JA-01-2015 EUnetHTA Joint Action 3

2016.06.01. – 2020.05.31.

Projekt tartalma, célja

Az egészségügyi technológia-értékeléssel korábban már két uniós együttes fellépés foglalkozott, az EUNetHTA Joint Action 1 (2010-2012) és az EUNetHTA Joint Action 2 (2012-2015). Az EU Egészségügyi Program (Health Programme) 2015. évi munkaterve alapján 2016-ban elindult az EUNetHTA 3, amely négy évig fog tartani. Magyarországról az EMMI két intézményt jelölt az együttes fellépésben való részvételre, a Semmelweis Egyetemet és az OGYÉI-t. A jelenleg az OGYÉI szervezeti egységeként működő Technológia-értékelési Iroda (TÉI) az első kettő EUNetHTA együttes fellépésekben is részt vett. A Semmelweis Egyetem most először kapcsolódik be az EUNetHTA munkájába.

Az EUNetHTA 3 általános célkitűzése az egészségügyi technológia-értékelés (HTA) felhasználásának, minőségének és hatékonyságának növelése európai szinten. A HTA európai fejlesztésére azért van szükség, hogy az hozzájárulhasson az egészségügyi ellátásban és az egészségügyi technológiában a bizonyítékon alapuló, fenntartható és méltányos döntések meghozatalához, valamint segítse a nemzeti és regionális szintű HTA jelentések elkészítését és más tevékenységeket, mindenekelőtt a párhuzamosságok megelőzése révén. Az EUNetHTA 3 specifikus célja a fenti általános célkitűzések megvalósítása érdekében egy fenntartható európai HTA Hálózat létrehozása, amely az együttes fellépés befejezése, 2020 után fenntartható módon tud majd tovább működni.

Az EUNetHTA JA3 keretében az alábbi munkarészek (Work Package) fognak működni:

  • WP1 Koordináció (vezető: ZIN, Hollandia)
  • WP2 Disszemináció (ISCIII, Spanyolország)
  • WP3 Értékelés (TLV, Svédország)
  • WP4 Közös előállítás (NIPH, Norvégia)
  • WP5 tudományos bizonyítékok előállítása és iránymutatás (HAS, Franciaország)
  • WP6 Minőségmenedzsment (IQWIG, Németország)
  • WP7 Nemzeti végrehajtás és hatás (NICE, UK)

A Semmelweis Egyetem a WP2, WP4, WP6, WP7 munkacsomagokban vállalt feladatokat.

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: C/O National Health Care Institute (ZIN)

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek

EMK kontakt

Név: Szegner Péter
Telefon: +36 1 488 7609
E-mail: szegner@emk.sote.hu