Órarend

Gyógyszerészeti orvosi szociológia órarend 2022/ 2023 első félév

A1  csoport

Hétfő 14:30-16.00
NET Sz7
Dr. Susánszky Anna
susanszky.anna@med.semmelweis-univ.hu

A2  csoport

Szerda 12.25-13.55
NET Sz5
Dr. Győrffy Zsuzsa
gyorffy.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu

B1  csoport

Csütörtök 9:40-11.10
NET Sz7
Dr. Bognár Virág
bognar.virag@med.semmelweis-univ.hu

B2  csoport

Csütörtök 9-40-11.10
EOK/2
Dr. Girasek Edmond
girasek.edmond@semmelweis-univ.hu

C1  csoport

Csütörtök  8.-9.30
NET Sz5
Dr. Bognár Virág
bognar.virag@med.semmelweis-univ.hu

C2  csoport

péntek 11:55- 13:25
AVI1-314
Dr. Boros Julianna
juliboros14@gmail.com

Gyógyszerészeti orvosi szociológia előadás: péntek 8.00-9.30 NET Zöld előadóterem

(Előadás csak a 10,11,14..héten lesz!)

Tematika

Követelményrendszer és tematika

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar

A gesztorintézet (és az esetleges közreműködő intézetek) megnevezése:

Magatartástudományi Intézet

Tantárgy teljes neve: Gyógyszerészi etika-szociológia

Angol nyelven: Pharmaceutical Ethics and Sociology

Német nyelven: Pharmazeutische Ethik und Soziologie

GYÓGYSZERÉSZETI SZOCIOLÓGIA (GYKMAGGESE1M)

2022/2023. tanév

Oktatás ideje: GYOK V. évfolyam. I. félév.

Vizsgaforma: kollokvium, írásbeli.

Tantárgy besorolása: kötelező

A tantárgy kreditpontja: 1 kredit

A tantárgy oktatásával elérni kívánt képzési cél

A gyógyszerészhallgatók megismertetése az egészség és a betegség társadalmi eloszlásának jellegzetességeivel, az egészségi állapot egyenlőtlenségeinek okaival és következményeivel, a pszichoszociális tényezők egészségügyi szerepével, a gyógyítás szociológiai jelenségeivel, a gyógyszerészet helyével és helyzetével, valamint az egészségügyi intézményrendszer társadalmi beágyazottságával és jellegzetességeivel.

Tantárgy tematikája és időrendje

Előadás csak a 10,11,14..héten lesz!

Gyakorlat a 12,13, 14. héten lesz! 

 1. hét. november 11. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Döbrössy Bence

Interkulturális kérdések az orvoslásban, gyógyszerészetben 

 1. hét: november 18. (péntek) 8.00-9.30. NET Zöld előadóterme. Előadás. Előadó: Dr. Győrffy Zsuzsa

Digitális egészségügy, Gyógyszerészet jövője

 1. hét: november 21-25 gyakorlat (90 perc)

Társadalmi egyenlőtlenségek, orvoshoz fordulás 

 1. hét: november 18 – december 2 gyakorlat (90 perc)

Gyógyszerészi hivatás 

 1. hét december 5-9 gyakorlat (45 perc)

Összefoglalás 

 1. hét december 9. (péntek) 8:45 NET Zöld előadóterme, előadás (45) Előadó: Dr. Girasek Edmond

Egészségügyi rendszerek

Kötelező irodalom

Dr. Győrffy Zsuzsa – Dr. Szántó Zsuzsa: Orvosi szociológia. 2019. Semmelweis Kiadó, Budapest, (E-könyv) 2,3,4,6,7,8 fejezetek. (Elektronikusan megvásárolható: https://www.semmelweiskiado.hu/termek/1542/orvosiszociologia-e-tankonyv)

További kötelező tananyagok: Az előadások és gyakorlatok témái (elektronikus tananyagok) Az előadások anyaga az egyetemi moodle rendszeren.

A félév elfogadásának feltétele

Az etikai és a szociológia gyakorlatokról maximum egy-egy hiányzás megengedett. Ennél több hiányzás esetén minden egyes hiányzást pótolni kell a gyakorlatvezetővel egyeztetett módon, bármelyik gyakorlat vezetőjénél.

Vizsga

 • vizsgázni csak a vizsgaidőszakban lehet, egy vizsga van a tantárgyból, ahol az etika és a szociológia részből is vizsgázni kell.
 • a vizsga formája (szociológia rész): írásbeli
  • írásbeli tesztvizsga
  • esetelemzés (esszé kérdés)
 • A vizsgajegy az orvosi szociológia és a gyógyszerészeti etika tantárgyak vizsgaeredményeinek (pontszámok) összege alapján kerül megállapításra, azzal a kiegészítéssel, hogy mindkét tantárgyrészből el kell érni az elégséges szintet.