Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás
Szociális szakmai továbbképzések
 
 
 
Továbbképzés elnevezése Tovább-képzés száma Tovább-képzés formája

Tovább-képzés pontszáma

Érvényesség Csoport-létszám Tovább-képzés óraszáma Rövid leírás

Képzésidíj

Képzési díj

Kiégés és a pozitív pszichológia
   

.

 

  25 A vezető működésének a szervezeten belül különös jelentősége van. Kihat a szervezeti kultúrára, s a szervezeten belül a munkatársak hatékony működésére is egyaránt. A továbbképzéssel célunk hatékony eszközökkel támogatni a szervezeti és egyéni mentálhigiéné területét. 90.000 Ft
Együttműködések a szociális szolgátatások területén T-05-014/2021 tovább-képzés 32 2024. 06. 30   25 A szakmai továbbképzés célja a mikro- és makro szintű együttműködések témakörében ismeretbővítés, A képzés anyaga rávilágít a szervezetek közötti együttműködések jelentőségére, az együttműködéseket generáló, és a sikereit befolyásoló tényezőkre, az együttműködés és az intézmény láthatóságának, elismertségének kapcsolatára. A szervezeten belüli konstruktív együttműködés jelentőségére és szükségességére is rámutat. 90.000 Ft
Mentálhigiénés projektek tervezése és szervezése szociális intézményben T-05-015/2021 tovább-képzés 32 2024. 06. 30   25 A továbbképzés célja, megismertetni a résztvevőkkel a közösségi alapú mentálhigiénés, preventív vagy promotív programok tervezésének, kivitelezésének projekt szemléletű módszerét. Rámutat arra, hogyan tud egy vezető a munkatársi közösség, a szervezettel kapcsolatban álló célcsoport, vagy helyi közösség lelki egészségének megtartását fejlesztését célul kitűző projekteket tervezni, megvalósítani. 90.000 Ft
Változásvezetés T-05-016/2021 tovább-képzés 32 2024. 06. 30   25 Sokszor halljuk, tapasztaljuk, hogy a változások korát éljük. Gyakran érezhetjük emiatt kiszolgáltatottnak, kontrollt vesztettnek magunkat, így inkább a változásokat ösztönösen elutasítjuk, negligáljuk vagy küzdünk ellene. Mivel a változások legtöbbször akkor is megtörténnek, ha mi nem akarjuk, ezért ésszerűbbnek tűnik megérteni, és aktívan befolyásolni, irányítani ezeket. A tanfolyam a változások és változtatások témakörét szociális szervezeti közegbe helyezi, hogy e szervezetek vezetői számára gyakorlati haszonnal bíró értelmezési keretet, eszköztárat adjon az eredményes és hatékony változásvezetéshez, a sikeresebb alkalmazkodáshoz. Célunk, hogy a tanfolyam eredményeként ne fenyegetésként, hanem lehetőségként tekintsenek a résztvevők a szervezeti változtatásokra. 90.000 Ft
Vezetői Vízió/jövőkép készítés lépései T-05-017/2021 tovább-képzés 32 2024. 06. 30   25 A továbbképzés célja olyan ismeret és készség átadása szolgáltatásokat vezető munkatársaknak, mellyel képesek szolgáltatásnyújtásukra jövőtervezés szemszögéből tekinteni, s abban így dolgozni. A képzés során kitekintünk a vezetői jövőkép elérésének akadályaira és támogató tényezőire. Elemezzük a szociális szervezetek működési jellemzőit a „jó működést” támogató és hátráltató tényezők bemutatásával. A hallgató megismerkedik a jövőképtervezés tartalmával is. 90.000 Ft
Szociális szervezés menedzselési feladatai a szociális szolgáltatásokban T-05-018/2021 tovább-képzés 32 2024. 06. 30   25 A továbbképzés célja olyan ismeret és készség átadása szolgáltatásokat vezető munkatársaknak, mellyel képesek szolgáltatásnyújtásukat tartalmilag és szerkezetileg is változtatni. A képzés megismerteti a hallgatót a változásvezetés lépéseivel a szociális szolgáktatásokban. 90.000 Ft
Rezilienciaerősítő személyiségfejlesztés S-05-027/2021 tréning, online 32 2024. 06. 30 max 15 fő 25 A program célja, a résztvevők komplex és hatékony támogatást, holisztikus (testi-, lelki- és szellemi szintű) eszközöket és támogatást kapjanak a világjárvánnyal megnövekedett – de a szociális ágazatban alapvetően is magas – pszichés terhelésük csökkentéséhez, növeljék a kihívásokkal szembeni ellenállóképességüket, toleranciájukat, személyiségük rugalmasságát. 90.000 Ft
Intézményi gazdálkodás és kontrolling M-05-002/2021 műhely 14 2022. 06. 30   25 A továbbképzés célja, hogy bevezesse a résztvevőket a hazai szociális intézmények működtetésének gyakorlati rejtelmeibe, és hogy megismertesse a szakmai mutatószámok képzésével és alkalmazhatóságával. A szakmai műhely megismerteti a résztvevőkkel a gyakorlati alkalmazhatóságát a költségvetéstervezésnek, az eltéréselemzéseknek, illetve a beavatkozás tervezésnek, ezáltal képessé téve a későbbiekben ezek saját intézményén belüli megvalósítására.
A szakmai műhely 3 fő részből áll: a költségvetéstervezésből, az eltéréselemzésből, illetve a beavatkozás tervezésből.
90.000 Ft