MOLMEDEX – Creating the Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine

WIDESPREAD-2014-1 TEAMING

2015.06.01. – 2016.05.31.

Projekt tartalma, célja

A projekt célja az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése és egy magyar molekuláris medicina kiválósági központ létrehozása. Emellett az esetleges piaci lehetőségek kiaknázása, intenzív technológiatranszfer, közös doktori képzések és klinikai kutatói tréningek szervezése. A projekt eredményeként a végrehajtó konzorciumnak stratégiai üzleti tervet kellett bemutatnia egy felállítandó Kiválósági Központ hosszú távú kutatás-fejlesztési stratégiájáról, a Központ menedzseléséről és kapcsolódó képzési programokról.

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

EMK szerepvállalása: Az EMK munkatársai a Piacelemzés (WP2), a Kommunikációs, Üzleti és PR kapcsolatok (WP6) és a Fenntarthatóság (WP7) munkacsomagokban vettek részt.

További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Semmelweis Egyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK)
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)

EMK kontakt

Név: Kis Márton
Telefon: 06/1-488-7635
E-mail: kis.marton@emk.sote.hu

Eredménytermékek

A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

  • A projekt legfontosabb eredményterméke a WP7-ben résztvevő szakértők által kidolgozott, a molekuláris medicina Kiválósági Központ felállítását igazoló üzleti terv, amelyre a következő pályázati szakasz épül.
  • A WP6 eredményeként a Szegedi Tudományegyetem vezetésével az üzleti terven túl létrejött a molekuláris medicina Kiválósági Központ marketing terve is.
  • A WP2-ben szakértőink hálózatelemzésen alapuló piackutatást végeztek a molekuláris medicinát érintő kulcsszavak segítségével, behatárolva azon kutatókat, hazai és nemzetközi kutatóhelyeket és cégeket, amelyek aktívak ezen a területen. A hálózatanalízissel olyan trendek és gócpontok váltak beazonosíthatóvá, amelyek a projekt eredményeként előálló üzleti terv alátámasztásában játszanak fontos szerepet.