Perioperatív fájdalomcsillapítás intézeti folyamatainak kialakítása

Kurzusunk oktatási anyagának célja, a betegbiztonsági és minőségszempontú megközelítés révén, hogy a résztvevők részletes ismereteket szerezzenek a perioperatív fájdalomcsillapítás intézeti folyamatainak kialakításával, elsajátítsák azokat a lehetőségeket és tudást, melyek által képessé válnak a perioperatív fájdalomcsillapítás jógyakorlatának intézetükben való bevezetésének kezdeményezésére, felülvizsgálatára. Ennek eredménye alapján pedig alkalmasak legyenek, az esetlegesen felmerülő hibák/hiányosságok felismerésére és a megoldási javaslatok kidolgozására.

Képzésünk szabadon választható elméleti továbbképzésként 20 kreditpontra minősített, a 63/2011 (XI.29.) NEFMI rendelet 1. sz mellékletében megjelölt felnőtt ápolás és gondozás, gyermek ápolás és gondozás, sürgősségi ellátás, mozgásterápia és fizioterápia, műtéti ellátás, szülészeti ellátás, és az egészségügyi menedzsment, szakmacsoportban dolgozó szakdolgozók számára elszámolható.