Intézeten kívüli – lakosságot érintő – kommunikáció kialakítása

Az új koronavírusos betegek ellátása kapcsán számtalan kérdés merül fel a lakosságban, melyekre a kórházaknál keresik majd a választ.

Te hogyan adsz útmutatást nekik? 

Mindannyiunkra, de a lakosságra talán még inkább igaz, hogy hatalmas bizonytalanság övezi a mindennapokat a koronavírus okozta megbetegedés kapcsán. Változik a betegellátás menete, a jól megszokott útvonalak most lehet, hogy nem oda vezetnek, ahová eddig, a megszokott telefonszámon nem az érhető el, aki eddig, a betegek és hozzátartozóik közötti kapcsolattartás sem a megszokott módon működik. Jelen helyzetben az egészségügyi ellátás helyi átalakulásairól nehezebben jut el az információ az érintettekhez, ami még inkább erősítheti a bizonytalanság és a kiszolgáltatottság érzését bennük. Fontos ezért átgondolni, hogyan tájékoztathatjuk a lakosságot a legeredményesebben az őket érintő változásokról. 

A járványügyi helyzet fokozódásakor az időfaktor és a munkatársak leterheltsége miatt a beteg megfelelő tájékozottsága kiemelt jelentőségűvé válik ahhoz, hogy a betegellátás gördülékenységét fenn tudjuk tartani. Mit tehetsz ennek érdekében?


Ajánlások:

Tekintsd át, hogy intézményedben milyen lakosságot célzó kommunikációs felületek érhetők el, és mérlegeld, hogyan tudod jelen helyzetben felhasználni azokat az információk megosztására! 

Készíts listát azokról a kommunikációs csatornákról, amelyeken keresztül a lakosság az intézet működésével kapcsolatos információkhoz juthat. Amennyiben például az intézetnek van honlapja, érdemes lehet ezen egy külön COVID-19 járvánnyal kapcsolatos felületet létrehozni. Érdemes átgondolni a honlap jelenlegi felépítését, működési rendjét  (ki a felelőse, milyen gyakran kerülnek aktualizálásra az információk, releváns, konzekvens információk érhetők-e el). 

Szükség szerint alakíts ki új kommunikációs csatornákat a célközönség elérésére! 

Egyes kommunikációs felületek minimális befektetés mellett is lehetőséget adnak az emberek széles körének elérésére, s a tájékoztatással kapcsolatos tevékenységeid megkönnyítésére. Ilyen csatornák lehetnek például a különböző közösségi oldalak. Meglévő honlap esetén egy ilyen csatorna párhuzamos működtetése nem jár jelentős többletterheléssel, hiszen a más felületre elkészített anyagok e csatornán keresztüli megosztása már önmagában is eredményes lehet. További lehetőségként merül fel egy külön telefonvonal kialakítása, melyen keresztül a lakosság kifejezetten a COVID-19 járvány idején elérhető, betegellátással kapcsolatos információkhoz juthat hozzá. Ehhez segítség lehet, ha készül egy segédanyag azoknak a kollégáknak, akik a telefonon érkező kérdéseket fogadják. Ez a segédanyag tartalmazza az intézmény működésében a járvány miatt bekövetkezett változásokat, az ellátások igénybevételével kapcsolatos tudnivalókat, a lehetséges kérdésekre kialakított egységes válaszokat. 

A célközönség elérése érdekében érdemes listázni azokat az egyéb szereplőket, akiken keresztül el lehet juttatni a lakossághoz a legfontosabb információkat. Azok a szereplők, akik egyébként is közvetlenül elérhetik a lakosságot, segíthetnek a célcsoportok elérésében. Érdemes felvenni a kapcsolatot az ellátási területetekhez tartozó önkormányzatokkal, háziorvosokkal, gyógyszertárakkal, EFI irodával, helyi televízóval, újsággal és rádióval. Meg lehet kérni őket, hogy kapcsolati rendszerükön keresztül, illetve a náluk rendelkezésre álló lehetőségek felhasználásával vegyenek részt a lakosság informálásában. 

Készíts lakossági tájékoztató anyagokat, melyek tartalmazzák a kialakult járványügyi helyzettel kapcsolatos, lakosságot érintő, intézményen belüli változásokat és a jelenlegi működés rendjét! 

Az intézményben nagy valószínűséggel korábban is készültek már lakossági tájékoztató anyagok, így érdemes jelen folyamatba azokat a kollégákat bevonni, akik már rendelkeznek erre vonatkozó tapasztalatokkal, vagy akiket egy-egy téma most különösen érint. Meg kell határozni a tájékoztató anyagok kidolgozásának menetét, a szükséges témaköröket, ki kell jelölni a témafelelősöket, határidőket, a jóváhagyók személyét. Át kell gondolni milyen típusú tájékoztató anyagok létrehozására van házon belül lehetőség, és meg kell határozni az ezzel kapcsolatos prioritásokat figyelembe véve a célközönség sajátosságait (pl. szöveges tartalom vagy képi megjelenítés).

Témakörök, amiket érdemes a lakossági tájékoztatásban érinteni:

  • A betegfogadás rendje a járvány miatt bekövetkezett változásokra vonatkozóan – rendelési helyszínek és idők változásai, telefonszámok, elérhetőségek, osztályos befekvéssel kapcsolatos tudnivalók.
  • Mit hozzon/hozhat magával a COVID-19 gyanús, vagy fertőzött beteg – Mini ellenőrző lista összeállítása.
  • Fertőzés továbbadásának megelőzését célzó tájékoztató anyagok – mi vár a betegre, hogyan lesz elkülönítve, viselkedési protokoll, védőeszköz használat.
  • Kapcsolattartási szabályok – betegjogok és a közösségi érdek figyelembevételével (a COVID19-cel érintett betegekre és amennyiben eltérés van, a többi betegre vonatkozóan is).
  • Tájékoztatás nyújtása hozzátartozóknak a bent fekvő beteg egészségi állapotáról.
  • Csomagátadás lehetséges módja a bent fekvő betegek számára (fertőző és nem fertőző betegre vonatkozó specifikumok tisztázása szükséges, amennyiben eltérő folyamatról van szó).

A kiválasztott témakörök valamint az előzetesen felmért csatornák és célcsoportjaik ismeretében célszerű átgondolni, hogy melyik felületen milyen témakör milyen formában jelenjen meg, a végső kidolgozást pedig ehhez célszerű igazítani.  

Gondold át a fenti pontokra kiterjedő eljárásrendeket és a humán erőforrás, technikai, informatikai  kapacitásokat! 

Az előzőekben felsorolt teendők eredményes megvalósítása érdekében az eljárásrendek aktualizálását, kapacitások átgondolását az összes korábbi pont figyelembevételével kell megtervezni. 

Teljes anyag ellenőrző listával

Rövid leírás

Videó