HEALTH PROMeTHEUS – PROfessional Mobility in The European Union Study

FP7-HEALTH_2007-B / 223383

2009.01.01. – 2011.12.31.

Projekt tartalma, célja

A Health PROMeTHEUS kutatás célja, hogy feltérképezze az egészségügyi szakember-migrációt az Európai Unión belül, valamint az Európai Unió és az EU szempontjából releváns OECD tagországok között. A projekt másodlagos céljai:

 • a határon átnyúló szakember mobilitás nagyságának meghatározása, mintáinak, valamint szervezeti, kontextuális és személyes „push” és „pull” tényezőinek jobb megértése,
 • a mobilitás pozitív és negatív hatásainak feltérképezése,
 • azon nemzeti és szervezeti kezdeményezések összegyűjtése, amelyek célja a migráció jobb menedzsmentje,
 • nemzeti és nemzetközi emberi erőforrástervezéssel kapcsolatos egészségpolitikai beavatkozások értékelése,
 • azoknak a lehetséges adatforrásoknak az azonosítása, amelyek megalapozzák a kutatóprogram eredményeit,
 • a tervezés szempontjából elengedhetetlen nem rendelkezésre álló információk azonosítása, azért hogy ezen hiányzó információk pótlásával a projekt valódi és megalapozott ajánlásokat tehessen egy hatékonyabb emberi erőforrástervezés irányába,
 • európai szakember-migrációs egységes adatgyűjtési standardok, és egységes adatgyűjtő rendszer kialakítása.

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: European Health Management Association (EHMA)

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

További konzorciumi tagok/partnerek:

 • WHO Regional Office for Europe – European Observatory on Health Systems and Policies
 • Semmelweis Egyetem (Hungary)
 • King’s College London (United Kingdom)
 • Kaunas University of Medicine (Lithuania)
 • Technische Universität Berlin (Germany)
 • National Institute for Health and Welfare (Finland)
 • London School of Economics and Political Science (United Kingdom)
 • Veneto Region (Italy)
 • Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (Slovenia)
 • University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain)

EMK kontakt

Név: Dr. Girasek Edmond (egyetemi adjunktus)
Telefon: +36 1 488 7623
E-mail: girasek@emk.sote.hu

Eredménytermékek

A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:
Összegző tanulmányok: