A gyakornoki program bevezetése és előkészületei a projekt során a felsőoktatási intézmények felelőssége, jelen esetben a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ koordinálja.

A gyakornokokat fogadó vállalatok felkérés alapján kerültek kiválasztásra. A felhívás után összeállt azon vállalatok listája, akik szívesen alkalmazzák a javasolt EnterMode módszertant annak érdekében, hogy nyissanak egy újfajta szemléletmód irányába és fejlesszék gyakornokaik vállalkozói kompetenciáit. A fogadóhelyek – bár mindegyik az egészségügyhöz kapcsolódik – eltérő szervezeti formával rendelkeznek, van közöttük start-up, magánklinika és alapítvány is.

A cégek felkérésével párhuzamosan az EnterMode programban résztvevő hallgatók toborzása is megkezdődött. A hallgatók a vállalatokkal egyeztetett specifikus kritériumok alapján, online interjúk során kerültek kiválasztásra.

A három fogadóhelyre közel húsz Semmelweis Egyetemen tanuló diák jelentkezett, közülük három hallgatót választottak ki, akik 2020 őszén meg is kezdhették gyakornoki munkájukat.

Az EnterMode szakmai gyakorlatba történő részvétel minden érintett fél számára önkéntes alapon valósult meg.