Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 27.
463717 Összes oltás

 

Információk a Szociális szolgáltatásmenedzsment (SZSZM) szakirányú továbbképzésről:

Programvezető: Dr. Szócska Miklós
Képzési forma: részidős, levelező
Képzés hossza: 3 félév
Képzés díja: 150.000 Ft/félév

A következő évfolyam indulása: 2022. szeptember

A képzés helyszíne a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

Képzés menete:
Az oktatás a szemeszterekben kéthetente péntek-szombati napokon zajlik.
Az oktatási hetek időpontjai az Információk hallgatóknak fülön találhatóak.

További információ:

Horkai Viktória

1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

E-mail: horkai.viktoria@emk.semmelweis.hu

Telefon: +36 20 663 2033

Fax: +36 1 488 7610


A szociális területen diplomát szerzők száma az utóbbi évtizedben tizedére esett vissza, miközben a professzionálisan működő szociális szolgáltatások iránti fokozódó társadalmi igény és az ehhez kapcsolódó összetett követelményrendszer korszerű, magas szintű szakmai, vezetői és menedzsment tudást igényel a terepen dolgozó szakemberektől.

Erre reagálva az új szakirányú továbbképzés célja a szociális szolgáltatások területén jelentkező irányítói, vezetői, szervezői feladatok támogatása, azok hatékony és innovatív ellátására való felkészítés, korszerű ágazati és menedzsment ismeretek, technikák gyakorlatorientált átadása, vezetői szemlélet formálása.

A programra olyan jelentkezőket várunk, akik legalább alapszintű szakon szereztek oklevelet a bölcsészettudományi, a társadalomtudományi, a jogi- és igazgatási, a gazdaságtudományi, valamint az orvos- és egészségtudományi területek valamelyikén, de mindenekelőtt elkötelezettek a szociális szakma alapértékei, célkitűzései mellett.

Célunk, hogy a hallgatók a képzés teljesítésével képessé váljanak

 • egy szociális szervezet tevékenységeit, szolgáltatásait az igénybevevők szükségleteihezigazítani;
 • a szociális ágazaton belüli társszakmák aktoraival való együttműködések aktív kialakítására, közös megoldások fejlesztésére;
 • a szociális ágazaton belüli szinergiák felismerésére és kiaknázására;
 • az ágazati jövőkép keretei között egyes szolgáltatások jövőbeni működési lehetőségeinek áttekintésére;
 • szolgáltatási szintű stratégia és jövőkép megfogalmazására, illetve annak tervszerű megvalósítására, irányítására;
 • saját intézményi környezetük elemzésére, a szervezeti működésben a kritikus pontok és fejlesztési célok, teendők meghatározására, valamint saját intézményükben a kritikus folyamatok azonosítására, elemzésére és optimalizálási javaslatok megfogalmazására;
 • a gazdasági folyamatokra vonatkozó elméletek és módszerek alapján a tények részletes elemzésére, alapvető összefüggések feltárására.

Amit kínálunk:

 • Hiteles, lelkes és motivált oktatói csapat, akik nem csak tanítják, de csinálják is.
 • Egyéni és csoportos szakmai támogatás a képzés egész időtartama alatt.
 • Jógyakorlatok, megoldási alternatívák.
 • Újszerű oktatási formák és módszertanok.
 • Kapcsolat és hálózatépítési lehetőségek.
 • Fejlődési, fejlesztési esélyek.
 • Konkrét, érvényes és friss szakmai és vezetői ismeretek.

Korszerű ágazati és menedzsment ismeretek, technikák átadásával, az adott szakterület elismert, neves szakembereinek közreműködésével biztosítjuk a fejlődés és felkészülés lehetőségét.

Jelentkezési feltétel

 • legalább alapképzésben szerzett bölcsészettudományi, társadalomtudományi, jogi- és igazgatási, gazdaságtudományi, valamint orvos- és egészségtudományi végzettség.

A felvételinél előnyben részesülnek a

 • szociális és egészségügyi területen munkatapasztalattal rendelkező pályázók.