Az EnterMode az Erasmus+ program keretében finanszírozott projekt, amelynek célja a felsőoktatási oktatók és a vállalati alkalmazottak vállalkozói készségeinek ösztönzése, valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók vállalkozói gondolkodásmódjának és kapcsolódó készségeinek fejlesztése. Fő célkitűzései a következők:

  • Annak tudatosítása, hogy a felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlati képzése általában véve is, valamint a vállalkozói készségek fejlesztése szempontjából is fontos, különösen a felsőoktatási intézmények és vállalatok közötti partnerségek fejlesztése révén
  • A felsőoktatási oktatók és a vállalati trénerek kapacitásfejlesztése a vállalkozói képzés és tanulás megszervezése érdekében
  • A vállalkozói ismeretek megszerzésére irányuló integrált modell kidolgozása, amely magában foglalja a tanulás különböző szintjeit és egy online komoly játék (serious game) alkalmazását
  • Olyan gyakorlati közösség létrehozása, amely lehetővé teszi a közös gyakorlatok kialakítását és az újonnan érkezők integrálását a meglévő üzleti közösségekbe
  • Tanulási analitikák fejlesztése a tanulási folyamat nyomon követéséhez és az EnterMode program egyéni és szervezeti igényekhez való igazításához

A projekt új szakmai gyakorlati modellt dolgoz ki, amelyet 14 nemzetközi partnerből álló munkacsoport dolgoz ki, majd pilot program keretében tesztel

EnterMode induló találkozó

2019 januárjában a Pegaso Telematikai Egyetem látta vendégül az EnterMode projekt partnereit Nápolyban a projektindító ülésen. A találkozó lehetőséget biztosított a projektpartnerek számára, hogy megalapozzák a projekt következő szakaszát.

Workshop Münchenben

2019 júniusában egy workshop került megtartásra Münchenben. A tevékenység célja az volt, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a vállalkozói ismeretek képzésébe a különböző európai országokban, és megosszák tapasztalataikat arról, hogy a különböző egyetemek hogyan szervezik és ellenőrzik a szakmai gyakorlatokat nemzeti és nemzetközi szinten, ami a „Vállalkozói képzés a felsőoktatásban a partnerországokban, felsőoktatási hallgatók számára szükséges vállalkozói készségek, keretrendszer a szakmai gyakorlatokhoz” című háttértanulmány megállapításain alapult.

A workshop lehetőséget adott az EnterMode gyakornoki modell fő elemeinek megtervezésére. Annak érdekében, hogy a résztvevőknek betekintés nyújtsanak a vállalkozói ismeretek oktatásának gyakorlati működésébe, látogatásra került sor a Ludwig-Maximilian Egyetem (LMU) Vállalkozási Központjába.

Partneri találkozó Kassán

2019 novemberében került sor az EnterMode projekt harmadik találkozójára Kassán, ahol az év folyamán kidolgozott vállalkozói készségek és kompetenciák megszerzésére irányuló gyakornoki program modelljét, valamint a modell támogatására kifejlesztett játék koncepcióját tekintették át a résztvevők. További téma volt a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti partnerségek kialakítása a felsőoktatásban részt vevő hallgatók vállalkozói ismereteinek előmozdítása érdekében a szakmai gyakorlatuk során.

A vállalkozói ismeretek oktatása és a szakmai gyakorlat fő kérdései  

Az EnterMode projekt első eredménye egy háttértanulmány a vállalkozói ismeretek oktatásáról és gyakorlatokról a felsőoktatásban. A tanulmány a következő kérdések szempontjából elemzi a partnerországok helyzetét:

  • Vállalkozói ismeretek oktatása a felsőoktatásban a partnerországokban a nem üzleti tanulmányok hallgatói számára;
  • Felsőoktatási keretrendszer a partnerországokban folytatott gyakorlatokra;
  • Az érdekelt felek (hallgatók, felsőoktatási intézmények munkatársai és vállalatok) véleménye a szakmai gyakorlati programok szükséges jellemzőiről;
  • A szakmai gyakorlatban részt vevő felek (felsőoktatási intézmények alkalmazottai és vállalatok) véleménye a szükséges vállalkozói kompetenciákról;
  • A szakmai gyakorlatban részt vevő felek (hallgatók, felsőoktatási intézmények alkalmazottai és cégek) véleménye a játékról, mint a vállalkozói ismeretek oktatásának eszközéről.

A vezetői összefoglaló olyan kulcsfontosságú ajánlásokat tartalmaz, amelyek iránymutatást adnak a szakmai gyakorlat modelljének kidolgozásához a felsőoktatási hallgatók vállalkozói készségeinek és kompetenciáinak elsajátítására.

Az összes dokumentum hamarosan közzétételre kerül a projekt weboldalán.

Az EnterMode közösség

Támogatni kívánja a vállalkozói gyakorlat fejlesztését, megosztását és véleményézését? Csatlakozzon az EnterMode újonnan alapított gyakorlati közösségéhez!

Célunk, hogy teret biztosítsunk a tanuláshoz és az együttműködéshez tanárok, oktatók, gyakorlati megvalósítók között mind a felsőoktatási intézmények, mind a vállalatok részéről, akik érdekeltek a hallgatók vállalkozói készségeinek fejlesztésében és a gyakornoki programokban.

Az EnterMode közösség megtalálható a DISCUSS-on, az életen át tartó tanulás gyakorlati közösségeinek európai platformján.

https://www.discuss-community.eu

Miután regisztrált a platformon, az EnterMode szalagcímre kattintva éri el közösségünket.

Projekt partnerek

Az EnterMode egy EU Erasmus+ projekt, amelyben 8 ország szakértői vesznek részt ​​Belgiumból, Németországból, Görögországból, Magyarországból, Írországból, Olaszországból, Szlovákiából és Hollandiából.

http://entermode.eu/consortium/

Csatlakozzon az ENTERMODE programhoz!

http://entermode.eu/

https://www.facebook.com/EnterModeEU/

Az EnterMode gyakornoki modell (tájékoztató)