Regulation 282/2014/EU for The Third Health Programme

2017.09.01 – 2020.09.30.

Projekt tartalma, célja

Mind Magyarország, mind az Európai Unió egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben általános az egyetértés abban, hogy Európa egyre nagyobb egészségügyi válság elé néz. Növekvő terheket jelent az egészségügyi rendszerekre az öregedő népesség, a krónikus betegségek növekvő gyakorisága (szív-érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, cukorbetegség), nagy kihívást jelent a mentális betegségek és az az antibiotikumokkal szemben növekvő rezisztencia is. Mindezek egyaránt befolyásolják a népesség morbiditási és mortalitási adatait.

A krónikus betegségek okozta teher gazdasági aspektusait is figyelembe kell venni. Figyelembe véve a Népegészségtani Intézet tudásbázisát, lehetőség van arra, hogy a prevenciós szemléletet már a leendő orvosokban kialakítsuk, ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ennek jelentőségét az egész társadalommal megértessük. Az EMK az egészségpolitikai kontextushoz különösen az egészség-gazdaságtan, változásmenedzsment, betegbiztonság terén rendelkezésre álló szakértelmével kíván hozzájárulni. Általános tapasztalat az is, hogy a média nem igazán méri fel a megelőzés szerepét és annak egészségre gyakorolt hatását, ha pedig ez olykor meg is történik, nem sikerül érthetően tálalni azt a célközönség felé.

Célunk ezt a hiányt kitölteni, a rendelkezésre álló szakmai információkat (népegészségtani statisztikai adatok, orvosi kezelési lehetőségek, egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani szempontok) olyan formában átalakítani, oktatni, hogy azok a társadalom széles rétegei számára is érthetők és elfogadhatóak legyenek, gondolva itt a szűrővizsgálatok jelentőségére, tálalására a társadalom felé, az egészséges életmódra történő nevelésre, stb. Ennek keretében az általunk oktatott hallgatók képzésén túl, a prevenciós oktatást a média majdani képviselőire is kiterjesztenénk.

Az együttes fellépés, a célul kitűzött, széles stakeholder konszenzuson alapuló innovatív megoldások feltárása révén komoly hátteret nyújthat a tagállami és unió szintű egészségpolitika számára a krónikus betegségek visszaszorítása terén.

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Instituto de Salud Carlos III, (ISCIII), Spain

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek

EMK kontakt

Név: Aszalós Zoltán
Telefon: + 36 1 488 7635
E-mail: aszalos.zoltan@emk.sote.hu