Új munkatársak bevonása a sürgősségi, intenzív és infektológiai osztályok működésébe

 A COVID-19 járvánnyal kapcsolatban megnövekvő munkaerőszükséglet miatt több új munkatárs érkezhet hozzánk, de nem lesz sok időnk arra, hogy megismertessük velük a helyi sajátosságokat. Mit tehetünk azért, hogy ők minél előbb teljes értékű, önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakká válhassanak?

 A járvány terjedésével minden munkatársra, segítő kézre szükség lesz. Az új munkatársak  ugyan segítséget jelentenek, azonban a helyi specialitások ismeretének hiányában nagyobb támogatásra, iránymutatásra szorulnak.

A járvány idején rengeteg változás történik egy egészségügyi intézmény életében, vannak szakterületek, melyek teljesen leállnak. Innen a kollégákat áthelyezik a sürgősségi, intenzív és infektológiai osztályokra. Ezeken az osztályokon ők – bár intézményi kollégákról – esetenként vezetőkről – van szó – új, betanítandó kollégáknak számítanak. Szintén új munkatársként csatlakoznak az új belépők, akik között lehetnek önkéntes segítők, vagy korábban a pályát elhagyó, de most ismét visszatérő munkatársak is. Mindannyiuk esetében döntő fontosságú a megfelelő felkészítés az új feladat ellátására. A munkaerő gazdálkodás szempontjából jelentős kérdés, hogy mennyi idő alatt, mennyire jólszervezetten sikerül felkészíteni a munkatársakat az önálló munkavégzésre, szem előtt tartva a biztonságos munkavégzést.

Az ellátásba bekapcsolódó új munkatársak a szakmai ajánlások előzetes tanulmányozásával részben fel tudnak készülni a feladatra, de ahhoz, hogy önállóan tudjanak dolgozni, ismerniük kell a helyi sajátosságokat. Ilyenek például: saját feladataik, felelősségi körük, mit hol találnak, helyszínnel kapcsolatos tudnivalók (útvonalak, zónák), hogyan kell az osztályon lévő eszközöket használni, hogyan riasztható az újraélesztő team, milyen rövidítéseket, jelöléseket használnak az ellátóhelyen, biztonsági incidens esetén mi a teendő, adatvédelmi szabályok, kommunikációs szabályok, egészségi probléma esetén követendő teendők, stb.


Vezetőként a következőket tudod tenni az új munkatársak megfelelő és önálló munkavégzésének elősegítése érdekében:

Biztosítsd a munkavégzéshez szükséges eszközöket!

Vedd számba azt, hogy milyen személyes használatú-, és/vagy egyéb eszközökre lesz szükség az új munkatársak számára, és gondoskodj ezek rendelkezésre állásáról.

Készíts listát arról, melyik munkakörben milyen információkra lehet szükségük az új munkatársaknak!

Az új munkatársak tájékoztatására, oktatására fordítandó időt le lehet rövidíteni, illetve a tájékoztatást egységesebbé lehet tenni azzal, ha előre átgondoljuk, milyen információkra lehet szükség az egyes munkaköri csoportokban. Az átadandó ismeretek listája segítséget jelent abban is, hogy biztosan említésre kerüljön minden fontos információ, akkor is, ha a sok munka, időnyomás és megzavarás teszi nehezebbé az erre való koncentrálást.

Alakítsd ki az új munkatársak tájékoztatásának, oktatásának rendszerét!

Gondoskodj arról, hogy a munkatársak számára szükséges, a biztonságos és megfelelő feladatellátáshoz kapcsolódó tájékoztatások, oktatások megtörténjenek. Legyen egyértelmű, hogy melyik információt mikor és ki adja át az új dolgozónak. Fontos, hogy az új munkatársak munkavégzése szakmailag felügyelt módon történjen, hiszen lehet, hogy nem lesz alkalom előzetes képzésekre, a munka során kell majd elsajátítaniuk a szükséges ismereteket. Ezért is kiemelt jelentőségű, hogy legyen kihez fordulniuk útmutatásért a munka során felmerülő kérdéseikkel. Ehhez célszerű kialakítani ennek a támogatásnak a rendszerét, számba venni azokat a személyeket, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy egyfajta mentori szerepet töltsenek be. A lehetséges mentorokat mielőbb érdemes felkészíteni a feladatra, egyeztetni velük azt, hogy ebben a szerepkörben milyen feladataik adódhatnak, miben kérjük együttműködésüket, illetve milyen információforrásokra támaszkodhatnak. Az új munkatársak számára átadandó információk körét jó, ha a leendő mentorokkal közösen állítjuk össze és írásban rögzítjük.

Győződj meg arról, hogy a készülékek használati útmutatói elérhetők!

Az ellátás során használt készülékek (pl. lélegeztetőgépek, vérgáz analízis készülékek, infúziós pumpák, stb.) használatára az új munkatársakat meg kell tanítani akkor is, ha korábban már működtettek hasonló készüléket. Nagyban segítheti a munkát, ha a készülékek működtetéséhez kapcsolódó legfontosabb információkat egy maximum A/4-es oldalra kigyűjtjük, és a lapot laminálva a készülék mellé kihelyezzük. A laminálás lehetővé teszi a fertőtlenítést, az áttekinthető tartalom pedig segíti az alkalmazást. Érdemes átgondolni, mihez lehet készíteni és kihelyezni ilyen útmutatókat. Ha az új munkatárs ezekből tud tájékozódni, hamarabb fog tudni önállóan dolgozni, és ritkábban fog segítségért fordulni a mentorához.

Várd el a kritikus munkafolyamatoknál ellenőrzőlisták használatát!

Jelentős támogatást tud nyújtani a munka során, ha az adott beavatkozás/folyamat lépéseit bemutató, jól áttekinthető, jól látható ellenőrzőlisták és/vagy infografikák kerülnek kihelyezésre. Javasolt átgondolni, milyen jellegű útmutatások lehetnek hasznosak az egyes szervezeti egységekben. (Például: pre-triázs a gyanús esetek elkülönítése céljából, védőeszközök felvétele, -levétele, stb.) Ezt is érdemes maximum A/4 oldal terjedelemben, laminálva kihelyezni. Alkalmazásuk növeli az ellátás és a személyzet biztonságát, hiszen a meghatározott lépéseket követve biztosabban megvalósulnak a szükséges teendők mentori közreműködés nélkül is.

Alakítsd ki és tartsd naprakészen a rövidítések, jelölések használatának egyértelmű szabályait!

Ha lehet, kerüljétek a rövidítések használatát. Amennyiben használtok rövidítéseket, készüljön rövidítésjegyzék. Az elfogadott és használt rövidítésekről tájékoztatni kell az új munkatársakat. Ne felejtsük el, hogy ugyanaz a rövidítés/jelölés egy másik szakterületről/osztályról érkező munkatárs számára teljesen más jelentéssel bírhat!

Győződj meg arról, hogy az új munkatársak bekerülnek a gyors kommunikációt lehetővé tévő értesítési rendszerbe!

Várhatóan sok esetben szükség lesz gyors, csoportos üzenet küldésére. (Lásd: a Sürgős információk közlése című ajánlásunkat.) Az erre a célra kialakított kommunikációs csatornák azonban csak akkor érik el céljukat, ha valóban minden érintett értesül a rá is vonatkozó hírekről. Éppen ezért célszerű meggyőződni arról, hogy az új munkatársak valóban bekerülnek a gyors kommunikáció érdekében kialakított üzenetküldő/értesítési rendszer címlistájába, az üzenetek eljutnak hozzájuk is. A munkatársak figyelmét is fel kell hívni arra, hogy minél gyakrabban, legalább napi rendszerességgel kövessék figyelemmel a kommunikációs felületet.

Rövid leírás

Teljes anyag ellenőrző listával

Videó

Felhasznált szakirodalom:

Új munkatársak fogadása és alkalmazása. EMMI közlemény a fekvő- és járóbeteg-ellátás standardjairól, 2016.

Magyar Koronavírus Kézikönyv. Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2020.