A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Köpont 2022/23-as tanévben elérhető PhD témái

Dr. Ádám Szilvia: A krónikus stress pszicho-szociális és egészségi állapottal összefüggő stresszorainak vizsgálata

Dr. Belicza Éva: Az egészségügyi ellátó rendszer, szolgáltatók és szolgáltatások értékelésében alkalmazható mérési módszerek és alkalmazásuk a hazai gyakorlatban, az ellátás igénybevételének társadalmi – gazdasági – kulturális összefüggései

Dr. Dombrádi Viktor: A hazai egészségügyi ellátás minőségét javító intézkedések és technológiák értékelése

Dr. Gaál Péter: A társadalmi tőke szerepe és jelentősége az egészségügyi rendszer működésében

Dr. Gaál Péter: Új megközelítések az egészségügyi rendszerek teljesítménymenedzsmentjének vizsgálatában

Dr. Kovács Eszter: „Határok nélkül” – Határon átnyúló egészségügy – a mobilitás hatása az egészségügyi rendszerekre

Dr. Lám Judit: Betegbiztonság egészségügyi és társadalmi összefüggései

Dr. Pénzes Melinda: Egészségbiztonsági kihívások a dohányzással és más jelentős egészségveszteséget okozó viselkedési kockázati tényezőkkel, valamint az egészségügyi kiberbiztonsággal kapcsolatban

Dr. Szócska Miklós: Elektronikus egészségügyi megoldások hatása az egészségügyi ellátásra, valamint az egészségügyi dolgozók hiányára vonatkozóan

Érdeklődés esetén kérjük keresse a témavezetőt.