjét a lakossághoz.

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK, korábban GYEMSZI)

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek:

 • Debreceni Egyetem
 • Szegedi Tudományegyetem
 • Pécsi Tudományegyetem
 • Semmelweis Egyetem

Eredménytermékek

A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

1. PILOT program: “Onkológiai éberség” PILOT program- Vastagbélszűrésen való részvételi arány javítása innovatív mozgósítási módszertan segítségével Dunaújvárosban és körzetében

2. Egészségszervezési irányelvek kidolgozása az alábbi témákban:

 • onkológia
 • derékfájás
 • hangulatzavar
 • COPD I.; II.

3. Betegbiztonság:

 • Segédanyagok,háttéranyagok, oktatási anyagok
 • Önértékelési kérdőív, helyzetértékelő kérdőív
 • Tanácsadási útmutató
 • Koordinátori útmutató a standardok szerinti működésre történő felkészüléshez
 • Felülvizsgálati forgatókönyv koordinátoroknak
 • Felülvizsgálati forgatókönyv felülvizsgálóknak
 • Helyszíni felülvizsgálat értékelési módszertana
 • Belső információs honlapok

EMK kontakt

Név: Tálosi Adrienn (projektasszisztens)
Telefon: +36 20 666 38 46
E-mail: talosi.adrienn@emk.sote.hu