Mi is ez?

Az Európai Unió polgárainak 2012-től joguk van közvetlenül az Európai Bizottsághoz fordulni konkrét jogalkotási módosítás előterjesztése érdekében. Ezt az európai polgári kezdeményezések által tehetik meg az EU polgárai.

Vegyen részt az Ön életére is hatással lévő jogszabályok és közérdekű intézkedések kialakításában! 

Az európai polgári kezdeményezés egyedülálló módja annak, hogy az uniós polgárok irányt szabjanak az EU jövőjének azáltal, hogy fontos közérdekű ügyekben az Európai Bizottságot jogszabályjavaslat benyújtására kérik fel. Ha egy kezdeményezést legalább egymillióan támogatnak EU-szerte, a Bizottság dönt arról, hogy milyen lépéseket tegyen.

Folyamata lépésről lépésre

  1. Előkészület: Létre kell hozni egy szervezői csoportot, amelynek legalább 7 tagja van, és e 7 személy mindegyike az EU más-más országában él. 
  2. A kezdeményezés nyilvántartásba vétele: Az aláírásgyűjtés megkezdése előtt kérni kell az Európai Bizottságtól a kezdeményezés nyilvántartásba vételét. A Bizottság csak akkor veszi nyilvántartásba a kezdeményezést, ha az megfelel a Bizottság által előírt követelményeknek. 
  3. Támogató nyilatkozatok gyűjtése: Legalább egymillió támogató nyilatkozatot kell összegyűjteni 1 év alatt legalább 7 európai uniós országból, és az egyes országokban összegyűjtött támogató nyilatkozatok számának el kell érnie az adott országra vonatkozó küszöbértéket (Magyarországon 14 805 nyilatkozat). A kezdeményezés támogatható papír alapú vagy online formanyomtatvány kitöltésével. A kezdeményezést támogathatja, aki európai uniós állampolgár (az EU valamelyik országának állampolgára) és szavazhat az európai parlamenti választásokon (Magyarországon betöltötte a 18. életévét). A támogató nyilatkozat kitöltése során meg kell adni a teljes nevet és a személyazonosító igazolvány vagy útlevél számát. 
  4. Az összegyűjtött támogató nyilatkozatok ellenőrzése: Ha a kezdeményezés 1 éves időtartama alatt sikerült összegyűjteni az 1 millió támogató nyilatkozatot, akkor ezeket – állampolgárság szerint csoportosítva – ellenőrzés és igazolás céljából a Szervezők 3 hónapon belül benyújtják az egyes EU tagországok hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságaihoz (Magyarországon a Nemzeti Választási Irodához). A hatóságoknak 3 hónapjuk van ellenőrizni a támogató nyilatkozatok érvényességét, majd igazolást állítanak ki az érvényes nyilatkozatok számáról.
  5. A kezdeményezés benyújtása: A nemzeti hatóságok igazolásainak beérkezését követően a Szervezők 3 hónapon belül benyújtják a kezdeményezést az Európai Bizottság felé.
  6. A Bizottság válasza: Benyújtást követően a Bizottság megkezdi a kezdeményezés tartalmi vizsgálatát. Ennek során a Szervezők találkoznak a Bizottság képviselőivel, hogy részletesen kifejthessék a kezdeményezés céljait, majd az Európai Parlamentben nyilvános meghallgatás keretében is bemutatják a kezdeményezést. A benyújtást követő 6 hónapon belül a Bizottság közli, milyen intézkedést fog javasolni a kezdeményezésére válaszképpen. 

További lépések: Ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kezdeményezésre válaszképpen indokolt jogszabályt alkotni, megkezdi az előkészületeket a hivatalos jogszabályjavaslat kidolgozására. A Bizottság nem köteles minden esetben jogalkotási javaslatot tenni. Előfordulhat, hogy olyan válaszintézkedéseket tart a leginkább célravezetőnek, melyek nem járnak jogalkotással. Számos egyéb intézkedés alkalmas lehet a kérdés kezelésére.

Forrás:

https://europa.eu/citizens-initiative/_hu

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works_hu#6-lepes-A-Bizottsag-valasza