Egészségügyi menedzsment – kötelezően választható tárgy (ÁOK, FOK, GYTK)

Az egészségügyi szakemberek hétköznapjait a gyógyítás során financiális, szervezetfejlesztési, minőségmenedzsment és egészségpolitikai kérdések is erősen meghatározzák. Az egészségügyi menedzsment tantárgy célja éppen ezért az, hogy mélyebben megismertesse az egészségügy menedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmakat a Semmelweis Egyetem hallgatóival. Emellett pedig olyan alapvető szervezési és vezetési ismeretek adjon át, amelyek hatékonyabbá, eredményesebbé, biztonságosabbá azaz végső soron jobbá teszik az ellátást.

A tárgyat jelenleg kötelezően választható formában orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatóknak hirdetjük meg az őszi és a tavaszi szemeszterben is.

A kurzus indulásáról a hallgatók a Neptunon tájékozódhatnak.


A jelen és a jövő gyógyítása: adatvezérelt egészség és mesterséges intelligencia – szabadon választható tárgy (ÁOK, FOK, GYTK, ETK, EKK, PAK)

A kurzus célja a jövő egészségügyi szakembereinek felkészítése a gyógyításban zajló digitális forradalomra, megismertetése az egészségügyben zajló digitális fejlesztési irányokkal, a jövő gyógyításában egyre nagyobb szerepet kapó digitális megoldásokkal, az adatok alkalmazásának jelentőségével és az adatokon alapuló döntéshozatal fontosságával.

Kapcsolódó cél a résztvevők megismertetése:

  • az egészségügyi ellátás során keletkezett adatok típusával, 
  • az adathasznosítás- és a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeivel,
  • a kapcsolódó jogi, adatbiztonsági és kiberbiztonsági fogalmakkal és alapokkal.

A kurzus résztvevői betekintést nyernek a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazásába néhány diagnosztikus modalitásban való felhasználás gyakorlati bemutatásával. Mindezen ismeretek birtokában a résztvevők megértik a digitális készségek és kompetenciák szükségességét, folyamatos fejlesztésük jelentőségét és nyitottá válnak a digitális megoldások alkalmazására pályájuk során.

A kurzus indulásáról a hallgatók a Neptunon tájékozódhatnak.