Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 15.
536180 Összes oltás

Szakirányú továbbképzés

Szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzés

Videó ajánló a képzésről

A szakirányú továbbképzés célja a szociális szolgáltatások területén jelentkező irányítói, vezetői, szervezői feladatok támogatása, azok hatékony és innovatív ellátására való felkészítés, korszerű ágazati és menedzsment ismeretek, technikák gyakorlatorientált átadása, vezetői szemlélet formálása által. A képzési program több pilléren áll: „Szociális szolgáltatások rendszerek és stratégiák”, „Szociális szervezet keretei és folyamatai”, „Szociális szervezet vezetése”, „Fenntartható finanszírozás”, „Szociális innováció” és „Vezetői technikák elsajátítása” részek egymásra épülve, de más-más oldalról járulnak hozzá a hallgató elméleti és gyakorlati ismereteinek, valamint szociális vezetői kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Információ hallgatóknak-SZSZM

Oktatásmódszertan az SZSZM képzésen

Letölthető dokumentumok


Vezetőképzés

Két kulcs érték: TUDATOSSÁG – GYAKORLATIASSÁG

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 92/D. § (2) bekezdése értelmében 2018. január 1-től a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbízással rendelkező személyek képzésének rendszere átalakításra került.

Az új képzési rendszerben a vezetői megbízás feltétele az alap vezetőképzésen (90 óra) vagy mester vezetőképzésen (120 óra), majd kétévenként megújító képzésen (16, ill. 24 óra) való részvétel.

Képzések:

 

Dokumentumtár


Szakmai továbbképzések szervezése

A szociális szakemberek részére indítunk minősített szakmai továbbképzéseket (6 alkalmas műhelysorozatok, személyiségfejlesztő tréning), melyek az alábbi tématerületeken támogatják a szakembereket: szolgáltatások fenntarthatósága, működtetése, hatékony vezetői folyamatok biztosítása, kiégés prevenció, szociálpolitikai rendszerek hatékony működtetése.