Kedvezményezett neve: Semmelweis Egyetem
Projekt azonosító száma: EFOP-3.8.2-16-2016-00001
Projekt címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése
EFOP alprojekt szerződött támogatási összeg: 1,577 milliárd Ft (1.577.278.895 Ft)

Támogatás mértéke: 100%
EFOP alprojekt megvalósítási időszaka: 2018.01.01-2021.06.30.

Projekt tartalma, célja

A projekt általános célja a humán közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása szakmai át- és továbbképzésekkel a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak, továbbá a továbbfejlesztésre kerülő szolgáltatási sztenderdeknek való eredményes megfelelés érdekében.

Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a projekten belül a szociális vezetőképzés kialakításáért és bevezetéséért felel, mely altevékenység célja a társadalmi-demográfiai változásokra reagáló, innovatív elemeket tartalmazó képzések kialakítása és biztosítása, a területen dolgozó szakemberek továbbképzése, a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a dolgozók megtartása, a pályaelhagyás csökkentése és a területen dolgozók elismertségének növelése. További cél a szociális és kapcsolódó szakmák közötti együttműködésének kialakítása, erősítése, fejlesztése a képzések biztosítása és lebonyolítása által.

Részletes célok:

  • A pályaelhagyás csökkentése, a szakterület elismertségének növelése érdekében szociális életpályamodell részletes kidolgozása széleskörű szakmai egyeztetés mellett, javaslat kidolgozása az életpályamodell jogszabályi környezetének kialakítására, a megvalósulás modellezésére és monitorozására, informatikai támogatására,
  • A minősített továbbképzések tapasztatainak figyelembevételével és felhasználásával a személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségét, annak megújítását, képességeik, kompetenciáik fejlesztését biztosító, munkakör-specifikus és munkakörtől független továbbképzések kidolgozása, biztosítása,
  • A személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetői pozíciók betöltéséhez szükséges komplex vezetői ismereteket nyújtó kétszintű vezetőképzési rendszer kidolgozása, bevezetése, melynek célja a menedzsment szemlélet megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására való képessé tétel, az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás,
  • Szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program szerinti képzések megvalósítása, valamint különleges és speciális nevelőszülői feladatokra történő felkészítést biztosító továbbképzések kidolgozása és megvalósítása,
  • A személyes gondoskodást végzők számára szervezett szupervízió, mentálhigiénés támogatás, esetmegbeszélés biztosítása,
  • A TÁMOP-5.4.10-12/1 kiemelt projekt keretében kialakított elektronikus nyilvántartó rendszer (Ágazati humán monitoring rendszer) integrációja a TÁMOP 5.4.2.-ben kialakított NemzetiRehabilitációs és Szociális Hivatal szolgáltatói nyilvántartásával.

A projekt honlapja

Projekt szereplők

Konzorciumvezető: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

EMK kontakt

Farkas Piroska

06/20-670-1442

farkas.piroska@emk.sote.hu

Képzéssel kapcsolatos információ:

Bódy Éva

body@emk.sote.hu