Betűméret: A A A

Főoldal
Főoldalunk segít navigálni Intézetünk legfőbb funkció között, lehetővé teszi oktatási és kutatási tevékenységeink megismerését.

valami
EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM (MSc)

Felvételi információk

Információk

A húsz év tapasztalatát összegző képzés immár 120 kredites formában, nemzetközi szinten elismert oktatókkal, gyakorlatorientált, naprakész tudással várja azokat az egészségügyi vezetőket vagy vezetőknek készülőket, akik professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és intézményirányítás rejtelmeiben.
A hallgatóinkat a legkülönfélébb körökből válogatjuk össze: a különböző egészségügyi területek képviselői (orvosok, nővérek, diplomás ápolók) mellett jogászok, gazdasági szakemberek, egészségbiztosítási területen dolgozók, versenyszférából jött vezetők, kormányzati tisztségviselők és más diplomával rendelkezők jelentkezését is várjuk.
Miért? Mert, fontos számunkra az évfolyamok színessége, a különböző nézőpontok ütköztetése és az átgondolt, konszenzusos megoldások létrejötte.

Felvételi jelentkezési határideje: 2019. február 15.

Felvételi jelentkezés módja:
Jelentkezni kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet.
Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a Felvi.hu oldalon.
Az Egészségügyi menedzser MSc szak felülete a Felvi.hu oldalon az alábbi linken érhető el.
A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melynek időpontjai: 2019. május-június
A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezőknek e-mailben küldünk tájékoztatást.
További információ a felvételi beszélgetésről a Felvételi eljárás fülön olvasható.

Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul

Képzés hossza: négy szemeszter

Képzés formája: részidős (5 koncentrált oktatási hét / szemeszter)

Önköltséges képzés díja: 355 000 Ft/félév

Jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • egy felsőfokú oklevél (a felvétel feltétele)
 • szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • komplex középfokú nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben van)
 • (kreditelismerési határozat, amennyiben szükséges – további információ a Felvételi eljárás fülön)

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2019. július elejéig kell benyújtani a Felvi.hu oldalon keresztül (feltölteni a felvi.hu oldalon a saját jelentkezéshez).

További információ, segítség a jelentkezéshez:
Kóródi Rita és Sipos Csilla – MSc programkoordinátorok
Email: korodi@emk.sote.hu, sipos.csilla@emk.sote.hu
Telefon: +36 1 488 7605

Felvételi eljárás

A mesterképzési felvétel feltételei

Előzetes kreditbefogadás:

A mesterképzésre történő felvétel alapvető feltétele valamely felsőfokú végzettség megléte. Ezen felsőfokú végzettségeket a felsőoktatási intézmények adott mesterképzésre való jelentkezéskor teljes kreditérték beszámításával (ebben az esetben nincs szükség kiegészítő tanulmányok folytatására), illetve további kreditek teljesítése mellett tudják elfogadni (azaz a kiegészítő tanulmányok teljesítése után). Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, amelyhez szükséges további krediteket szereznie, ennek tényét, és a szükséges kreditszámot a felsőoktatási intézmények az ún. előzetes kreditelismerési eljárás során határozzák meg.
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza az alábbi melléklet 1. sz. táblázatát.
Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a mellékletben leírtak alapján.
Előzetes kreditbefogadási eljárásra vonatkozó kérelem leadási határideje a 2019/2020-as tanévre: 2019. május
A megjelölt határidő után benyújtott kreditelismerési kérelmeket nem áll módunkban elbírálni. A kreditbefogadási kérelem eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2019. júliusig kell benyújtani (feltölteni a felvi.hu oldalon a saját jelentkezéshez).
Formanyomtatvány előzetes kreditbefogadási kérelemhez

Felvételi beszélgetés:

Az Egészségügyi menedzser mesterképzési szakunk felvételi beszélgetésének időpontjai: 2019. május-június
A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezőknek e-mailben küldünk tájékoztatást.

A felvételi beszélgetés témái:
1. Megítélése szerint mi az öt legneuralgikusabb pont a magyar egészségügyben?
2. Mit tart az egészségügyi intézmények vezetésével kapcsolatos legfontosabb problémának?
3. Az egészségügy finanszírozásával kapcsolatban mit tartana a legfontosabb fejlesztési, fejlődési iránynak?

A felvételi beszélgetésre való felkészüléshez ajánlott irodalom: az egészségüggyel kapcsolatos napi sajtó figyelemmel kísérése! A szóbeli vizsgán nem csak a kérdésekre adott válaszok tartalmát, hanem a jelentkező eddigi szakmai életútját, érdeklődését, szemléletét és gondolkodásmódját, kommunikációs készségeit, fejlődési lehetőségeit, motivációját is vizsgáljuk.

Amennyiben további kérdése lenne a felvételi vizsgával kapcsolatban, kérem keresse Kóródi Ritát vagy Sipos Csillát (korodi@emk.sote.hu/sipos.csilla@emk.sote.hu vagy 06 1 488-7605) bizalommal!

Oktatásmódszertan


Vezetőnek, menedzsernek lenni összetett egyéni és csapatfeladat. Éppen ezért a hallgatók – a hagyományos értelemben vett oktatáson túl – esettanulmányokon keresztül, valós életen alapuló gyakorlatorientált feladatok megoldásával, együtt, csapatban mélyítik el a megszerzett tudást. Ezért bár igyekszünk rugalmasan állni a hallgatóink igényeihez, mégis fontosnak tartjuk a rendszeres, aktív jelenlétet a félévenként öt koncentrált oktatási héten.
A program része egy hathetes mentor melletti, vagy önálló projektmunka is, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat.
A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

Tutori program:

A program felelősei nagy hangsúlyt fektetnek a magas színvonalú, személyre szabott tanulási élményre, amelynek alapja az oktató és hallgató szoros munkakapcsolata. Ezt szolgálja az MSc program tutori rendszere, amely keretében minden hallgatót beosztunk a tanári kar egyik tagja (tutor) mellé, hogy személyes megbeszélni valóival, kérdéseivel legyen kihez fordulnia.

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése. Az EMK a bizalmi szempontok mellett, elkötelezett az eredeti gondolatok megfogalmazása és az önálló munka iránt.

Hallgatói élet


A Központ több mint húsz éves története során nemcsak az MSc program fejlődött, de kialakultak azok a hagyományok is, amik egy közösséggé formálják a nálunk végzett hallgatókat. Ezek közé tartoznak az egyedi és ötletes évfolyam-ajándékok, amelyekkel a búcsúzó évfolyamok lepnek meg bennünket, a névre szóló hallgatói bögrék vagy a nagy piknikek. A Központ aulája és udvara a hallgatói élet központi helye, ahol a szünetekben és az oktatás után rendszerint élénk eszmecsere zajlik, hasznos és érdekes információk cserélődnek, barátságok, munkatársi kapcsolatok szövődnek.

Alumni hálózat:
Öregdiákjaink a diplomaosztó után sem szakadnak el egymástól és az intézménytől. A szakmai életükben meghatározóak maradnak a Központban kötött kapcsolatok, emellett aktívan vesznek részt az általunk szervezett öregdiák fórumokon, továbbképzéseken.


Képzésünkről mondták

Oktatóktól hallgatóknak

“Az MSc program egy gondolati utazás. A program résztvevői már az első oktatási hetek után teljesen másképp gondolkodnak az egészségügy kérdéseiről, mint amikor a programba beiratkoztak. Az osztályteremben zajló vita pedig – amely valós esetekről zajlik – úgy működik, mintha egyszerre harminc tanácsadó véleménye cserélne gazdát.”

(Dr. Szócska Miklós, az EMK igazgatója, az MSc program oktatója)


“Meggyőződésem, hogy az egészségügyi rendszer menedzsmentje olyan terület, ahol értékeink különbözősége sokkal kevésbé akadálya egy sikeres reformnak, mint a tudatlanság. A bizonyítékon alapuló programalkotás alapelve, hogy igyekezzünk mások hibáiból és tapasztalataiból tanulni. Ehhez azonban arra van szükség, hogy tisztában legyünk saját magunk és társadalmunk értékeivel, és kritikusan elemezzük a megvalósításra felkínált eszközöket.”

(Dr. Gaál Péter, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja, az MSc program oktatója)Az egészségügyi menedzsment a társadalom egyik legkomplexebb rendszerével foglalkozik, ami jól képzett és tapasztalt szakembereket igényel. Hiszem, hogy a képzettség alapvetően befolyásolja azt, hogy egy társadalomnak milyen az egészségügyi rendszere és annak működése.

(Dr. Evetovits Tamás, a WHO barcelonai irodájának vezetője, az MSc program oktatója)Hallgatóktól hallgatóknak

“Igazi klasszikus universitas, ahol az óráknak nincs vége feltétlenül a kicsöngetéssel, ugyanis a tanítványok a karizmatikus tanárok köré gyűlve folytatják a beszélgetést, a vitát, hogy elleshessék tőlük a tudást.”

(Sallai Zsuzsa, volt hallgató)“Az első órán rá kellett jönnöm, hogy sutba dobhatom mindazt, amit addig a kórházi menedzselésről, irányításról gondoltam. Be kellett látnom, hogy egy orvos gerincből nem érthet a közgazdasághoz. De nemcsak azzal szembesültem, hogy mit nem tudok, hanem rengeteg új dolgot tanultam. Kinyílt a világ”

(Dr. Brünner Szilveszter, volt hallgató)Idézet az MSc 2000. évfolyam emlékkönyvéből:

“Ha olyan gondolatod támadna, hogy saját nevedet is szeretnéd a végzős diákok sorában látni, tudd, hogy ezért mit kell tenned:

 1. Végy húsz szabad hetet, két évre elosztva.
 2. Készíts ismeretlen koordinátákkal görbéket a közgazdasági folyamatokról.
 3. Elemezz többé-kevésbé működő egészségügyi rendszereket szerte a világon.
 4. Tanuld meg a tőzsde rejtelmeit és a könyvvitel legapróbb részleteit.
 5. Képzeletben alakítsd át a munkahelyed szervezeti diagramját úgy, hogy a főnököd ne kerüljön bele.
 6. Írj informatikai tendert, és a nyertes cégtől végy mátrix-algebra órákat.
 7. Tanuld meg a munkajog alapjait, hogy felismerd milyen nyelven beszél a vállalati jogász.
 8. Sajátísd el a minőségbiztosítás fortélyait, mert a 99,9%-os biztonság azt jelenti, Magyarországon évente 98 újszülöttet nem a saját szüleinek adnak oda a kórházakban.
 9. Tanuld meg, hogy a piaci kudarc nem azt jelenti, hogy a kofa sírva rohan haza.
 10. Fedezd fel a hasonlóságot a paternalisztikus orvoslás és a lelkes úttörő között, aki akkor is átsegíti az öregnénit a zebrán, ha nem akar átmenni.
 11. Tekergesd szüntelenül az egészségügyi rendszer szabályozógombajait.
 12. Önmarcangolásos módszerrel sajátísd el a vezetés tudományát.

Mindezek eredményeképpen az iskola elvégzése után többé már nem lesz mentséged arra, ha összekevered a hatásosság és hatékonyság fogalmát.”

(az MSc 2000. évfolyam hallgatói)Ízelítő

Oktatóink mondták

Dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Menedzserképző Központ alapítója, igazgatója, oktatója osztja meg gondolatait az Egészségügyi menedzser mesterképzési programról (MSc).Dr. Gaál Péter, az Egészségügyi Menedzserképző Központ egyik alapítója, oktatója, az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánja mondja el véleményét az Egészségügyi menedzser mesterképzési programról (MSc).Hallgatóink mondták

Az Egészségügyi menedzser mesterképzési program (MSc) végzett hallgatója, Dr. Novák Krisztina, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat Jogvédelmi Biztosa osztja meg gondoltait a képzésről.Dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórház orvosigazgatója és főigazgató-helyettese, az Egészségügyi menedzser mesterképzési program (MSc) végzett hallgatója osztja meg gondoltait a képzésről.Sárga Norbert Zétény, a Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet Központi Fizioterápiás Osztályának vezető gyógytornásza a képzésről, a további lehetőségekről, a csapatmunkáról és a hallgatótársakkal való kapcsolatáról.Sárdi Natasa, a Róbert Károly Magánkórház részlegvezető asszisztense a jelentkezése okairól, az elvárásairól és a képzésről.Pillanatképek az MSc programról

A Központ több mint húsz éves története során nemcsak az Egészségügyi menedzser mesterképzési program (MSc) fejlődött, de kialakultak azok a hagyományok is, amik egy közösséggé formálják a nálunk végzett hallgatókat. Ezek közé tartoznak az egyedi és ötletes évfolyam-ajándékok vagy a névre szóló hallgatói bögrék.


Képzési információk

Tanulmányi információk

2018/2019-es tanév tervezett oktatási hetei:

2018/2019 őszi szemeszter:

1. hét: 2018. szeptember 3-7.
2. hét: 2018. szeptember 24-28.
3. hét: 2018. október 15-19.
4. hét: 2018. november 12-16.
5. hét: 2018. december 10-14.

2018/2019 tavaszi szemeszter:

1. hét: 2019. február 4-8.
2. hét: 2019. február 25- március 1.
3. hét: 2019. március 18-22.
4. hét: 2019. április 8-12.
5. hét: 2019. május 6-10.

2019/2020-as tanév tervezett oktatási hetei:

2019/2020 őszi szemeszter:

1. hét: 2019. szeptember 2-6.
2. hét: 2019. szeptember 23-27.
3. hét: 2019. október 14-18.
4. hét: 2019. november 11-15.
5. hét: 2019. december 9-13.

2019/2020 tavaszi szemeszter:

1. hét: 2020. február 10-14.
2. hét: 2020. március 2-6.
3. hét: 2020. március 30-április 3.
4. hét: 2020. április 20-24.
5. hét: 2020. május 11-15.

Oktatási napok rendje minden oktatási héten:

 • hétfő: 10-17h
 • kedd-péntek: 9-16h

Az oktatások az Egészségügyi Menedzserképző Központ épületében zajlanak: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

Kurzusleírások
I. szemeszter II. szemeszter
A menedzsment alapjai Szervezeti magatartás
Pénzügy, számvitel Controlling és kerettervezés
Az egészségügy közgazdaságtanának alapismeretei Az egészségügyi jogi ismeretek
Epidemiológiai és egészségügyi statisztika
Egészségügyi rendszerek elemzése Egészségügyi finanszírozás és rendszerfejlesztés
Területi szakmai gyakorlat
III. szemeszter IV. szemeszter
Emberi erőforrás menedzsment és munkajog Egészségügyi szervezetek vezetése
Menedzseri készségek és eszközök az egészségügyben Döntéselmélet
Az egészségügyi menedzsment etikai kérdései
Minőségmenedzsment az egészségügyben Az Uniós tagság egészségügyi vonatkozásai
Egészségügyi informatika Egészségpolitika
Területi szakmai gyakorlat Területi szakmai gyakorlat
Szakdolgozat Szakdolgozat
Választható tárgyak – IV. szemeszter (jelentkezési létszám szerint indítjuk a kurzusokat)

Az egészségturizmusban rejlő lehetőségek
Egészségügyi szolgáltatók akkreditációs rendszere
Közgazdasági eszközök alkalmazása az egészségügyi menedzsmentben (aktív)
Változtatások fenntartható vezetése
Egészségügyi szolgáltatók minőségügyi rendszere (aktív)
Kórházi kontrolling szimulációs gyakorlat (aktív)

Könyvtár

A Központ könyvtárát helyben olvasásra bárki használhatja, de kölcsönzési joggal csak az EMK oktatói, hallgatói és munkatársai rendelkeznek.

Nyitvatartás

 • Oktatási heteken:
  hétfő-kedd, csütörtök-péntek: 9.00-17.00
  szerda: 10.30-18.00
 • Oktatási heteken kívül:
  kedden és csütörtökön: 9.00-13.00

További információk:
Gulyás Gabriella
Email: konyvtar@emk.sote.hu
Telefon: +36 1 488 7629
Tovább a Semmelweis Egyetem Központi Könyvtárának oldalára
.TRÉNINGEK ÉS TOVÁBBKÉPZÉSEK
E-egészségügyi alkalmazások a gyakorlatban

A digitális fejlődés olyan változásokat hoz az egészségügybe, amit még csak elképzelni sem tudunk. Az e-egészségügyről szóló rövidprogramunkra éppen ezért minden olyan egészségügyi dolgozót várunk, aki velünk együtt kalandozna egy még meghódításra váró területen.
A két napos akkreditált kurzus során betekintünk az e-egészségügy alapfogalmaiba, feltérképezzük a jelenleg használt egészségügyi informatikai megoldásokat, részletesen foglalkozunk az egészségügyi adatkezelésben rejlő lehetőségekkel és a jövő e-egészségügyi megoldásaival, nem is beszélve a 2015-ben jogszabályban is elfogadott magyar e-egészségügyi rendeletről.

Programfelelős: Dr. Szócska Miklós

További információk a programról hamarosan!


Menedzsment, változtatásmenedzsment és szervezetfejlesztési tréning

…“Professzor” nemzetközileg elismert szakember, aki életek százait menti meg az új találmányával. “Menedzser” rendkívül jó szervező, ért az emberek és az érvényesülés nyelvén, de nincs mögötte specifikus szaktudás…
A Menedzserképző Központ új tréningprogramja segít abban, hogy ki-ki ötvözni tudja magában a vezetőt és szakembert, azért hogy a szervezet együtt hatékonyabb és jobb eredményeket érjen el, így kialakuljon egy igazi alkotó csapat. A programra olyan cégek, kórházak, egészségügyi csapatok jelentkezését várjuk, akik szerint a jó menedzser kincs.

Tréning felelős: Dr. Szócska Miklós
Tréning indulás: jelentkezés alapján
Felépítése: Rugalmas

További információ:
Horkai Viktória – programkoordinátor
Email: horkai@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 663 2033


Kríziskommunikáció

Mit tegyek, ha beüt a ménkü?
Képzeljük el, hogy óriási járvány dúl, vagy csak úgy dőlnek a betegek az intézményünkbe. Hogy egy személyes botrány miatt nem hagy minket nyugodni a sajtó. Hogy egy rosszul sikerült műtét miatt riporterek nem fogadott hívásaival van tele a mobiltelefonunk. A szakértők szerint az egészségügy az elkövetkező időszakban is egyre inkább a közéleti viták középpontjába kerül. De mit tehet ilyenkor egy jó menedzser vagy kommunikációs vezető?
A tavasztól induló program során nemzetközi és magyar krízishelyzeteken keresztül, szituációs játékok segítségével, meghívott szakértőkkel együtt vázoljuk fel a helyes döntési irányokat és kommunikációs stratégiát.

Programfelelős: Dr. Szócska Miklós

További információ:
Horkai Viktória – programkoordinátor
Email: horkai@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 663 2033


Tárgyalástechnika Harvardi alapokon

A két napos akkreditált képzésre olyan jelentkezőket várunk, akik gyakran kerülnek tárgyalási helyzetbe, így az egyes tárgyalási és megegyezési módszerek megismerésével és mozgásterük feltérképezésével tudatosítanák a tárgyalási magatartásukat. A páros és kiscsoportos szimulációs gyakorlatokra épülő képzést Dr. Bakacsi Gyula vezeti.

Jelentkezés hamarosan!

További információ:
Horkai Viktória – programkoordinátor
Email: horkai@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 663 2033


POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉSEK

Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser szakirányú továbbképzési szak

Jelentkezés


Programvezető: Dr. Belicza Éva
Képzési forma: részidős, levelező
Képzés hossza: 3 félév
Képzés díja: 230.000 Ft/félév

A következő évfolyam indulása: 2018. szeptember 14.

Az egészségügyi ellátók célja a gyógyítás. Egy-egy rosszul elhelyezett ágy, nem megfelelően tárolt tű, szakszerűtlenül adagolt gyógyszer azonban sokszor nagyobb bajt okoz, mint az eredeti betegség. Pedig elhivatott, hozzáértő szakemberekkel mindez megelőzhető. Az egészségügyi döntéshozók világszerte, így Magyarországon is zászlajukra tűzték a minőségügyet, és szigorodó jogszabályokkal, egészségügyi akkreditációs rendszerekkel igyekeznek elősegíteni a betegek biztonságos gyógyulását.
Az egyre növekvő elvárások és kiemelt médiafigyelem mellett éppen ezért óriási szükség van olyan profi, komplex tudással rendelkező minőségügyesekre, akik elkötelezetten segítik az egészségügyi intézmények munkáját. A Menedzserképző Központ ezt felismerve indította útjára a naprakész tudást biztosító, igazolt végzettséget adó Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser szakirányú továbbképzési szakját.
A minőségügyi és betegbiztonsági képzés hasznos eszköztárat, tippeket és trükköket ad egészségügyi folyamatokhoz, intézkedésekhez és a vezetői munkához. Az elméleti tudás mellett a gyakorlatban is jól alkalmazható ismereteket és folyamatszemléletű gondolkodásmódot sajátítanak el a hallgatók.

A programra olyan jelentkezőket várunk, akik egészségügyi felsőfokú diplomával és több mint három év gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, de mindenekelőtt elkötelezettek egy biztonságosabb egészségügy felépítéséért. Hogy az egészségügy a gyógyulás színtere legyen…

Célunk, hogy a hallgatók a képzés teljesítésével képessé váljanak

 • elsajátítani a folyamatszemléletű gondolkodást,
 • felmérni és értékelni a saját intézményükben az ellátás minőségével és biztonságával kapcsolatos problémákat és azok okait,
 • megtalálni azokat a veszélyeket, amelyek a következő lépések megvalósulását veszélyeztetik,
 • biztonságosabbá tenni a működési és szakmai folyamatokat,
 • megalapozott fejlesztési javaslatokat megfogalmazni és a szükséges változtatásokat menedzseri eszköztár alkalmazásával megtervezni és levezényelni, a hatásukat felmérni és értékelni, és mindezzel felesleges kiadásokat elkerülni
 • megérteni a minőségügyi és betegbiztonsági programok lényegét, és azok végrehajtásában betöltött szerepüket
 • bevezetni és működtetni minőségügyi rendszereket saját munkahelyi környezetükben.

Jelentkezési feltétel

 • legalább alapképzésben szerzett oklevél orvos- vagy egészségtudomány képzési területen vagy
 • bármilyen képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél és erre épülően egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség

A felvételinél előnyben részesülnek az

 • aktuális egészségügyi munkatapasztalattal rendelkező,
 • egészségügyi menedzseri végzettségű,
 • BELLA felülvizsgálói végzettséggel rendelkező pályázók.

Jelentkezni kizárólag az alábbi elektronikus felületen lehetséges:
https://www.surveymonkey.com/r/betbizt_szakirany

Felvételi időpontok:
A felvételik írásbeli és/vagy szóbeli elbeszélgetések formájában előre egyeztetett időpontokban a jelentkezési időszak lezárását követően kerülnek megtartásra.

A képzés (és a felvételi) helyszíne a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja.
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

Képzés menete:
Az oktatás az első két szemeszterben tantárgyi blokkokban, kéthetente péntek-szombati napokon zajlik.
A harmadik félév területi gyakorlat és szakdolgozat írás havi egy kötelező konzultációval.
Az oktatási hetek az Információk hallgatóknak fülön találhatóak.

További információ:
Nebehaj Orsolya – programkoordinátor
Email: nebehaj@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 670 1443

Oktatásmódszertan


A munka mellett végezhető képzés során a hallgatók egy félév alatt 14 tömbösített oktatási napon vesznek részt. A közös alkalmak során átadjuk a szükséges elméleti tudást, amit a hallgatók valós életen alapuló esettanulmányokon és gyakorlatorientált, otthoni feladatokon keresztül mélyítenek el. Ezek során rengeteg új kérdéssel szembesülnek, amelyekre az oktatási napokon együtt találjuk meg a választ. Éppen ezért fontosnak tartjuk a rendszeres, aktív jelenlétet az órákon.
A program része egy területi minőségügyi gyakorlat is, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat. A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

A képzés során érintett témakörök:

 • az ellátás minőségét, biztonságát befolyásoló külső környezeti tényezők
 • a minőségüggyel és betegbiztonsággal összefüggő alapfogalmak és módszerek
 • a szervezeti kultúra szerepe és befolyásolási lehetőségei
 • projektmenedzsment technikák
 • a betegbiztonság gyakorlati kérdései
 • indikátorok fejlesztése és alkalmazása
 • a minőség költsége
 • szakmai irányelvek, protokollok jelentősége, alkalmazása, protokollfejlesztés a betegbiztonsággal összefüggésben
 • klinikai audit
 • a belső minőségügyi rendszerek követelményei
 • külső minőségügyi rendszerek

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése.

Információk hallgatóknak


Az oktatás az első két szemeszterben tantárgyi blokkokban, kéthetente péntek-szombati napokon zajlik.
A harmadik félév területi gyakorlat és szakdolgozat írás havi egy kötelező konzultációval.

A 2018/2019-es tanév konzultációs napjai:

Őszi szemeszter:

 • 2018. szeptember 14-15.
 • 2018. szeptember 28-29.
 • 2018. október 12-13.
 • 2018. október 26-27.
 • 2018. november 9-10.
 • 2018. november 23-24.
 • 2018. december 7-8.
 • 2018. december 14.

Tavaszi szemeszter:

 • 2019. február 1-2.
 • 2019. február 15-16.
 • 2019. március 8-9.
 • 2019. március 22-23.
 • 2019. április 5-6.
 • 2019. április 26-27.
 • 2019. május 17-18.
 • 2019. május 24.

Megtekintés naptár nézetben

Képzésünkről mondták

Vélemények a képzésről

“A képzés tudományos alapokra helyezi a minőségfejlesztést és a betegbiztonság javítását.
Módszereket, technikákat ad a problémák, nemmegfelelőségek okainak feltárására, a megoldásra, a megvalósíthatóság objektív felmérésére, valamint várható következményeire vonatkozóan.
Egyértelművé teszi a hallgató számára, hogy a minőségügyi tevékenység nem öncélú, és munkautasításokra korlátozódó „papírmunka”, hanem folyamatos együttműködés a munkatársakkal, melynek középpontjában a beteg biztonsága áll.
A minőségügyi vezető számára konkrét ötletekkel, módszerekkel szolgál a kockázatok, valamint azok következményeinek értékelésére, az egyes tevékenységek eredményességének nyomon követésére.
Nagy segítséget ad a munkatársakkal történő kommunikációhoz, megnyerésükhöz, ellenállásuk leküzdéséhez, a tervezett változtatás fontosságának tudomásul vételén túl hasznosságának belátásához, és nemcsak elfogadásához, hanem aktív együttműködésük elnyeréséhez is.
Rávilágít, hogy a minőségügyi vezető feladata nem elsősorban a munkatársak számonkérése és szembesítése hibáikkal, mulasztásaikkal, hanem az együttgondolkodás és közös munka a jobbítás elkötelezett szándékával.
A képzés egyik meghatározó üzenete, hogy csak együtt, csak értelmes és reális célokat kitűzve, a feladatok megosztásával érhetünk el eredményeket, és hogy: „A minőség nem ellenőrzés, hanem a folyamatok javításának eredménye”.”

(Dr. Velkey György, főigazgató – Bethesda Gyermekkórház)“Egy egyetem, ahol az oktató nem oktat és a hallgató nem hallgat.
Egy szellemi műhely, ahol az élő tudományos gondolkodás tanúi és RÉSZesei lehetünk.
Egy képzés, ami képességet ad látni és érteni az embert és EGÉSZségét.”

(Dr. Vida Zoltán, radiológus – Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálata, Járóbeteg Szakrendelő)“A képzés hiánypótló Magyarországon, ezért is jelentkeztem rá. Nagyon gyakorlat-orientált, a mindennapokban használható, kézzel fogható tudást ad. Egy közforgalmú patikában az itt megszerzett tudást rendkívül jól lehet használni, ami hiányzik a mai magyar gyógyszerészetből. Köszönöm, hogy új szemléletmóddal gazdagodhattam!”

( Dr. Kresznovszki Miklós, szakgyógyszerész – budapesti Szent Borbála Patika vezetője)


Linkek (NEPTUN, ETTR - Moodle)

Továbbképzés

Belső minőségügyi rendszerek szabadon választható elméleti továbbképzés

Időpont:
2019. március 23. szombat 9:00-14.00
2019. április 5. péntek 13:00-18:00

Helyszín:
Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ
1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.

Jelentkezni kizárólag az alábbi elektronikus felületen lehetséges a kért adatok megadásával:
https://form.jotformeu.com/90653717151355

Jelentkezési határidő: 2019. március 22. 9:00

További információ:
Nebehaj Orsolya – programkoordinátor
Email: nebehaj@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 670 1443


Doktori képzés

A Semmelweis Egyetem Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola keretében a Menedzserképző Központ témavezetői egészségügyi menedzsment és egészségpolitikai témákat kínálnak a hallgatók számára. A célunk az, hogy nemzetközi szinten versenyképes diplomát nyújtsunk a nálunk végzőknek. A képzési programjainkba éppen ezért elsősorban azokat várjuk, akik nem rettennek meg a kihívásoktól és a kemény munkától. Akik viszont mindezt vállalják, azok számára a tudomány csodálatos univerzuma nyílik meg…
A képzésről bővebb információt a Doktori Iskola honlapján olvashat.

Rezidens képzés

Információk


Az egészségügyi menedzsment képzés sikere, hogy 2010 óta kötelező eleme a orvosi és fogorvosi rezidens törzsképzésnek. A kurzuson a hallgatók komplex tudásra tesznek szert az egészségügyi rendszer működéséről, miközben megismerkednek az egészségügyi menedzsment legfontosabb fogalmaival és aktuális kérdéseivel.

Képzésfelelős: Dr. Szócska Miklós
Képzési forma: kötelező törzsképzési tanfolyam
Képzés hossza: 10 nap
A következő képzés időpontja: 2019. május 27-június 7.
Képzés helyszíne: Semmelweis Egyetem Nagyváradtéri Elméleti Tömb

 • Selye János (NET Zöld előadóterem)
 • kivétel 2019. május 29-én NET Díszterem

Térkép

Követelmények:

 • A képzés során maximum 3 nap hiányzást tudunk engedélyezni.
 • A jelenléti íven csak saját orvosi pecséttel ellátott aláírást tudunk elismerni, így kérjük, minden alkalomra hozza magával pecsétjét!
 • A képzés írásbeli teszttel zárul, melyet 60%-tól tudunk sikeres vizsgának elfogadni. Az eredményekkel kapcsolatos információkat honlapunkon tesszük közzé, előreláthatólag augusztus hónapban.

Lezajlott képzések adminisztrációja:
Kedves Rezidens Kollégák!

Ezúton szeretnénk értesíteni Önöket, hogy a 2019. január 14-25. között lezajlott ÁOK rezidens törzsképzésen minden vizsgára engedhető és vizsgán részt vevő sikeres vizsgát tett.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az indexbe történő igazolás beírására az EMK-ban (1125 Budapest, Kútvölgyi út 2.) csak 2019. február 18-tól június 31-ig, munkaidőben (08:00-16:00) vagy a SE Szak- és Továbbképzési Központban lesz lehetőségük.
Kérjük, hogy a Szak- és Továbbképzési Központban mindenki az ügyintézőjéhez kérjen időpontot vagy egyeztessen az ügyintézőjével a beírás lehetőségeiről. Az ügyintézők elérhetősége a Szak- és Továbbképzési Központ honlapján megtalálható.

/Az EMK-nál előzetes bejelentkezés nem szükséges a dokumentáláshoz, mivel a névsor és az aláíróív a megadott határidőig minden nap rendelkezésre áll./

Kérjük, hogy a rezidens törzsképzéssel kapcsolatos további kérdéseikkel keressék a Szak- és Továbbképzési Központot!


További információ:
Nebehaj Orsolya – programkoordinátor
Email: nebehaj@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 670 1443

Előadások

A rezidens képzés előadásait az alábbi linken éri el a képzés kezdetén megadott jelszóval.

További információ:
Nebehaj Orsolya – programkoordinátor
Email: nebehaj@emk.sote.hu
Telefon: +36 20 670 1443


Graduális képzés

Egészségügyi szervező alapszak (BSc), Egészségügyi ügyvitelszervező specializáció – Egészségügyi Közszolgálati Kar

Az egészségügy az egyik leggyorsabban fejlődő ágazat a világon. Új gyógyszerek, műszerek, eszközök, technológiák és az ezeket működtető informatikai rendszerek jelennek meg nap mint nap, amelyek újabb és újabb kihívások elég állítják az egészségügyben dolgozókat. Az egészségügyi szervezők félúton helyezkednek el az egészségügyi szakemberek és az informatikusok között, így nemcsak számítástechnikai, orvos- és egészségtudományi ismereteket kell elsajátítaniuk, hanem ismerniük kell az egészségügyi menedzsment működését is. Az egészségügyi szervezők nevükhöz hűen a képzés végére igazi szervezőkké válnak, akik átlátják és megfelelően össze is tudják hangolni az egészségügyi ellátási folyamatait.
Az Egészségügyi Menedzserképző Központ elismert oktatói a képzés során a menedzsment, minőségügy, kontrolling tárgyak elsajátításában működnek közre, és olyan rendszerszintű tudást adnak át a szak hallgatóinak, amely felkészíti őket annak gyakorlati alkalmazására.


Egészségügyi menedzsment – kötelezően választható tárgy (ÁOK, FOK, GYTK)

Az egészségügyi szakemberek hétköznapjait a gyógyítás során financiális, szervezetfejlesztési, minőségmenedzsment és egészségpolitikai kérdések is erősen meghatározzák. Az egészségügyi menedzsment tantárgy célja éppen ezért az, hogy mélyebben megismertesse az egészségügy menedzsmenttel kapcsolatos alapfogalmakat a Semmelweis Egyetem hallgatóival. Emellett pedig olyan alapvető szervezési és vezetési ismeretek adjon át, amelyek hatékonyabbá, eredményesebbé, biztonságosabbá azaz végső soron jobbá teszik az ellátást.

A tárgyat jelenleg kötelezően választható formában orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatóknak hirdetjük meg az őszi és a tavaszi szemeszterben is.


TUDÁSUNK

Betegbiztonsági Tanszéki Csoport

Tanszékcsoport


Ismert tény, hogy az egészségügyi ellátás minősége régiónkként, intézményenként vagy akár szakemberenként változik, ez pedig alapvetően befolyásolja az eredményességet és ezáltal az ellátottak egészségügyi állapotát is. A Menedzserképző Központ Betegbiztonsági Tanszéki csoportja régóta elhivatottan kutatja a minőségügy, és annak részeként az egyre inkább reflektorfénybe kerülő betegbiztonság területét. A tanszéki csoport célja, hogy meghatározza a minőségi ellátás alapjait, erősítse a egészségügyi intézmények minőségfejlesztési szemléletét és kijelölje a fejlődési irányokat. Hogy ezáltal az egészségügy ne a hibák, hanem a gyógyulás színtere legyen.

Az Intézet országosan elismert szakértői oktatóként és kutatóként vesznek és vettek részt az ellátórendszer minőségfejlesztését, és a betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra kialakítását célzó projektekben. A BELLA program keretében kulcsszerepet vállaltak a biztonság növelését célzó egészségügyi akkreditációs rendszer létrehozásában, aktív közreműködői voltak az európai betegbiztonság javítását célzó PaSQ projektnek, a Minőségügyi és Betegbiztonsági Stratégia és a NEKED ajánlás (Nemkívánatos Események Kezelésére Vonatkozó EljárásrenD) kialakításának, továbbá a NEVES (NEm Várt ESemények) Betegbiztonsági Program megalkotói és működtetői. Kapcsolódó rövidprogramokon, távoktatási képzéseken és a Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser szakirányú továbbképzésen gyakorlatorientált naprakész tudással várják a minőségügy iránt érdeklődő hallgatókat.

Tanszékcsoport vezető: Dr. Belicza Éva
Szakértőink: Dr. Lám Judit, Dr. Safadi Heléna, Sinka Lászlóné Adamik Erika, Dr. Takács Erika, Surján Cecília, Pitás Eszter
Kapcsolat: belicza@emk.sote.hu

NEVES Program

NEVES

Magyarországon az utóbbi években egyre nagyobb figyelem fordul a betegbiztonság és a nem várt események csökkentése felé. Az EMK egyik fő irányvonala a minőségüggyel, egészségügyi ellátórendszer minőségfejlesztésével kapcsolatos kutató, oktató és fejlesztő tevékenység. Intézetünk elkötelezett a betegbiztonság javítása iránt, ezért hazai és nemzetközi szakmai partnerek bevonásával átfogó betegbiztonsági programot indított útjára „NEVES Betegbiztonsági program” néven. A NEVES (NEVES = NEm Várt ESemények) program főbb céljai:

 • Ellátási hibák, nem várt események előfordulásának csökkentése
 • Betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra terjesztése
 • Az ellátási folyamat minőségének fejlesztése
 • Elkötelezett, témában jártas szakemberek továbbképzése
 • Széleskörű szakmai és lakossági tájékoztatás

A program elemei:

A NEVES Kutatási program az egészségügyi ellátás során előforduló nem várt események mögöttes tényezőinek feltárását segítő, az adatok szervezett gyűjtését, elemzését végző jelentési rendszer.

Tovább a NEVES Jelentési Rendszer oldalára

A NEVES Betegbiztonsági Fórum egy kéthavonta megrendezendő szakmai rendezvénysorozat, melynek létrehozásával célunk a betegbiztonsággal kapcsolatos kezdeményezések összefogása, tapasztalatcsere ösztönzése. A Fórum alkalmat ad a NEVES Kutatási program adatainak közös elemzésére, esettanulmányok bemutatására.

Tovább a NEVES Fórum oldalára

Betegbiztonsági koordinátor E-learning program


A Betegbiztonsági koordinátor távoktatási tananyag a betegbiztonsági ismeretek minél szélesebb körű terjesztése érdekében a TÁMOP-6.2.2/B-09/2-2010-0006 projekt keretében jött létre. A kurzus célja, hogy elősegítse a témakör mélyebb megismerését és a kapcsolódó módszertani ismeretek elsajátítását az egészségügyi dolgozók körében, ezáltal hozzájárulva a betegbiztonságot támogató szervezeti kultúra kialakításához, a nemkívánatos események előfordulásának csökkentéséhez az egészségügyi intézményekben. A képzés célcsoportja: betegágy mellett dolgozó szakorvosok, valamint betegellátásban közvetlenül érintett szakdolgozók, minőségügyi vezetők és munkatársaik.

Bár a tananyag nyilvánosan hozzáférhető, további felhasználása csak a Szerzők írásbeli engedélyével lehetséges, a tananyagra épülő kurzus indítására csak a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának van jogosultsága.

A képzési program az igények és visszajelzések figyelembevételével folyamatosan fejlesztés alatt áll, ezért kérjük, hogy véleményét, javaslatait, tanulási tapasztalatait, ossza meg velünk a kepzes@nevesforum.hu email címen.
Felhívjuk figyelmét, hogy a távoktatási felület oldalán a regisztráció átmenetileg csak emailes jelentkezéssel történik.
Regisztrációs igényét kérjük, jelezze a kepzes@nevesforum.hu email címen.

Tovább a távoktatási rendszer oldalára


Big data, Hálózatelemzés

Big data-nak nevezzük a nagy és hosszú időt átívelő adatbázisokat. A rengeteg adatból direkt és indirekt, látható és “láthatatlan” összefüggések rajzolódhatnak ki, amit a szakértő szem észrevesz. Az összefüggésekből következtetések rajzolódnak ki, a következtetések pedig kijelölik a lehetséges döntési irányokat. A “big data” és hálózatelemzési módszerek alkalmasak arra, hogy egy kiválasztott területen komplex és kifinomult, informális tudást biztosítsanak. Az egészségügyi ellátás során keletkező óriási adattengerből meghatározott következtetések vonhatók le például a menedzsmentkontrollra vagy a betegellátásra vonatkozóan, amelyek vezetői vagy klinikai visszacsatolása pedig megváltoztathatja egy-egy konkrét beteg kezelését, gyógyulását és hosszú távú életminőségét. Az adatok így akár életet is menthetnek vagy közpénzt takaríthatnak meg.
A Menedzserképző Központ szakértői csapata képes arra, hogy komplex hálózatelemzést végezzen és végigkísérje a folyamatot a megfelelő kérdésfeltevéstől az adattisztításon és vizualizáción át egészen a kapott gráfok elemzéséig.

Tudásközpont vezető: Dr. Szócska Miklós
Szakértőink: Joó Tamás, Borbás Attila
Kapcsolat: titkarsag@emk.sote.hu


Disszemináció

Sokan a kutatókat elvont, megközelíthetetlen tudósoknak látják, akik elefántcsonttornyokban ülve birtokolják a mások számára elérhetetlen tudást. Éppen ezért az Európai Unió nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa támogatott projektek eredményei, termékei – azaz végső soron a projektek tapasztalataiból származó tudás – az érintett partnerek (stakeholderek) és a szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé váljanak.

A Menedzserképző Központ jelenleg a JAseHN, EUnetHTA projekt munkájában vesz részt disszeminációs felelősként. Az Intézet európai szinten elismert szakértői csapata innovatív kommunikációs stratégiákkal, az érintett partnerek feltérképezésével, az eredmények és termékek elektronikus terjesztésével és workshopok, konferenciák szervezésével járul hozzá ahhoz, hogy a megszerzett tudás mindenkié legyen.

Tudásközpont vezető: Dr. Palicz Tamás
Szakértőink: Kis Márton, Dr. Bencze László, Ferenczi Beáta, Tálosi Adrienn, Borbás Attila, Kozák Anna, Alpern Linda, Dr. Velkey Zita, Dr. Kovács Eszter, Márfyné Kerekes Szilvia, Aszalós Zoltán
Kapcsolat: kis.marton@emk.sote.hu


E-egészségügy

Az elmúlt években az infokommunikáció robbanásszerű fejlődésnek indult. A modern, digitális technológiák mára kiléptek a kórház falai közül, és az elérhető okoseszközökön keresztül a felhasználók bárhol hozzájuthatnak a szükséges információkhoz, adatokhoz. A letölthető applikációkkal a felhasználók vérnyomást, testsúlyt mérhetnek, egészségnaplót, diétát, edzéstervet vezethetnek, de lehetőségük van távdiagnosztikára vagy akár a krónikus betegségük követésére is. Az e-egészségügy fejlődése határtalan. A kutatók mára már azon dolgoznak, hogy a jövő egészségügyében a külföldi vagy belföldi ellátás során létrejött adatokat egy integrált és naprakész rendszerben gyűjtsék össze, hatékonyabbá téve ezzel a gyógyítást.

A Menedzserképző Központ munkatársai a Digitális Egészségtudományi Intézettel karöltve szakértőként és oktatóként dolgoznak a magyarországi egészségügyi innováció előmozdításán, támogatják a hallgatók ez irányú kutató munkáját, nemzetközi porondon pedig részt vesznek az e-egészségüggyel foglalkozó JAseHN projekt munkájában.

Tudásközpont vezető: Dr. Szócska Miklós
Szakértőink: Dombai Péter, Joó Tamás, Borbás Attila
Kapcsolat: titkarsag@emk.sote.hu


Egészségpolitika

Kevés olyan területe van az egészségügyi menedzsmentnek, ahol annyira sokszínűen keveredik a tudomány a művészettel, az érzelmek és értékek a hiedelmekkel, mint az egészségpolitika. Nem véletlen tehát, hogy az egészségügy reformja szinte a világ minden országában tartósan napirenden van, és az sem, hogy a meggyőző eredmények helyett az egészségpolitikusok elsősorban a kudarcok tényét kénytelenek elismerni és viselni.
Az egészségpolitika nem más, mint rendszerszintű vezetés és szervezés, amelynek nehézsége, de egyben szépsége és érdekessége is abból adódik, hogy nagyban kell gondolkodni: az egészségpolitikus az egészségügyi rendszerek képzeletbeli sakktábláján központi intézményeket, szervezeteket, kórházakat és klinikákat mozgat, miközben minden intézkedés hátterében ott kell hogy álljon az egyes ember, az ellátásra szoruló beteg, az aggódó család, a gyógyító orvos vagy éppen az áldozatos munkáját lelkiismeretesen végző egészségügyi szakdolgozó. Az egészségpolitika az egészségügyi rendszerek teljesítményének javítását tűzi ki célul. Ehhez azonban arra van szükség, hogy az egészségügyi döntéshozók tisztában legyenek a saját maguk és társadalmuk értékeivel, és kritikusan elemezzék a megvalósításra felkínált eszközöket.

A Központ egészségpolitikával foglalkozó Egészségügyi Rendszerek Menedzsmentje Tanszéki Csoportja a probléma-alapú egészségpolitikai programalkotás alapelveire építve segíti az egészségügy vezetőit az értékvezérelt, tudományos bizonyítékokon alapuló döntések meghozatalában, miközben felhívja a figyelmet a döntések megvalósításának buktatóira. Mindemellett a Tanszék oktatói felkészítik a jövő vezetőit is a rendszerszintű gondolkodáson alapuló kompetens döntéshozatalra. Szakértőként több nemzetközi projekt munkáját segítik, így aktív tagjai a Health System and Policy Monitor alkotóközösségének is.

Tudásközpont vezető: Dr. Sinkó Eszter
Szakértőink: Dr. Gaál Péter, Dr. Velkey Zita, Bálity Csaba, Dr. Dózsa Katalin
Kapcsolat: titkarsag@emk.sote.hu


Egészségügyi humánerőforrás-tervezés

Tudásközpont


Az egészségügyi humánerőforrás-tervezés (HRH) alapvető kérdése, hogy öt-tíz év múlva mely egészségügyi szakemberből mennyit szükséges képezni és milyen tudással ahhoz, hogy a rendszer ideálisan működjön. Ehhez figyelembe kell venni az egészségügy növekvő kihívásait: a financiális erőforrások szűkösségét és a migrációt is.

A Menedzserképző Központ HRH csapata húsz éve gyűjti a HRH kutatás hátteréül szolgáló adatokat, következtet a különböző trendekre és kijelöli a lehetséges cselekvési irányokat. Szakértőink több nemzetközi projekten (Joint Action on European Health Workforce Planning és Forecasting, Health PROMeTHEUS, Support for the health workforce planning and forecasting expert network) keresztül részt vettek és vesznek a globális és Európai Uniós HRH stratégia megalkotásában, amelynek eredményeként az Intézet 2015 óta WHO Együttműködési Központként képviseli és támogatja az Egészségügyi Világszervezet programját. A tudásközpont munkatársai megismertetik az egészségügyi szakmákkal a HRH terület kérdéseit és válaszait, tanácsadóként pedig segítik a döntéshozók munkáját.

Tudásközpont vezető: Dr. Kovács Eszter
A tudásközpont munkatársai: Dr. Szócska Miklós, Szegner Péter, Sziklai Márta, Dr. Girasek Edmond, Dr. Eke Edit, Aszalós Zoltán
Kapcsolat: kovacs.eszter@emk.sote.hu

HRH kutatások


Az egészségügyi munkaerő témája kritikus területnek tekinthető, mely Magyarország esetében is jelentős kihívást jelent. A társadalom elöregedése – beleértve az egészségügyi szakemberek átlagéletkorának emelkedését-, a növekvő ellátási igények, illetve a meglévő szakember-állomány migrációja fontos dimenziók, melyek megoldása kulcsfontosságú az ellátórendszer megfelelő működésének eléréséhez. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja kiemelt kutatási területként kezeli az egészségügyi munkaerő témáját. Mára az EMK nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt fontos szereplője az eredeti angol szakszó rövidítéséből csak HRH-ként emlegetett területnek.

Az EMK HRH kutatással foglalkozó csapata a különböző egészségügyi dolgozók migrációs szándékainak, migrációs tényadatoknak, és a képzési rendszer hatásainak elemzésével foglalkozik, valamint vizsgálja a hazatérési lehetőségeket és az emberi erőforrás szükségleteket is.

Az elmúlt 20 évben számos HRH témájú kutatás született a Menedzserképző Központ falai között. Ezek egy része különböző projektek keretében született, más részük független kutatások során került megvalósításra.
Az „Emberi erőforrás kutatás az egészségügyben” egy 2003-ban induló kezdeményezés a rezidens orvosok körében, melynek keretében kérdőívvel végzett lekérdezéses módszerrel kerülnek feltérképezésre a területen jelentkező magyarországi trendek. A magyar orvosok és az ágazat emberi erőforrás helyzetét fókuszba állító adatfelvétel a 2003-2012 közötti időszakban évente, majd kétévente (2014, 2016, 2018) került lekérdezésre. Az anonim kérdőív standard kérdéseket tartalmaz a mobilitás témakörében. A kutatásban különböző szakterületen dolgozó rezidens orvosok vettek részt.

A témával kapcsolatosan az alábbi mérföldköveket érdemes kiemelni:

 • 2003-ban, tehát még az EU csatlakozás előtt, a Magyar Rezidens Szövetséggel közösen indítottuk az orvosok elvándorlási hajlandóságát vizsgáló közös projektünket. A négy évig tartó kutatás alatt közel 2000 orvostól gyűjtöttünk olyan adatokat, amelyek alapján közelebb jutottunk az orvosi migrációs jelenség mozgatórugóinak megértéséhez és a becsülhető migrációs volumen azonosításához.
 • 2007-től “Emberi Erőforrás Krízis az Egészségügyben” címmel nemzetközi konferenciasorozatot indítottunk. Az első „Helyzetértékelés, munkaerő-áramlási trendek”-ről szóló rendezvényt a „Struktúra-átalakítás és emberi erőforrások – “akut” esettanulmányok és értékelés”-ről szóló követte.
 • 2008-ban az Országos Foglalkoztatási Közalapítványtól nyertünk kutatási támogatást, így immár nemcsak az elvándorlással, de az országon belüli területi egyenlőtlenséggel és annak okaival is foglalkoztunk az „Egészségügyi Emberi Erőforrás Fórum” vitanapjain. Az OFA/7341/0032. kutatás a „Rezidens orvosok munkaerőpiaci elhelyezkedési szándékainak, migrációs és pályaválasztási motivációinak vizsgálata” címet viselte. Ehhez kapcsolódó kutatáshasznosító vitanapjainkat 2009-ben az Észak-Alföldi, Észak-Magyarországi és Dél-Magyarországi Régiókban tartottuk 2009-ben.
 • Jelenleg előkészítés alatt áll egy tanulmánykötet, amely a kutatási eredményeket foglalja össze. Rövid áttekintés az alábbi linken.

WHO Együttműködési Központ


A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja évek óta szoros együttműködésben dolgozik az Egészségügyi Világszervezettel. Több kétoldalú együttműködési projekt keretében lehetőséget biztosítottunk a szakmai diszkussziókra és konzultációra HRH-ban érintett szereplők számára. Ezek elsődleges célja a tudásmegosztás, információ- és tapasztalatátadás, kapcsolatépítés volt, de emellett nagy hangsúlyt fektettünk a kapott eredmények egészségpolitikai célkitűzésekkel való összekapcsolására is.

A sikeres kétoldalú együttműködések után, az EMK HRH területen végzett két évtizedes munkájának és szerepének elismeréseképpen a WHO Európai Régiójának igazgatója, Jakab Zsuzsanna 2015. december 17-én WHO Együttműködési Központtá nevezte ki az Intézetet. A WHO Együttműködési Központ címet négy éves időtartamra kapta meg az Intézetünk, amely alatt a WHO prioritásainak megfelelő munkatervvel dolgozunk. Feladatunk, hogy a WHO európai régiójában a Világszervezet szakmai programját képviseljük, támogassuk és segítsük mind kutatási, mind szakértői, mind oktatási területen, a kinevezésnek megfelelő szakmai spektrumban.

Fő területek:
1. Kutatás és publikációs tevékenység
2. A WHO stratégiai dokumentumainak disszeminációja
3. Szakértői tevékenység, szakmai tanácsadás
4. A WHO szakmai programjainak támogatása regionális szinten
5. Oktatás és képzés, szakmai események szervezése

Elérhető előadások:

 • HRH Tudásmegosztás 2015
 • HRH Szakmai nap 2016
 • Eszköztár


  Az Egészségügyi Munkaerőtervezési Eszköztár az egészségügyi munkaerő tervezésben érintett kollégák munkáját kívánja segíteni. Az egészségügyi munkaerő megtervezése egy komplex folyamat, amelyben kitüntetett figyelmet kell szentelni mind a tervezést körülölelő folyamatoknak, mind a rendelkezésre álló vagy begyűjtendő adatoknak.

  Az Eszköztár praktikus és felhasználóbarát módon foglalja össze a munkaerő tervezés legfontosabb aspektusait és hasznos anyagokhoz, cselekvésre ösztönző összegzésekhez irányítja a felhasználót. Az Eszköztár egy önértékelést elősegítő gyűjtemény, amely az egészségügyi munkaerőtervezés mindennapi munkafolyamatait hivatott támogatni. Az Eszköztár használatával a kollégák megismerhetik saját országuk aktuális helyzetét a munkaerőtervezés tekintetében, valamint azonosíthatják a hiányosságokat és a fejlesztendő területeket.

  Az Eszköztár fejlesztése a Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JA EUHWF 20122201) program keretében valósult meg.

  Egészségügyi Mobilitási Radar


  Az Egészségügyi Menedzserképző Központ HRH tudásközpontja közel két évtizede dolgozik azon, hogy mélyebben megértse és megismerje az egészségügyi emberi erőforrás mobilitásának körülményeit. A tudásközpont, együttműködő partnerével az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, Emberi Erőforrás Fejlesztési Igazgatóságával együtt egy új projektbe kezdett, ami a ”Health Mobility Radar” – Egészségügyi Mobilitási Radar – nevet viseli.
  A projekt célja egy új, interaktív webfelület létrehozása. A projekt végeztével a Health Mobility Radar naprakész információkkal jeleníti majd meg az európai egészségügyi munkaerő mobilitási térképét. A térkép anonim, aggregált ország szintű adatokat használ, tiszteletben tartva az adatvédelmi előírásokat.

  Az új platform:

  • képes lesz európai szinten megjeleníteni az egészségügyi emberi erőforrás mobilitást
  • támogatja a jövőbeni információcserét és megosztást
  • elősegíti HRH területen használt adatok, indikátorok és terminológia egységesítését
  • segíti azok munkáját, akik adatgyűjtéssel, adatmonitorozással foglalkoznak
  • hozzájárul a nemzeti vagy nemzetközi szintű döntéshozatal előkészítéséhez az egészségügyi emberi erőforrás témakörében.

  További információ:
  Kovács Eszter – kovacs.eszter@emk.sote.hu

  SEPEN projekt

  A “Support for the health workforce planning and forecasting expert network” (SEPEN) elnevezésű Joint Tender 2017 szeptemberében indult a Semmelweis Egyetem vezetésével. Az Európai Unió Harmadik Egészségügyi Programja keretében finanszírozott hároméves tender megvalósításában a Semmelweis Egyetemen kívül részt vesz még az olasz Egészségügyi Minisztérium (MDS) a szintén olasz Regionális Egészségügyi Szolgáltatások Központja (AGENAS), az Európai Orvosok Állandó Bizottsága (CPME) és a Leuveni Katolikus Egyetem (KUL).

  Az egészségügyi munkaerőtervezés területén vezető szerepet betöltő SEPEN tender az ágazatban működő szakértők hatékony együttműködésének támogatását és erősítését tűzte ki fő céljaként. Egy olyan aktívan működő online szakértői hálózat kialakítása van folyamatban, melyben a nemzeti, nemzetközi és regionális HRH témák, kutatói tevékenységekre vonatkozó információk, publikációk és szakmai eredmények, a szakterületet érintő rendezvényekkel kapcsolatos hírek kerülnek megosztásra. Ezen túlmenően lehetőség van a témához kapcsolódó szakmai véleménycserékre, kérdésfelvetésekre is.

  További információ és regisztráció a szakértői hálózatba az alábbi linken.

  A SEPEN a fentieken túlmenően kutatást végez az uniós tagállamok HRH tervezési és fejlesztési politikáira vonatkozóan, melyből átfogó és naprakész ország esettanulmányok készülnek, szakmai workshopok kerülnek megrendezésre, valamint szakmai tanácsadás keretében az intervencióra jelentkező tagállamok valós problémáira adnak hatékony iránymutatást.

  Bővebb információ az alábbi linken.

  További kérdéseivel kérjük forduljon kollégánkhoz: kovacs.eszter@emk.sote.hu


  HÍREK
  Szociális Vezetőképzés

  Témáink:

  Az alábbi linkeken érhető el az Egészségügyi Menedzserképző Központ közreműködésével szervezett Szociális Vezetőképzés információs és regisztrációs oldala.

  AKADÉMIAI NAPTÁR

  Témáink:

  Az alábbi linken elérhető a Egészségügyi Menedzserképző Központ akadémiai naptára, mely tartalmazza a főbb oktatási programok dátumait. Tovább a naptárhoz

  MEGKEZDŐDNEK A FELVÉTELI BESZÉLGETÉSEK JÚNIUS 6-ÁN

  Témáink:

  Az EMK Egészségügyi menedzser mesterképzési szak 2017/2018 őszi félévére meghirdetett felvételi beszélgetések 2017. június 6-án kezdődnek és június 20-án érnek véget. A pontos időponttal kapcsolatban a jelentkezők e-mailben kaptak tájékoztatást.

  A szeptemberben induló képzésre idén háromszoros volt a túljelentkezés.

  További információ a http://semmelweis.hu/emk/#jelentkezes oldalon érhető el.

  INDUL A NYÁR: JÓ TANULÁST, KELLEMES PIHENÉST!

  Témáink:

  Befejeződtek a 2016/2017-es tanév oktatási hetei, ami egyben a vizsgaidőszak kezdetét is jelenti. Az Egészségügyi menedzser mesterképzési szak I. évfolyamos hallgatói idén 4, a II. évfolyamosok 6 tantárgyból vizsgáznak. A vizsgákat követően mindenkinek jó pihenést kívánunk a nyárra!

  40. NEVES FÓRUM: A BETEGBIZTONSÁG FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

  Témáink:

  A nyári szünet előtti utolsó Fórumunkon egy 2017 nyarán induló projekthez kapcsolódóan számolunk be a betegbiztonságot támogató jógyakorlatok hazai felméréséről, a kapcsolódó oktatási programról, és a részvétel lehetőségeiről.
  Időpont: 2017. június 8. 13.30 órától

  Helyszín: 1125 Budapest, Diós árok 1-3., Szent János Kórház, 23-as épület, Auditórium

  A Fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció

  AZ EMK 20 ÉVES SZÜLETÉSNAPJÁT ÜNNEPELTÜK “CSALÁDI KÖRBEN”

  Témáink:

  Az EMK történetének több mint 20 éves emlékeit idézték fel az EMK seniorai, oktatói, volt és jelenlegi hallgatói a május 30-án megrendezett alumni eseményen. Megható, valamint rekeszizmot dolgoztató pillanatok és aktuális egészségügyi szakpolitikai kérdések váltották egymást. Köszönet Réthelyi Miklós professzor úrnak, minden előadónak, kollégának és résztvevőnek, hogy velünk együtt ünnepeltek!

  TÁRGYALÁSTECHNIKA HARVARDI ALAPOKON – AKKREDITÁLT KÉPZÉS

  Témáink:

  Hogyan tudok a sikeres tárgyalással a magam számára értéket teremteni? Miért fontos azon elgondolkodni, hogy mit tennék, ha az adott tárgyalásban nem jutnék megállapodásra? Miért fontos előre eldönteni, hogy a tárgyalás folyamán meddig vagyok hajlandó engedni? Kinek érdemes nyitóajánlatot tenni? Óvatos vagy kemény legyek a nyitóajánlatommal? Adott az elosztható „torta”vagy növelhető? Mi a különbség a disztributív és az integratív tárgyalások között?

  A gyarkorlatorientált képzés során ezekre a kérdésekre kapnak választ a résztvevők, akik rövid elméleti bevezető előadást követően tárgyalási esettanulmányokat oldanak meg és azok megvitatásával építik fel a tárgyalás elméleti és gyakorlati modelljét.

  Orvosi akkreditációs pontszám: 32 pont Kurzusvezető: Dr. Bakacsi Gyula Oktatási idő: 2 nap, összesen 16 óra Képzés időpontja: 2017. május 19-20. Képzés díja: 45 000 Ft

  Jelentkezési lap letöltése

  HÁROMSZOROS TÚLJELENTKEZÉS AZ EMK MSC KÉPZÉSÉN

  Témáink:

  Az EMK Egészségügyi Menedzserképzési Programja (MSc) immár 120 kredites formában indul ez év szeptemberében. A Felvin keresztül meghirdetett képzésre idén háromszoros volt a túljelentkezés. A szóbeli felvételi beszélgetésekre június 5-20. között kerül sor, a ponthatárok és a felvételi eredmények várható kihirdetése 2017. július 26-án lesz. További információ a http://semmelweis.hu/emk/#jelentkezes oldalon érhető el.

  KONFERENCIA A BETEGBIZTONSÁGRÓL A HÁZIORVOSI GYAKORLATBAN

  Témáink:

  Az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram (“Svájci”) keretében kérdőíves felméréssel és fókuszcsoportos megbeszélésekkel végeztünk kutatást a háziorvosi gyakorlattal kapcsolatos betegbiztonsági kockázatokról. Május 10-én 13 órától tartandó konferenciánkon ismertetjük a legfontosabb eredményeket és tapasztalatokat, illetve szakértők közreműködésével kerekasztal megbeszélés keretében vitatjuk meg a javasolt megoldásokat és a továbblépés lehetséges irányait. Helyszín: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. A program ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött.

  MÉRFÖLDKŐ AZ ALAPELLÁTÁS-FEJLESZTÉSBEN

  Témáink:

  Az EMK szervezésében április 12-én került sor a 2012-ben indult Alapellátás-fejlesztési Modellprogram záró rendezvényére. A záró konferencia megnyitóján Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár kijelentette: szükség van az alapellátás átrendezésére, azért hogy a körülbelül kétmillió nem fertőző, de krónikus betegségben szenvedő embert el tudják látni. A Svájci Modellprogram ebben segíthet. A rendezvényen az EMK szakértői elmondták, hogy a Modellprogram eredményei segítséget nyújthatnak az alapellátás megújításkor. A konferencián az EMK részéről Dózsa Katalin, Bálity Csaba, Merész Gergő és Kis Norbert adott elő.

  EMK STAND ÉS ELŐADÁSOK A MAGYAR KÓRHÁZSZÖVETSÉG XXIX. KONGRESSZUSÁN

  Témáink:

  Pezsgő, vitázó, szakmai érvelésekben gazdag három napot kínált a Szövetség az év legnagyobb szabású egészségügyi rendezvényén. Az EMK saját standján és a szakértők szakmai előadásain várták az érdeklődőket. Kis Márton, innovációs szakértő, projektkoordinátor innovatív közbeszerzésről, Dr. Kovács Eszter, egyetemi adjunktus “Orvosmobilitási helyzetképről” tartott előadást. További információ

  NEVES – BETEGBIZTONSÁGI FÓRUM ÁPRILIS 6-ÁN

  Témáink:

  Az Egészségügyi Menedzserképző Központ, a NEVES (NEm Várt ESemények) Program szakmai koordinátoraként “Betegbiztonsági Fórum” néven, szakmai rendezvénysorozatot hívott életre, melynek célja a betegbiztonság javítása, módszertani ajánlások kidolgozása.

  A 39. NEVES Betegbiztonsági Fórumon folytatódik az előző alkalommal megkezdett sikeres téma: a klasszikus biztonsági területek kapcsolata a betegbiztonsággal a munka-, vagyon-, és környezetvédelem kérdései az egészségügyi ellátás során.

  Időpont: 2017. április 6. 13.30-16.00

  A Fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. További információ és regisztráció

  V4 ORSZÁGAINAK ORVOSTANHALLGATÓI KONFERENCIÁJA

  Témáink:

  Idén először kerül megrendezésre a V4 országainak orvostanhallgatói konferenciája. A négy ország medikusainak lehetősége nyílik arra, hogy jobban megismerhessék egymást és együtt dolgozzanak ki közös, országhatárokon átívelő programokat és feltérképezzék a V4 régióra jellemző egészségügyi problémákat. Az Egészségügyi Mendszerképző Központ szakértői az egészségügyi szakemberek migrációja, valamint az egészségügyi pénzügyi sajátságai témában tartanak prezentációt. Az esemény másik fő témája a preventív kardiológia lesz.

  A konferencia időpontja: 2017. április 6-9.

  További információ

  DR. SZÓCSKA MIKLÓS AZ IMI2 PROJEKTRŐL – EUROHEALTH MAGAZIN

  Témáink:

  AZ EMK alapító igazgatója, Dr. Szócska Miklós a társszerzője a Eurohealth folyóiratban megjelent, IMI2 projekt BD4BO alprogramját bemutató cikknek.

  AZ EMK MÁR EGY ÉVE WHO EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT

  Témáink:

  WHO Együttműködési Központtá válni megtiszteltetés. Számos feltétele van: a legfontosabb az, hogy az adott szervezet magas tudományos és szakmai ranggal, valamint kapcsolatrendszerrel bírjon nemzeti és nemzetközi szinten. Egyértelműen képesnek kell lennie arra, hogy a WHO programjaihoz aktívan és elkötelezetten hozzá tudjon járulni, szakmai és földrajzi szempontból relevánsnak kell lennie a WHO prioritásaival.

  A WHO Európai Régióban négy hasonló területen működő Központ van, ezek közül az EMK az egyetlen, amely az 53 országot, többek közt a szovjet utódállamokat is magába foglaló WHO Európai Régió keleti részét képviseli.

  ESZKÖZTÁR AZ EGÉSZSÉGÜGYI HR SZAKEMBEREK SZÁMÁRA

  Témáink:

  Az EMK munkacsomag vezetőként vett részt a „Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting” című projektben, ahol lehetőségünk nyílt arra, hogy több mint nyolcvan résztvevő intézménnyel folytassunk eszmecserét a munkaerő-tervezés menetéről. Többek között az európai humánerőforrás tervezési gyakorlatok komplexitását és a leggyakrabban előforduló kihívásokat vizsgáltuk.

  A nemzetközi tapasztalatokra alapozva, valamint a kutatási tevékenység eredményeként központunk kidolgozta az „Egészségügyi Ágazati Munkaerő-tervezési Eszköztárat” – „Toolkit on Health Workforce Planning” – amely a humánerőforrás tervezés hatékony működését hivatott elősegíteni. Az Eszköztár olyan eszközökből tevődik össze, amelyek kiemelt figyelmet szentelnek a humánerőforrás tervezés előfeltételeinek, folyamatainak és az adatoknak. Az eszköztár többek között segít azonosítani azokat a buktatókat, amelyek hátráltatják a humánerőforrás tervezés hatékony lefolyását, majd emellett az optimális utat is megmutatja használójának.

  További információ

  BETEGBIZTONSÁG: MINDENKI A HALLGATÁSBAN ÉRDEKELT?

  Témáink:

  Sajtószemle – A 168ora.hu cikkében aktuális betegbiztonsági témáról olvashatunk: “Egészségügyi szakemberek szerint alapvető szemléletváltás szükséges a betegbiztonságban. El kell fogadni, hogy az ember – természetéből adódóan – néha rosszul dönt. Az egészségügy komplex, dinamikus szerkezet, márpedig egy ennyire összetett rendszerben a hiba kiküszöbölhetetlen. A tévedések száma azonban csökkenthető, mivel nem rossz szándék áll mögöttük, nem is egy adott személy tevékenységére vezethetők vissza, hanem rendszerhibák.”

  A betegbiztonsággal foglalkozó szakemberek egyetértenek abban, hogy a nemkívánatos események megismerése és az azokból való tanulás a háttérben azonosítható rendszerhibák feltárásával és kezelésével lehetséges. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ koordinálásával már 2008-ban elindult a nemkívánatos események gyűjtése. A csatlakozó intézetek a nemkívánatos eseményekről tematikus adatlapot adhatnak fel az anonim, online jelentési és tanuló rendszerünkbe. A NEVES rendszer a jelentések gyűjtése mellett az adatok feldolgozásával és azonnali visszajelzésével támogatja az intézményeket a működési gyengeségek azonosításában, a tanulságok levonásában és a betegbiztonság javításában.

  Tovább a NEVES jelentési rendszer oldalára

  PRAXISKÖZÖSSÉG: FOLYTATÓDIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS-FEJLESZTÉSI MODELLPROGRAM

  Témáink:

  A kormány az idei évre biztosítani fogja az egészségügyi alapellátás-fejlesztési modellprogram folytatásához szükséges forrásokat – jelentette be Ladányi Márta, az egészségügyi ágazati koordinációs helyettes államtitkár. A Svájci Alap támogatásával megvalósult modellprogramban 16 észak- és kelet-magyarországi település összesen 21 háziorvosa állt össze négy praxisközösséggé a jellemzően hátrányos helyzetű lakosság egészségi állapotának javítása érdekében.

  A monitoring rendszer kialakításában és a program értékelésében az Egészségügyi Menedzserképző Központ is részt vett. Szakértői csoportunk mutatott rá, hogy a modellprogrammal összefüggésben – az előzetes várakozással ellentétben – nem jelentkezett szignifikáns kiadás növekedés sem a járóbeteg-, sem a fekvőbeteg ellátás, sem a labordiagnosztika, sem gyógyszerkiadások terén.

  A február 22-én megrendezett szakmapolitikai fórumon Dr. Sinkó Eszter és Dr. Dózsa Katalin a program szakmai szakértői tartottak előadást az Egészségügyi Menedzserképző Központ képviseletében.

  [Bővebben]

  Az egészségügyi Alapellátás-fejlesztési Modellprogram monitoring rendszerének kialakításában és a program értékelésében részt vett – és a tervek szerint továbbra is részt vesz – az Egészségügyi Menedzserképző Központ is. Az Intézet megalapozta a praxisközösségek humánerőforrás-, eszköz- és szolgáltatási rendszerének jelentési és monitoring rendszerét, emellett a szervezeti működés értékelését végezte el a praxisközösségi dolgozók elektronikus és helyszíni mély interjús megkérdezésével, valamint a lakossági elégedettség és attitűd mérésére önkéntesen kitölthető és kérdezőbiztosok által végzett, több mint 2100 válaszadó lekérdezésével.
  A társadalombiztosítási kasszára gyakorolt hatásainak mérése és elemzése alapján az EMK szakértői csoportja mutatott rá arra is, hogy a modellprogrammal összefüggésben – az előzetes várakozással ellentétben- nem jelentkezett szignifikáns kiadás növekedés sem a járó- és fekvőbeteg ellátás, sem a labordiagnosztika, sem pedig a gyógyszerkiadások terén. Ennek fő oka az, hogy a modellprogram ugyan felpörgette a labor esetszámokat és a gyógyszeres gondozást, de a célzott, olcsó szűrés és gondozás nem generált szignifikáns kiadásnövekedést az országos kontrollpraxisokhoz képest. Ez az eredmény az egyik legfontosabb üzenet az ágazati döntéshozók számára a fenntartható kiterjesztéssel kapcsolatban.
  Összességében elmondható, hogy az Alapellátás-fejlesztési Modellprogram az eredeti vállalásokat teljesítve – több projektindikátor tekintetében túlteljesítve -, kiemelkedő lakossági ismertségi és elégedettségi szint mellett valósult meg. A preventív szolgáltatásokat a lakosság megismerte, egyre nagyobb intenzitással vette igénybe, és azok fenntartását igényli. A modellprogram képes volt a jövőben is felhasználható válaszokat adni az alapellátás legnagyobb kihívásaira. Ezek részletes ismertetését az Egészségügyi Menedzserképző Központ szervezésében tartandó záró konferencián ismerteti a kutatócsoport vezetése, melyre előre láthatóan április 10-12. között kerül sor. A záró konferencia pontos idejéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.

  [Összecsuk]
  UNIÓS EGÉSZSÉGÜGYI BIG DATA PROJEKT INDUL HAZAI RÉSZVÉTELLEL

  Témáink:

  A big data és hálózatelemzési módszerek, valamint a mobilegészségügy forradalmasítani fogják az egészségügyi ellátást, sokan egyenesen az adatvezérelt orvoslás, az adatvezérelt egészségügy koráról beszélnek, és a megváltás lehetőségét látják benne. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja kiváló európai műhelyekkel közösen vesz részt az új, innovatív módszereket kutató, 7 millió eurós IMI2 projektben 2019. január végéig. Tovább a sajtóközleményre

  ZÁRUL AZ MSC KÉPZÉS JELENTKEZÉSI IDŐSZAKA!

  Témáink:

  Felhívjuk figyelmét azoknak az érdeklődőknek, akik az EMK Egészségügyi menedzser mesterképzési programját választják, hogy 2017. február 15-ig tudnak jelentkezni az e-felvételi felületen a szeptemberben induló évfolyamra!

  További információ a http://semmelweis.hu/emk/#jelentkezes oldalon érhető el.

  OKTATÓINK ÉS HALLGATÓINK MONDTÁK AZ EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSERKÉPZÉSI PROGRAMRÓL (VIDEÓ)

  Témáink:

  Az EMK közelmúltban indított YouTube csatornáján elérhető rövidfilmeken oktatók és hallgatók mesélnek az Egészségügyi menedzser mesterképzési programról. Legfrissebb videónkban Dr. Gaál Péter, dékán, egyetemi docens, az EMK egyik alapítója mutatja be az MSc képzést.

  A videó az alábbi linken érhető el.

  BETEGBIZTONSÁGI KÉPZÉSMÓDSZERTANT DOLGOZ KI A MAP4E PROJEKT

  Témáink:

  Az Európai Unió Betegbiztonsági és Ellátásminőségi Munkacsoportjának elemzései alapján az EU tagállamokban jelentős különbség mutatkozik a betegbiztonságot növelni hivatott képzések szakmai tartalma és módszertana között, hatásuk pedig jelentősen elmarad az elvárt és kívánt szinttől. A 2016 decemberében indult, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja által irányított „MAP4E – Módszertanfejlesztés és hatásvizsgálat a betegbiztonsági oktatás eredményességének növeléséért” című projekt célja egy nemzetközileg alkalmazható, elsősorban a kelet-európai egészségügyi rendszerek kultúrájára szabott betegbiztonsági képzésmódszertan kifejlesztése, amely bizonyítottan eredményes módon növeli a betegbiztonságot és változtatja meg a szervezeti kultúrát.

  További információ

  FOLYTATÓDIK AZ EURÓPAI UNIÓ EGÉSZSÉGÜGYI HUMÁNERŐFORRÁS PROJEKTJE

  Témáink:

  Az EMK részvétel lezajlott “Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting” projekt első szakaszának köszönhetően, az egészségügyi humánerőforrás témakörben olyan eredménytermékek készültek el, mint például az “Egészségügyi humánerőforrás terminológia vizsgálat”, a “Mobilitási adatok feltérképezése és politikai döntéshozatalt szolgáló strukturálása”, és létrejött egy egészségügyi munkaerőtervezést támogató eszköztár is.

  Az Európai Bizottság a projekt folytatása mellett döntött, amelyre 1 millió Euro költségvetési keretet hagyott jóvá. Korábbi partnereivel együtt konzorciumban az EMK is beadta pályázatát. A projekt várhatóan 3 évig tart, kiemelt célja, hogy folytassa a Joint Action munkáját, és fenntartsa az országok között kialakult korábbi szoros együttműködést. A projekt a hatékony egészségügyi munkaerő tervezés megvalósítására fókuszál, és az emberi erőforrás kérdésekkel foglalkozó szakértői hálózatot támogatja.

  További információ: http://healthworkforce.eu/

  MEGÚJUL AZ EMK ARCULATA

  Témáink:

  Két évtizedes működése után az Egészségügyi Menedzserképző Központ új arculatot kapott. Az évek során széles körben elterjedt a központ rövid nevének használata, ezért az új logó brandként tartalmazza az EMK betűszót. A logót és a többi arculati elemet folyamatosan frissítjük, hamarosan minden felületünkön a megújult design elemekkel találkozhatnak, a hírlevelünket már ennek szellemében készítettük.

  KÖZÖS MŰHELYMUNKA A NYÍLT NAPON

  Témáink:

  Február elején személyesen is megismerhetik az Egészségügyi menedzser mesterképzési programunkat! Nyílt napunkon a jelenlegi hallgatóinkkal közös csapatmunkában vehetnek részt, és ízelítőt kaphatnak a nálunk folyó műhelymunkából. A nyílt nap időpontja: 2017. február 7. kedd 10.00-13.00 Helyszín: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ 1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. A részvételi szándékát kérjük e-mailben jelezze Kóródi Rita program-koordinátornak a korodi@emk.sote.hu címen, kérdéseit pedig szintén ezen az emailcímen, vagy a +36 1 488 7605 telefonszámon várjuk.

  További információ a http://semmelweis.hu/emk/#jelentkezes oldalon érhető el.

  HALLGATÓINK MONDTÁK(VIDEÓ)

  Témáink:

  Az Egészségügyi menedzser mesterképzési program (MSc) végzett hallgatója, Dr. Novák Krisztina, az Integrált Jogvédelmi Szolgálat Jogvédelmi Biztosa mondja el véleményét a képzésről. A videó az alábbi linken érhető el.

  KÖTELEZŐ LETT AZ E-FELVÉTELI

  Témáink:

  Az Egészségügyi menedzser (MSc) szakra – az összes felsőfokú képzéshez hasonlóan – kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet jelentkezni 2017. február 15-ig. Amennyiben még nem rendelkezik E-felvételi regisztrációval, első lépésként regisztrálnia kell a Felvi.hu oldalon!

  Az Egészségügyi menedzser (MSc) szak tájékoztató felülete is a Felvi.hu oldalon érhető el. A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melyre 2017. június 5-20. között kerül sor. A pontos időpontról minden jelentkezőt e-mailben értesítünk.

  MÁR MAGYAR NYELVEN IS ELÉRHETŐ A WHO MAGATARTÁSI KÓDEXE AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK TOBORZÁSÁRÓL

  Témáink:

  A WHO stratégiai dokumentumai között tartjuk számon a WHO Globális Magatartási Kódexét az Egészségügyi Dolgozók Nemzetközi Toborzásáról. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ a dokumentum magyar verziójának közzétételével kíván hozzájárulni ahhoz, hogy hazánkban ismertebbé váljon ez a Magatartási Kódex. A magyar verzió tájékoztató jellegű, továbbra is az angol verzió tekintendő hivatalosnak.

  A WHO Globális Magatartási Kódex magyar nyelvű verziója az alábbi linken érhető el.

  ADATVEZÉRELT ORVOSLÁS – ÚJABB UNIÓS PROJEKT HAZAI RÉSZVÉTELLEL

  Témáink:

  A mobiltelefonok vagy viselhető eszközök segítségével ma már nagyon pontos adatokat gyűjthetünk az emberek egészségi állapotáról, vagy kezeléshez juttathatunk krónikus betegeket anélkül, hogy nehezen elérhető orvosi vizsgálatnak kelljen alávetni őket. A Big Data és a mobilegészségügy forradalmasítani fogja az egészségügyi ellátást, sokan egyenesen az adatvezérelt orvoslás, az adatvezérelt egészségügy koráról beszélnek, és a megváltás lehetőségét látják benne.

  A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja kiváló európai műhelyeket maga mögé utasítva nyert el uniós projektet a témában. Az IMI 2 projektben azt vizsgálják, hogy egyes konkrét betegségek, illetve betegségcsoportok terápiáinak fejlesztéséhez hogyan használhatók fel Big Data módszerek és eszközök.

  További információért látogassa meg a projekt oldalát.

  EGÉSZSÉGÜGYI INNOVÁCIÓ – TAPASZTALATCSERE, SZAKPOLITIKAI TANULÁS ÉS JÓ GYAKORLATOK MEGOSZTÁSA

  Témáink:

  A „HELIUM (Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement – Az Egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák fejlesztésével)” című projekt célja öt európai régió (Magyarország mellett Eindhoven, Antwerpen, Liverpool és Porto térsége) közötti tapasztalatcsere, szakpolitikai tanulás és jó gyakorlatok megosztása az egészségügyi innovációhoz kapcsolódóan, abból a célból, hogy a fejlesztési politikák és programok (különösképpen a Strukturális Alapokból finanszírozott Operatív Programok) végrehajtása hatékonyabbá váljon.

  Az egészségügyi innovációban, illetve a fejlesztéspolitikában érintett szervezetek véleményeit figyelembe véve várhatóan 2017 márciusában készül el a projekt egyik eredményterméke, a magyar egészségipar / egészségügyi innováció területét leíró Regionális Alapállapot-jelentés.

  További információért látogassa meg a projekt oldalát.

  MEGÚJUL AZ EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER (MSC) KÉPZÉS

  Témáink:

  A Semmelweis Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi menedzser mesterképzési programja (MSc) 2017 szeptemberében is elindul! Az immár két évtized tapasztalatát összegző képzés nemzetközi szinten elismert oktatókkal, gyakorlatorientált, naprakész tudással várja azokat az egészségügyi vezetőket vagy vezetőknek készülőket, akik professzionális szinten szeretnének elmélyedni az egészségügyi rendszer és intézményirányítás rejtelmeiben. A hagyományos értelemben vett oktatáson túl a hallgatók esettanulmányokon keresztül, valós életen alapuló gyakorlatorientált feladatok megoldásával, együtt, csapatban mélyítik el a megszerzett tudást.

  [Bővebben]
  • Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indul
  • Képzés hossza: négy szemeszter
  • Képzés formája: részidős (5 koncentrált oktatási hét / szemeszter)

  Várjuk az egészségügyi szakterületek képviselőinek jelentkezését, orvosokat, diplomás nővéreket és ápolókat, de rajtuk kívül jogászok, gazdasági szakemberek, egészségbiztosítási területen dolgozók, versenyszférából jött vezetők, kormányzati tisztségviselők és más diplomával rendelkezők számára is kiváló választás ez a képzésforma, ha széleskörű és a gyakorlatban azonnal hasznosítható menedzsment ismeretet kívánnak elsajátítani.
  További információ a http://semmelweis.hu/emk/#jelentkezes oldalon érhető el.

  [Összecsuk]
  FELVI 2017 – HOGYAN JELENTKEZHET AZ EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER (MSC) SZAKRA?

  Témáink:

  Az egészségügyi menedzser (MSc) szakra – az összes felsőfokú képzéshez hasonlóan – kizárólag az országos felsőoktatási felvételi rendszeren, az E-felvételin keresztül lehet jelentkezni 2017. február 15-ig. Amennyiben még nem rendelkezik E-felvételi regisztrációval, első lépésként regisztrálnia kell a Felvi.hu oldalon! Az egészségügyi menedzser MSc szak tájékoztató felülete a Felvi.hu oldalon az alábbi linken érhető el. A felvételi eljárás része egy szakmai motivációs beszélgetés, melyre 2017. június 5-20. között kerül sor. A pontos időpontról minden jelentkezőt e-mailben értesítünk.

  További információ a http://semmelweis.hu/emk/#jelentkezes oldalon érhető el.

  MAGYAR JELÖLTTEL FORDUL CÉLEGYENESBE A WHO FŐIGAZGATÓ VÁLASZTÁS

  Témáink:

  Az Egészségügyi Világszervezet első kelet-közép-európai jelöltjeként Dr. Szócska Miklós történelmet írt. Programjának középpontjában a „Jobb egészség és erősebb WHO” áll. Kiemelt célja, hogy innovatív üzleti modellek és modern menedzsment módszerek bevezetésével rugalmassá és átláthatóvá tegye a WHO munkáját. Globális szervezetként a WHO globális egészségügyi problémákkal küzd. Dr. Szócska Miklós személyes hitvallása szerint elsődleges, hogy ott is elérhetővé váljon az egészségügyi ellátás, ahol erről korábban még álmodni sem mertek.

  A WHO főigazgatói posztért hatan versengenek: Dr. Szócska Miklóson kívül a további jelöltek Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (Etiópia), Dr. Flavia Bustreo (Olaszország), Dr. Philippe Douste-Blazy (Franciaország), Dr. David Nabarro (Egyesült Királyság) és Dr. Sania Nishtar (Pakisztán).

  Az összesen hat induló közül január 24-én öten, január 25-én pedig csak hárman maradnak versenyben. A végső döntést a WHO Közgyűlése hozza meg május 24-én. A következő időszak a kampány hajrájáról szól, amely állomásai, fontos momentumai naprakészen követhetők nyomon Dr. Szócska Miklós twitter oldalán.

  A NEVES (NEM VÁRT ESEMÉNYEK) PROGRAM KÖVETKEZŐ BETEGBIZTONSÁGI FÓRUMA 2017. FEBRUÁR 16-ÁN!

  Témáink:

  A NEVES Betegbiztonsági Fórum szakmai rendezvénysorozat következő, immár harmincnyolcadik interaktív konzultációjára 2017. február 16. csütörtök 13.30-16.00 óra között kerül sor.

  A program fő témája: A klasszikus biztonsági területek (munka-, tűz-, vagyon-, környezet- és polgári védelem) kapcsolata a betegbiztonsággal.
  A Semmelweis Egyetem Biztonságtechnikai Igazgatóságától érkező vendégelőadók rövid szakmai előadásait követően a Fórum hagyományosan a résztvevők kérdéseivel, konzultációjával, vagy vitájával zárul. Részletes információk a NEVES Program honlapján érhetők el.

  Kérjük, részvételi szándékát a Fórum regisztrációs felületén mielőbb jelezze!

  AZ EGÉSZSÉGÜGYI BESZERZÉSEK KORSZERŰ MÓDSZERTANI LEHETŐSÉGEI – LEZÁRULT A NEMZETKÖZI ECOQUIP PROJEKT

  Témáink:

  Az egészségügy fenntarthatósága, finanszírozhatósága és az egészségügyi innováció számtalan akadályozó tényezője között a beszerzés is fontos szerepet játszik. A központi közbeszerzések torzító hatása, a túlszabályozott és a túl kötött eljárásrend termék- és ár dimenziója “butítja” a beszerzéseket, így nem marad tér a jobbító, újító megoldások átgondolására, de főként a valós igények kielégítésére. A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a közelmúltban lezárult EcoQUIP project keretén belül az egészségügy hatékonyságát, minőségét és fenntarthatóságát támogató, innovatív közbeszerzések módszertani lehetőségeit kutatta. Az EcoQUIP project eredményeiről a ”Bővebben” gombra kattintva és az EcoQUIP project oldalán olvashat.

  [Bővebben]

  A 2012 áprilisában elindult EcoQuip project célja az egészségügy hatékonyságának, minőségének és fenntarthatóságának javítása volt egy innovatív beszerzési módszertan segítségével. A tavaly év végén lezárult programban összesen 6 európai ország kórháza és 2 nemzetközi szervezet vett részt. A projekt keretein belül a kórházak mindegyikében megvalósult egy-egy, az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emeléséhez kapcsolódó innovatív beszerzés.

  Az EcoQUIP project tagjaként a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a Zala Megyei Kórházzal közösen dolgozta ki és valósította meg a hazai mintaprojektet. A közel 45.000 Euro összegű, innovatív beszerzésnek köszönhetően valós – a project keretén belül feltárt – igényeket kielégítő betegágyak és matracok beszerzése történt meg. A beszerzés során sikerült ledönteni számos eljárásrendbeli akadályt és csökkenteni a termék árának közbeszerzéseknél jellemző, innovációt gátló fajsúlyát.

  A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja vállalta egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítését is, amely tartalmazza az innovációs közbeszerzési, illetve innovációs beszerzési módszertan bevezetésének vizsgálatát a magyarországi egészségügyi szektorban. A hitelesség érdekében az EMK olyan szakembereket vont be a munkába, akik többéves gyakorlati tapasztalattal a kórházmenedzsment, kórházfejlesztés, egészségügyi közbeszerzés, európai uniós és hazai források felhasználása terén.

  A tanulmány megállapításai szándékoltan feszegetik érdemben a szabályozási-ellátási-működési-szakmai korlátokat és kockázatokat, ugyanakkor konkrét javaslatokat tesznek az egészségügyi ellátás ágazati hatékonyságának növelését elősegítő intézkedésekre, fejlesztési területekre, kielégítetlen beszerzési igényekre. Mindehhez – összhangban a szakmapolitikai elképzelésekkel – több kórház integrált együttműködését feltételezi. A fejlesztések már viszonylag rövid időn belül éreztethetik hatásukat, ezért célszerű a kísérleti fejlesztések mihamarabbi megindítása.

  További információ: http://www.ecoquip.eu/

  [Összecsuk]
  PROJEKTEK ÉS KUTATÁSOK
  Projekt kódja Projekt neve Projekt időtartama
       
  EFOP-3.8.2-16
  VEKOP-7.5.1-16
  Szociális humán erőforrás fejlesztése várhatóan 2020.10.31-ig

  Projekt tartalma, célja

  A projekt általános célja a humán közszolgáltatásokban dolgozó emberi erőforrás minőségének javítása szakmai át- és továbbképzésekkel a szakmai kihívásoknak és elvárásoknak, továbbá a továbbfejlesztésre kerülő szolgáltatási sztenderdeknek való eredményes megfelelés érdekében.

  Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a projekten belül a szociális vezetőképzés kialakításáért és bevezetéséért felel, mely altevékenység célja a társadalmi-demográfiai változásokra reagáló, innovatív elemeket tartalmazó képzések kialakítása és biztosítása, a területen dolgozó szakemberek továbbképzése, a szolgáltatásnyújtás folyamatainak eredményesebbé tétele, a dolgozók megtartása, a pályaelhagyás csökkentése és a területen dolgozók elismertségének növelése. További cél a szociális és kapcsolódó szakmák közötti együttműködésének kialakítása, erősítése, fejlesztése a képzések biztosítása és lebonyolítása által.

  Részletes célok:

  • A pályaelhagyás csökkentése, a szakterület elismertségének növelése érdekében szociális életpályamodell részletes kidolgozása széleskörű szakmai egyeztetés mellett, javaslat kidolgozása az életpályamodell jogszabályi környezetének kialakítására, a megvalósulás modellezésére és monitorozására, informatikai támogatására,
  • A minősített továbbképzések tapasztatainak figyelembevételével és felhasználásával a személyes gondoskodást végzők szakmai felkészültségét, annak megújítását, képességeik, kompetenciáik fejlesztését biztosító, munkakör-specifikus és munkakörtől független továbbképzések kidolgozása, biztosítása,
  • A személyes gondoskodás területén dolgozók számára vezetői pozíciók betöltéséhez szükséges komplex vezetői ismereteket nyújtó kétszintű vezetőképzési rendszer kidolgozása, bevezetése, melynek célja a menedzsment szemlélet megerősítése, korszerű vezetési eszközök alkalmazására való képessé tétel, az emberi erőforrással való hatékony, eredményes gazdálkodás,
  • Szakképesítés nélküli nevelőszülők és nevelőszülő-jelöltek számára központi oktatási program szerinti képzések megvalósítása, valamint különleges és speciális nevelőszülői feladatokra történő felkészítést biztosító továbbképzések kidolgozása és megvalósítása,
  • A személyes gondoskodást végzők számára szervezett szupervízió, mentálhigiénés támogatás, esetmegbeszélés biztosítása,
  • A TÁMOP-5.4.10-12/1 kiemelt projekt keretében kialakított elektronikus nyilvántartó rendszer (Ágazati humán monitoring rendszer) integrációja a TÁMOP 5.4.2.-ben kialakított NemzetiRehabilitációs és Szociális Hivatal szolgáltatói nyilvántartásával.

  A projekt honlapja

  HELIUM

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  EMK kontakt

  Név: Ferenczi Beáta (projektmenedzser), +36 20 666-3932, ferenczi.beata@emk.sote.hu
  Információs vonal: +36 20 825-0508
  E-mail: szoc_vez@emk.sote.hu

  Chafea/2016/Health/18 Support for the hEalth workforce Planning and forecasting Expert Network 2017.09.05. – 2020.

  Projekt tartalma, célja

  A “Support for the hEalth workforce Planning and forecasting Expert Network” projekt a Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JA EUHWF) projekt szakmai folytatásának tekinthető.
  A projekt célja JA EUHWF során létrejött szakmai hálózat fenntartása és működtetése, fenntartva ezzel a JA EUHWF eredményeit.

  A kiírás 5 munkacsomagot (WP) határoz meg:

  • szakmai hálózat és tudásmegosztás támogatása és fejlesztése (WP1),
  • ország-specifikus egészségügyi munkaerő tervezési tudás feltérképezése és rendszerzése (WP2),
  • jó gyakorlatok megosztása szakmai workshopok keretében és ezen workshopok megszervezése, megvalósítása (WP3),
  • az Európai Bizottság által később kijelölt országok egészségügyi munkaerő-tervezésének megvalósításának szakmai támogatása, szakmai konzultáció, tanácsadás formájában (WP4),
  • disszemináció (WP5).

  A Semmelweis Egyetem vállalja a projekt koordinációt, és a WP5 vezetését, illetve WP1, WP2 megosztott vezetését.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

  EMK szerepvállalása: konzorciumvezető

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Katholike Universitat Leuven (Belgium)
  • MDS Ministero della Salute (Italy)
  • CPME Standing Committee of European Doctors (Belgium)
  • AGENAS – Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Italy)

  EMK kontakt

  Név: Dr. Kovács Eszter (egyetemi adjunktus, projektmenedzser)
  Telefon:+ 36 1 488 7613
  E-mail: kovacs.eszter@emk.sote.hu

  Regulation 282/2014/EU for The Third Health Programme Chrodis Plus Joint Action 2017.09.01 – 2020.09.30.

  Projekt tartalma, célja

  Mind Magyarország, mind az Európai Unió egészségüggyel foglalkozó szakmai intézményeiben általános az egyetértés abban, hogy Európa egyre nagyobb egészségügyi válság elé néz. Növekvő terheket jelent az egészségügyi rendszerekre az öregedő népesség, a krónikus betegségek növekvő gyakorisága (szív-érrendszeri betegségek, daganatos betegségek, cukorbetegség), nagy kihívást jelent a mentális betegségek és az az antibiotikumokkal szemben növekvő rezisztencia is. Mindezek egyaránt befolyásolják a népesség morbiditási és mortalitási adatait.

  A krónikus betegségek okozta teher gazdasági aspektusait is figyelembe kell venni. Figyelembe véve a Népegészségtani Intézet tudásbázisát, lehetőség van arra, hogy a prevenciós szemléletet már a leendő orvosokban kialakítsuk, ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ennek jelentőségét az egész társadalommal megértessük. Az EMK az egészségpolitikai kontextushoz különösen az egészség-gazdaságtan, változásmenedzsment, betegbiztonság terén rendelkezésre álló szakértelmével kíván hozzájárulni. Általános tapasztalat az is, hogy a média nem igazán méri fel a megelőzés szerepét és annak egészségre gyakorolt hatását, ha pedig ez olykor meg is történik, nem sikerül érthetően tálalni azt a célközönség felé.

  Célunk ezt a hiányt kitölteni, a rendelkezésre álló szakmai információkat (népegészségtani statisztikai adatok, orvosi kezelési lehetőségek, egészségpolitikai és egészség-gazdaságtani szempontok) olyan formában átalakítani, oktatni, hogy azok a társadalom széles rétegei számára is érthetők és elfogadhatóak legyenek, gondolva itt a szűrővizsgálatok jelentőségére, tálalására a társadalom felé, az egészséges életmódra történő nevelésre, stb. Ennek keretében az általunk oktatott hallgatók képzésén túl, a prevenciós oktatást a média majdani képviselőire is kiterjesztenénk.

  Az együttes fellépés, a célul kitűzött, széles stakeholder konszenzuson alapuló innovatív megoldások feltárása révén komoly hátteret nyújthat a tagállami és unió szintű egészségpolitika számára a krónikus betegségek visszaszorítása terén.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Instituto de Salud Carlos III, (ISCIII), Spain

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek

  EMK kontakt

  Név: Aszalós Zoltán
  Telefon: + 36 1 488 7635
  E-mail: aszalos.zoltan@emk.sote.hu

       
  EFOP-1.8.0-VEKOP-17- 2017-00001 Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése 2017.06.01. – 2020.09.30.

  Projekt tartalma, célja

  Szerződött támogatás összege: 1.255.535.000 Ft
  Támogatásintenzitás: 100%

  A konstrukció alapvető célja, hogy javuljon a lakosság egészségi állapota, nőjön a születéskor várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek száma, csökkenjen a krónikus nem-fertőző betegségteher az ellátórendszer prevenciós fókuszának fokozásával, a lakosság egészségtudatosságának növelésével és a megelőzéssel kapcsolatos területi egyenlőtlenségek csökkentése által.

  A betegbiztonsági fejlesztések elsődleges célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése, amelynek segítségével a dolgozók felismerik a veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegbiztonság fejlesztésében.

  Részcélok:

  • minőségében megújult komplex egészségügyi alapellátási és népegészségügyi rendszer létrehozásának támogatása által javuljon az egészségügyi alapellátási és népegészségügyi feladatok összehangolása az egészségügyi ellátás betegség centrikus és a népegészségügy egészség centrikus szemléletmódjának ötvözésével;
  • kerüljön elősegítésre gyermekkorban és a felnőtté válást megelőző időszakban az egészségi állapotra pozitívan ható tényezők egészségtudatos választása;
  • javuljon a népegészségügyi szolgáltatásokhoz, ismeretekhez való hozzáférés, illetve a megelőzés és egészségfejlesztés;
  • kerüljön kidolgozásra egy olyan eszközrendszer, és ellátás-fejlesztési lehetőség, amely lehetővé teszi a mentális problémák megelőzését, azok időbeli kiszűrését, kezelését;
  • javuljanak az ellátást nyújtók ismeretei az ellátással kapcsolatos nemkívánatos esetek események elkerülésével, hatásminimalizálásával és kezelésével kapcsolatosan;
  • kerüljenek létrehozásra, implementálásra és ellenőrzésre és értékelésre a betegbiztonság növelését célzó módszertanok, jógyakorlatok, irányelvek és protokollok;
  • kerüljenek kidolgozásra illetve fejlesztésre a betegbiztonság megítélésére alkalmas értékelő és elismerő módszerek;
  • javuljon a lakosság ellátással kapcsolatos egészségműveltsége és a nemkívánatos események elkerüléséhez szükséges ismeretei.


  HELIUM

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Országos Közegészségügyi Intézet

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Állami Egészségügyi Ellátó Központ
  • Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
  • Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

  EMK kontakt

  Név: Dr. Lám Judit (egyetemi docens)
  Telefon: +36 1 488 7600
  E-mail: lam@emk.sote.hu

  H2020 IMI 2 DO IT Big Data for Better Outcomes Coordination and Support Action 2017.02.01. – 2019.01.31.

  Projekt tartalma, célja

  Az IMI2 Keretprogram részeként indult el 2015-ben a Big Data for Better Outcomes (BD4BO) Program, amelynek célja a nagy adathalmazok felhasználása az innovatív gyógyszerkutatásban- és fejlesztésben. A várhatóan 8 évig tartó program keretében projektek sorozata indul majd, amelyek általában betegség-specifikusak és részben horizontális jellegűek.

  A Coordination and Support Action (CSA) a teljes BD4BO Program összes projektjét fogja támogatni az alábbi témakörökben (Work Package-ek):

  • WP1 Stratégiaalkotás
  • WP2 Tudástár létrehozása (Knowledge Repository)
  • WP3 Disszemináció
  • WP4 Adatvédelem (Data Privacy)

  Az Egyetem mind a négy WP-ben részt vesz, közülük a WP3-ban WP-vezetőként.

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: London School of Economics and Political Science (LSE)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Novartis (NVS)
  • National Institute for Health and Care Excellence (NICE)
  • Dental and Pharmaceutical Benefits Agency (TLV)
  • European Cancer Patient Coalition (ECPC)
  • European Multiple Sclerosis Platform (EMSP)
  • Imperial College London (ICL)
  • Swedish Institute for Health Economics (IHE)
  • Centre for Research in Healthcare Management (CERGAS), Università Bocconi
  • Norwegian Institute of Public Health (NIPH)
  • National Quality Registries at the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL)
  • The Association of the British Pharmaceutical Industry (ABPI)
  • Amgen (AMGEN)
  • Bayer (BAY)
  • Boehringer Ingelheim (BI)
  • Celgene (CELGENE)
  • European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)
  • Farmaindustria (FI)
  • GlaxoSmithKline (GSK)
  • Health iQ (HIQ)
  • Intersystems (INTSYS)
  • Janssen Pharmaceutica NV (JANSSEN)
  • Eli Lilly and Company (LILLY)
  • Merck Group (MERCK)
  • MSD Sharp & Dohme (MSD)
  • Novo Nordisk (NOVO)
  • Pfizer (PFIZER)
  • Roche (ROCHE)
  • Sanofi (SARD)
  • Servier (IRIS)
  • UCB (UCB)
  • Association of Research-Based Pharmaceutical Companies (VFA)
  • Norwegian Medicines Agency (NOMA)
  • Technology, Methods and Infrastructure for Networked Medical Research (TMF)
  • Inserm Toulouse (INSERM)

  EMK kontakt

  Név: Bencze László
  Telefon: +36 1 488 7635
  E-mail: bencze@emk.sote.hu

  16/1/KA202/23016 MAP4Effectiveness – Methodology development and impact Assessment in Patient safety education for improving Effectiveness 2016.12.01. – 2018.11.30.

  Projekt tartalma, célja

  A Patient Safety and Quality of Care Working Group elemzései alapján az EU tagállamokban jelentős különbség mutatkozik a betegbiztonságot növelni hivatott képzések szakmai tartalma és módszertana között, hatásuk pedig jelentősen elmarad az elvárt és kívánt szinttől. Jelen projekt célja egy nemzetközileg alkalmazható, elsősorban a kelet-európai egészségügyi rendszerek kultúrájára szabott betegbiztonsági képzésmódszertan kifejlesztése, amely bizonyítottan eredményes módon növeli a betegbiztonságot és változtatja meg a szervezeti kultúrát.

  A projekt során gyakorlati teszteléssel (partnerenként három kórház) és hatásvizsgálattal (pre- és posztintervenciós kérdőíves felmérés) egybekötött képzésmódszertan-fejlesztés valósul meg három, betegbiztonsági területen kiemelkedő ország kollaborációjában. A várt eredménytermék egy nemzetközileg alkalmazható betegbiztonsági képzésmódszertani útmutató és EU szintű ajánlás.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ

  EMK szerepvállalása: konzorciumvezető

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI – Spanyolország)
  • Towarzystwo Promocji Jakosci Opieki Zdrowotnej w Polsce (TPJ – Lengyelország)

  Projekt hírek

  MAP4E

  Az Erasmus+ Program által finanszírozott, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja által irányított „MAP4E – Módszertanfejlesztés és hatásvizsgálat a betegbiztonsági oktatás eredményességének növeléséért” című projekt projekt beszámolói:


  A projekt soron következő partneri találkozójára a közeli Krakkóban került sor 2018. április 9-10. között.
  A lengyel, spanyol és magyar kollégák a másfél napos inspiráló megbeszélés keretében részletesen egyeztették a projekt aktuális állapotát, beleértve a szakmai és a pénzügyi előrehaladást is. A rendezvény két fő célkitűzése volt a 3 magyar és 3 lengyel kórházban a tesztoktatásokat megelőzően végzett betegbiztonsági kérdőíves felmérés eredményeinek elemezése, értelmezése valamint az oktatásokat követő hatásvizsgálati időszak teendőinek előkészítése.
  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  MAP4E - Kick-off

  A projekt keretében 2017.szeptember 27-28. között Madridban került sor a 2. partneri találkozóra, melyen a partnerországok szakértői, azaz Lengyelország, Spanyolország és Magyarország képviseltette magát. A megbeszélés során a projekt végrehajtásában résztvevő országok intézményeinek képviselői közösen áttekintették az elvégzendő projekttevékenységeket, valamint a szakmai és pénzügyi kereteket.

  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  MAP4E - Kick-off  A projekt keretében 2017. január 26-27. között Budapesten került sor a projektindító rendezvényre, melyen a partnerországok szakértőin kívül a Tempus Közalapítvány is képviseltette magát. A megbeszélés során a projekt végrehajtásában résztvevő országok intézményeinek képviselői közösen áttekintették az elvégzendő projekttevékenységeket, valamint a szakmai és pénzügyi kereteket.

  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  MAP4E - Kick-off

  EMK kontakt

  Név: Dr. Safadi Heléna
  Telefon: +36 1 488 7614
  E-mail: safadi@emk.sote.hu

  JA-01-2015 EUnetHTA Joint Action 3 3. Európai együttműködés az egészségügyi technológia-értékelés terén 2016.06.01. – 2020.05.31.

  Projekt tartalma, célja

  Az egészségügyi technológia-értékeléssel korábban már két uniós együttes fellépés foglalkozott, az EUNetHTA Joint Action 1 (2010-2012) és az EUNetHTA Joint Action 2 (2012-2015). Az EU Egészségügyi Program (Health Programme) 2015. évi munkaterve alapján 2016-ban elindult az EUNetHTA 3, amely négy évig fog tartani. Magyarországról az EMMI két intézményt jelölt az együttes fellépésben való részvételre, a Semmelweis Egyetemet és az OGYÉI-t. A jelenleg az OGYÉI szervezeti egységeként működő Technológia-értékelési Iroda (TÉI) az első kettő EUNetHTA együttes fellépésekben is részt vett. A Semmelweis Egyetem most először kapcsolódik be az EUNetHTA munkájába.

  Az EUNetHTA 3 általános célkitűzése az egészségügyi technológia-értékelés (HTA) felhasználásának, minőségének és hatékonyságának növelése európai szinten. A HTA európai fejlesztésére azért van szükség, hogy az hozzájárulhasson az egészségügyi ellátásban és az egészségügyi technológiában a bizonyítékon alapuló, fenntartható és méltányos döntések meghozatalához, valamint segítse a nemzeti és regionális szintű HTA jelentések elkészítését és más tevékenységeket, mindenekelőtt a párhuzamosságok megelőzése révén. Az EUNetHTA 3 specifikus célja a fenti általános célkitűzések megvalósítása érdekében egy fenntartható európai HTA Hálózat létrehozása, amely az együttes fellépés befejezése, 2020 után fenntartható módon tud majd tovább működni.

  Az EUNetHTA JA3 keretében az alábbi munkarészek (Work Package) fognak működni:

  • WP1 Koordináció (vezető: ZIN, Hollandia)
  • WP2 Disszemináció (ISCIII, Spanyolország)
  • WP3 Értékelés (TLV, Svédország)
  • WP4 Közös előállítás (NIPH, Norvégia)
  • WP5 tudományos bizonyítékok előállítása és iránymutatás (HAS, Franciaország)
  • WP6 Minőségmenedzsment (IQWIG, Németország)
  • WP7 Nemzeti végrehajtás és hatás (NICE, UK)

  A Semmelweis Egyetem a WP2, WP4, WP6, WP7 munkacsomagokban vállalt feladatokat.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: C/O National Health Care Institute (ZIN)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek

  EMK kontakt

  Név: Merész Gergő (szakmai vezető)
  Telefon: +36 1 488 7635
  E-mail: meresz@emk.sote.hu

  PGI01462 HELIUM – Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement 2016.04.01. – 2020.09.30.

  Projekt tartalma, célja

  Az INTERREG Europe Program öt európai régió (Magyarország mellett Eindhoven, Antwerpen, Liverpool és Porto térsége) összefogásával valósul meg. Célja a régiók közötti tapasztalatcsere, szakpolitikai tanulás és jó gyakorlatok megosztása az egészségügyi innovációhoz kapcsolódóan, abból a célból, hogy a fejlesztési politikák és programok (különösképpen a Strukturális Alapokból finanszírozott Operatív Programok) végrehajtása hatékonyabbá váljon.

  A résztvevők a projekt eredményeként szakpolitikai ajánlásokat és cselekvési terveket fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy fejlesztéspolitikai eszközökkel miként segíthető elő a más régiókban jól működő innovációs mechanizmusok (különösen nyílt innovációs és “living lab” alapú módszerek) és finanszírozási modellek adaptációja és azok régiók közötti összekapcsolása.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Brainport Development N.V. (NL)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Thomas More Kempen VZW (BE)
  • City of Eindhoven (NL)
  • Liverpool John Moores University (UK)
  • Liverpool City Region Local Enterprise Partnership (UK)
  • Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (EMK)
  • Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)
  • University of Porto (PT)
  • Portuguese National Innovation Agency (PT)

  Projekt hírek

  HELIUM

  Az INTERREG Europe Program által finanszírozott, holland Vezető Partner által irányított „HELIUM (Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement – Az Egészségügyi innovációs kísérleti környezet támogatása a szakpolitikák fejlesztésével)” című projekt beszámolói és hírei:

  A HELIUM – Health Innovation Experimental Landscape through Policy Improvement projekt külföldi partnerei legutóbb Magyarországra látogattak, hogy a hazai résztvevők által összeállított program keretei között számos jó gyakorlatot ismerhessenek meg. A 2017. november 13-15. között megrendezett szeminárium budapesti és vidéki helyszíneken zajlott.

  Budapesten első körben a magyar stakeholder csoporttal, valamint innovációs és living lab témában meghívott szakértőkkel ismerkedhettek meg a külföldi vendégeink. Bemutatásra került többek között a nagykovácsi innovációs központ és jóllét living lab, a Parkinson-kór korai felismerését kutató Clavicont start up, valamint az első magyar egészségügyi adatelemző hackathon verseny (vITathon) egyik diákcsapata.
  A projektcsapat a megbeszélést követően Sarkadon folytatta a munkát, ahol komoly szakmai vitát hallgattak meg a helyben is működő Egészségfejlesztési Iroda, valamint az észak-magyarországi régióban kialakított praxisközösségek működésének párhuzamairól és kihívásairól. A vidéki túra során a résztvevők ellátogattak egy középiskolába is, és így részesei lettek egy fiataloknak tartott, az újraélesztésről szóló gyakorlati előadásnak is, valamint az ehhez csatolt kihelyezett egészségügyi állapotfelmérési folyamatnak is.
  A magyarországi program Budapesten fejeződött be, ahol a Design Terminal (DT) fogadta a résztvevőket. A Kálvin téri irodában három egészségügyi start-up tartott bemutatót arról, hogyan sikerült az ötleteiket a DT mentorálási programjának segítségével piacra vinni.


  A HELIUM projekt júliusi hírlevelében liverpooli intézmények projekthez kapcsolódó tevékenységeiről olvashatunk, így például a Liverpool John Moores Egyetem nyílt, innovációs környezetben működő Élő Laboratóriumok Európai Hálózatáról (ENoLL).

  Helium hírlevél – 2017.július

  Helium newsletter – July 2017


  A projektpartnerek kiscsoportos munkában folytatták a Portoban elkezdett szakmai munkát, kifejezetten azokra a jó gyakorlatokra fókuszálva, amelyek alapját képezik az egyes régiókra kidolgozandó akcióterveknek, pályázati felhívásokra tett ajánlatoknak. A Liverpoolban 2017. június 20-22. között megrendezésre került programon a magyar résztvevők különösen a Living Lab működésének módszertanára voltak kíváncsiak. Az elméleti szakmai munka mellett helyet kapott néhány helyi jó gyakorlat megtekintése, bemutatása is.
  A partnerek ellátogattak a helyi Alder Hey gyerekkórházba, illetve az ott működő Innovációs Hubba is, ahol emberi szervek 3D nyomtatásával kapcsolatos fejlesztésekbe kaptak betekintést, valamint az egészségügy fejlesztésére alkalmas mobilapplikációkkal ismerkedhettek meg. A gyermekkórház közelmúltban átadott főépületének különlegessége, hogy már a kialakítás során is vontak be gyermekeket a munkálatokba. A következő megbeszélésre várhatóan ez év októberében kerül sor budapesti és vidéki helyszínekkel.

  DSC_1217  Hogyan szerezzünk szakértői tapasztalatot a transznacionális ellátás/gondozás living lab létesítésében? Három inspiráló projekt! A Helium projekt három nemzetközi, már működő “élő laboratórium” (living lab) projektet mutat be az aktuális hírlevelében. Az egészségügyi innovációk fejlesztésén dolgozó nemzetközi közösség Krakkóban tart Nyílt living Lab Napokat augusztus 28. és szeptember 1. között az érdeklődők számára.

  Helium Living Lab hírlevél – 2017.június

  Helium Living Lab newsletter – June 2017


  A HELIUM projekt áprilisi hírlevelében a portói egészségügyi innovációkról esik szó, bemutatkozik röviden a legnagyobb tudományos műhelyként számon tartott portói egyetem, valamint felhívja a figyelmet a Patient Innovation felületre, ahol a betegek és gondozottak, a gondozók és a szolgáltatók a világ bármely tájáról összeköthetők és megoszthatják egymással a saját maguk által kidolgozott megoldásokat.

  Helium hírlevél – 2017.április

  Helium newsletter – April 2017


  A projekt keretében 2017. március 29-31. között újabb személyes találkozóra került sor az öt európai régiót képviselő intézmények munkatársai között. A megbeszélésnek otthont adó portói egyetem dél-európai vendégszeretetével és az általuk összeállított szakmai program sokszínűségével is hozzásegítette a projektszereplőket a hatékony és eredményes munkához.
  A közel három napos eseménysorozat lehetőséget adott a résztvevők által az elmúlt hónapokban összegyűjtött és rendszerezett „jó gyakorlatok” áttekintésére, valamint elindult a közös munka az egyes régiók számára legjobbnak ítélt külföldi minták továbbgondolásával.

  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  DSC_1217

  A projekt keretében 2017. március 22-én Budapesten került sor a magyarországi Regionális Stakeholder Csoport második megbeszélésére. A megjelent résztvevőket a magyar oldali projektpartnerek (ÁEEK és SE EMK) munkatársai tájékoztatták a projekt eddigi előrehaladásáról, az elmúlt néhány hónap eseményeiről. Az elmúlt hónapok egyik eredményterméke, a külsős szakértők által összeállított, a magyar egészségügyi innovációt leíró állapotjelentés is bemutatásra és megvitatásra került.

  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  DSC_1217

  A projekt keretében 2016. november 22-24. között Turnhoutban került sor a harmadik Interregionális Szemináriumra. A projektpartneri találkozón a végrehajtásban résztvevő régiók képviselői beszámoltak az előrehaladásról, számos jó gyakorlatot osztottak meg egymással, valamint megismerkedhettek néhány helyi „living lab” működésével.

  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  DSC_1217

  A projekt magyar partnereinek szervezésében került sor az első Regionális Stakeholder Csoport megbeszélésére. A fórum résztvevői interaktív workshop keretében gyűjtötték össze az egészségügyi innovációs rendszerrel, valamint a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programmal (GINOP) kapcsolatos tapasztalataikat. A magyarországi első RSG megbeszélésre 2016. szeptember 28-án, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ kollégáinak moderálásával a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjában került sor.

  A megbeszélés összefoglalója itt érhető el

  DSC_1217 DSC_1218 DSC_1178

  EMK kontakt

  Név: Ferenczi Beáta (projektmenedzser)
  Telefon: +36 20 666 39 32
  E-mail: ferenczi.beata@emk.sote.hu

  HEALTH 2.1.4.1 PJ-05-2015 Euro-GTP II – Good Tissue & cell Practices Good practices for demonstrating safety and quality through recipient follow-up 2016.04.01. – 2019.03.31.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt fő célja a sejtek és szövetek preparálási eljárására vonatkozó jó gyakorlatok és betegkövetési eljárások valamint az ezek alkalmazásához szükséges iránymutatások kialakítása. A projekt további célja létrehozni az emberi szövetekkel, vérképző őssejtekkel és asszisztált reprodukcióval folytatott terápiák minőségének, biztonságának és hatásosságának értékeléséhez használható eszközöket. A projekt az EU által finanszírozott European Good Tissue Practice (GTP I) projektben létrejött jó gyakorlatokat hasznosítja.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Banc de Sang i Teixits (BST)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek

  Projekt hírek

  Az EuroGTP II projekt a sejt- és szövettranszplantáció biztonságának és minőségének fejlesztését tűzte ki célul, a recipienskövetés gyakorlatának európai szintű egységesítésén keresztül. A projekt célja olyan jó gyakorlatok terjesztése, amelyek elősegítik a sejt- és szövetpreparációs folyamatok és a betegkövetés egységesítését, biztonságát.

  A projekt jelenleg félidőnél tart, az eddig elért legfontosabb eredmények:

  • Kockázatbecslési módszertanok fejlesztése: Az általános követelményeket összegyűjtő dokumentumot az áprilisban Budapesten megrendezett találkozón ismertették a fejlesztők, majd a projekt résztvevői által történt véleményezési folyamat után a dokumentumot májusban tették közzé. Ez alapján a különböző eljárásokra specifikus feltételrendszereket tartalmazó dokumentumok jelenleg fejlesztés alatt állnak. A kiemelt eljárások: szövettranszplantáció, hem atopoietikus őssejttranszplantáció (HSC), asszisztált reprodukciós technológiák (ART).
  • Interaktív értékelési eszköz: A különböző technológiák, gyakorlatok értékelésére alkalmas eszköz jelenleg fejlesztés alatt áll.
  • Elemzési módszertanfejlesztés: A szövettranszplantáció biztonságának és minőségének meghatározásához szükséges módszertani megoldások fejlesztése a budapesti találkozón zajlott.
  • Sejt- és szövetadatbázis: Az adatbázist az érintett szervezetek közötti kommunikáció támogatására és a tapasztalatcsere elősegítésére fejlesztik majd ki a projekt résztvevői. A pontos adattartalom és struktúra jelenleg konzultáció tárgyát képzi.

  EMK kontakt

  Név: Surján Cecília
  Telefon: +36 1 488 7626
  E-mail: surjan@emk.sote.hu

  WIDESPREAD-2014-1 TEAMING MOLMEDEX – Creating the Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine 2015.06.01. – 2016.05.31.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt célja az alapkutatási eredmények klinikai alkalmazásának elősegítése és egy magyar molekuláris medicina kiválósági központ létrehozása. Emellett az esetleges piaci lehetőségek kiaknázása, intenzív technológiatranszfer, közös doktori képzések és klinikai kutatói tréningek szervezése. A projekt eredményeként a végrehajtó konzorciumnak stratégiai üzleti tervet kellett bemutatnia egy felállítandó Kiválósági Központ hosszú távú kutatás-fejlesztési stratégiájáról, a Központ menedzseléséről és kapcsolódó képzési programokról.

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

  EMK szerepvállalása: Az EMK munkatársai a Piacelemzés (WP2), a Kommunikációs, Üzleti és PR kapcsolatok (WP6) és a Fenntarthatóság (WP7) munkacsomagokban vettek részt.

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Semmelweis Egyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Szegedi Biológiai Kutatóközpont (MTA SZBK)
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (EMBL)

  Eredménytermékek

  A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

  • A projekt legfontosabb eredményterméke a WP7-ben résztvevő szakértők által kidolgozott, a molekuláris medicina Kiválósági Központ felállítását igazoló üzleti terv, amelyre a következő pályázati szakasz épül.
  • A WP6 eredményeként a Szegedi Tudományegyetem vezetésével az üzleti terven túl létrejött a molekuláris medicina Kiválósági Központ marketing terve is.
  • A WP2-ben szakértőink hálózatelemzésen alapuló piackutatást végeztek a molekuláris medicinát érintő kulcsszavak segítségével, behatárolva azon kutatókat, hazai és nemzetközi kutatóhelyeket és cégeket, amelyek aktívak ezen a területen. A hálózatanalízissel olyan trendek és gócpontok váltak beazonosíthatóvá, amelyek a projekt eredményeként előálló üzleti terv alátámasztásában játszanak fontos szerepet.

  EMK kontakt

  Név: Ferenczi Beáta (projektmenedzser)
  Telefon: +36 20 666 39 32
  E-mail: ferenczi.beata@emk.sote.hu

  BRIDGE BRIDGE-Health – Bridging Information and Data Generation for Evidence-based Health Policy and Research 2015.05.01. – 2017.09.30.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt fő célja, hogy elősegítse az egészségügyi adatok és információk konkrét döntéshozatalnál való felhasználhatóságát, és javítsa az indikátorok eredményeinek hasznosíthatóságát a politikai döntéshozatal számára. Ezen kívül a projekt céljául tűzi ki az egészségügyi információs egyenlőtlenségek csökkentését mind a tagországok, mind pedig az Európai Unió szintjén. A projekt céljainak megvalósítása érdekében a korábbi EuroHOPE projekt továbbviteleként az egészségügyi ellátó tevékenység eredményére vonatkozó kutatás folyik a kiválasztott kritikus diagnóziscsoportokban.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Scientific Institute of Public Health (Belgium)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek

  EMK kontakt

  Név: Dr. Belicza Éva (egyetemi docens)
  Telefon: +36 1 488 7617
  E-mail: belicza.eva@emk.sote.hu

  TÁMOP-4.2.6.-15/1/2015-0006 Egészséges Élet – Innovációs környezet és szakmai hálózat fejlesztése az Eszterházy Károly Főiskola és a Semmelweis Egyetem együttműködésében 2015.05.01. – 2015.11.30.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt elsődleges célja az egészségtudományhoz kötődő egri tudásközpont fejlesztése, annak érdekében, hogy az a projekt végére egy stabil és önállóan működő központtá váljon.

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Eszterházy Károly Főiskola

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • SE Egészségügyi Közszolgálati Kar
  • SE Fogpótlástani Klinika
  • SE Gyógyszerésztudományi Kar

  Eredménytermékek

  A konzorciumi partnerek elsődlegesen stratégiaalkotási, tervezési, technológia- és tudástranszfer, valamint informatikai támogatást nyújtottak az Eszterházy Károly Főiskola számára. Az egészségügyi menedzsment alprojekt tagjai felmérték Eger és környéke egészségügyi ellátórendszeri sajátosságait, és kapcsolatba léptek a környék egészségügyi ellátóival, illetve egészségipari vállalkozásaival.

  A projekt szakértői számos lehetséges együttműködési területet azonosítottak, amelyek jelentős jövőbeni egészségturisztikai, egészségipari K+F+I potenciállal bírnak. Az egészségügyi területen a Menedzserképző Központ munkatársai felmérték a pályázati folyamatokat a beadástól a lezárásig, majd új, innovatív módszertanokat dolgoztak ki és számos javaslatot fogalmaztak meg a jövőbeni kutatás-fejlesztési tevékenység ösztönzésére.

  EMK kontakt

  Név: Jakab Szabolcs (projektkoordinátor)
  E-mail: jakab@emk.sote.hu

  3. Health Programme (2014-2020) JOINT ACTION (HP-JA-2015) JAseHN – Joint Action to support the eHealth Network 2015.04.01. – 2018.03.30.

  Projekt tartalma, célja

  Az EU tagállamainak általános törekvése, hogy a nemzeti és uniós szintű egészségpolitika alakításában mind erőteljesebb szerepet kapjon az e-egészségügyi (eHealth) szemlélet. Az eHealth alapú uniós együttműködések során központi szempont, hogy a tagállami szinten keletkezett egészségügyi adatok a belső határokon túl is elérhetővé váljanak, elősegítve ezzel a hatékony gyógyítás folyamatát. Mindemellett a tagállamok nagy hangsúlyt fektetnek az eHealth szervezeti, technikai, szemantikai és jogi lehetőségeinek feltérképezésére, rendszerezésére és folyamatainak összehangolására.

  Az uniós törekvések hatására 2011-ben a 2011/24/EU irányelv alapján létrejött az úgynevezett eHealth Hálózat (eHealth Network – EHN), melynek célja egy olyan közösen lefektetett eHealth mechanizmus létrejötte volt, amely lehetőséget teremt a haladás biztosítására, valamint az irányítási, stratégiai és operatív szintek közötti húzódó rések áthidalására.

  A JAseHN projekt (Joint Action to support the eHealth Network) az EHN olyan fő szerve, amely a működése során politikai ajánlásokat és együttműködési eszközöket készít elő az alábbi négy prioritási területen:

  • interoperabilitás és szabványosítás
  • monitoring és végrehajtás értékelés
  • tudástranszfer
  • globális együttműködés és pozícionálás.

  A JAseHN projekt munkacsomagjait úgy definiálták a résztvevő konzorciumi tagok, hogy azok képesek legyenek válaszolni a négy kiemelt területhez kapcsolódó igényekre, és ezáltal javítani tudják az európai polgárok részére biztosított egészségügyi ellátás folyamatosságát, biztonságát és hatékonyságát, azaz végső soron emeljék az ellátás minőségét.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Federal Ministry of Health, Austria (ATNA)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Gesundheit Österreich GmbH (Austria) – GÖG
  • Federal Public Service, Health, Food Chain Safety and Environment (Belgium) – BHTC
  • Bulgarian Executive Agency for Transplantation (Bulgaria) – BEAT
  • Croatian Health Insurance Fund (Croatia) – HZZO
  • National Institute for Health and Welfare (Finland) – THL
  • Ministére des Affaires Sociales et de la Santé (France) – FRNA
  • Agence des Systémes d’Information Partagés de Santé (Frnace) – ASIP
  • Geamtic Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (Germany) – GEMATIK
  • Third (3rd) Hellenic Region (Greece) – 3DHHR
  • National Healthcare Service Center (Hungary) – AEEK
  • Semmelweis University (Hungary) – SE
  • Department of Health (Ireland) – DH
  • Ministry of Health (Italy) – MoH IT
  • National Health Service (Latvia) – NVD
  • Vilnius University Hospital Santariskiu Klinikos (Lithuania) – VULSK
  • National Health Insurance Fund under the Ministry of Health (Lithuania) – VLK
  • Agence eSanté (Luxembourgh) – AeS
  • Ministry of Health – Goverment of Malta (Malta) – MFH
  • Stichting Nationaal ICT Insituut in de Zorg (The Netherlands) – Nictiz
  • The Norwegian Directorate of Helath (Norway) – HDIR
  • Servicos Partihados do Ministério da Saúde, EPE (Prtugal) – SPMS
  • Babes.Bolyai University (Romania) – BBU
  • Swedish eHealth Agency (Sweden) – SEHA
  • NHS Health and Social Care Information Centre (UK) – NHS IC

  EMK kontakt

  Név: Tálosi Adrienn (projektasszisztens)
  Telefon: +36 20 666 38 46
  E-mail: talosi.adrienn@emk.sote.hu

  TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása 2014.04.01. – 2015.11.30.

  Projekt tartalma, célja

  A program alapvető célja az ellátó rendszer eredményességének és hatékonyságának növelése az ellátásszervezés és a professzionális szervezeti menedzsment eszközeinek ötvözésén keresztül, kihasználva a területi együttműködések nyújtotta előnyöket.

  Ennek során a projekt újra gondolja az egészségszervezés eszközeit, és hatékony végrehajtást támogató funkciókat alakít ki, miközben megteremti a közösségi egészségszervezés működő modelljét, közelebb hozva ezáltal az ellátórendszer döntéshozatali szintjét a lakossághoz.

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK, korábban GYEMSZI)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Debreceni Egyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Semmelweis Egyetem

  Eredménytermékek

  A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

  1. PILOT program: “Onkológiai éberség” PILOT program- Vastagbélszűrésen való részvételi arány javítása innovatív mozgósítási módszertan segítségével Dunaújvárosban és körzetében

  2. Egészségszervezési irányelvek kidolgozása az alábbi témákban:

  • onkológia
  • derékfájás
  • hangulatzavar
  • COPD I.; II.

  3. Betegbiztonság:

  • Segédanyagok,háttéranyagok, oktatási anyagok
  • Önértékelési kérdőív, helyzetértékelő kérdőív
  • Tanácsadási útmutató
  • Koordinátori útmutató a standardok szerinti működésre történő felkészüléshez
  • Felülvizsgálati forgatókönyv koordinátoroknak
  • Felülvizsgálati forgatókönyv felülvizsgálóknak
  • Helyszíni felülvizsgálat értékelési módszertana
  • Belső információs honlapok

  EMK kontakt

  Név: Tálosi Adrienn (projektasszisztens)
  Telefon: +36 20 666 38 46
  E-mail: talosi.adrienn@emk.sote.hu

  2. Health Programme (2008-2013) JOINT ACTION Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting 2013.04.01. – 2016.06.30.

  Projekt tartalma, célja

  A Joint Action on European Health Workforce Planning and Forecasting (JA EUHWF) célja:

  • az EU tagországok közötti együttműködés támogatása,
  • az egészségügyi humánerőforrás terminológiájának országok közötti harmonizálása,
  • a humánerőforrás mobilitására vonatkozó információk stratégiai gyűjtésének támogatása,
  • az egyes tagállamokban az egészségügyi munkaerő tervezés kapacitásának növelése, az egészségügyi humánerőforrás-tervezés szerepének növelése a politikai döntéshozatalban

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment (Belgium)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag, munkacsomag-vezető

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (IT_AGENAS), Italy
  • Babes-Bolyai University Cluj-Napoca (RO_BBU) , Romania
  • Capaciteitsorgaan (NL_CAPORG), Netherlands
  • Central Administration of the Health System (PT_ACSS), Portugal
  • Council of European Dentists (STAK_CED), Belgium
  • Department of Health, England (UK_DoH), United Kingdom
  • European Federation of Nurses Associations (STAK_EFN), Belgium
  • European Health Management Association Ltd. (STAK_EHMA), Ireland
  • Fédération européenne des hôpitaux et des soins de santé (STAK_HOPE), Belgium
  • Katholieke Universiteit Leuven (BE_KUL), Belgium
  • Medical University of Varna (BG_MUV), Bulgaria
  • Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (ES_MoH) , Spain
  • Ministerstwo Zdrowia (PL_MoH), Poland
  • Ministry of Health (IT_MoH), Italy
  • Ministry of Health in France – Direction Générale de l’Offre de Soins – DGOS (FR_MoH), France
  • Ministry of Health of the Slovak Republic (SK_MoH), Slovakia
  • Ministry of Health, the Elderly and Community Care (MT_MoH), Malta
  • Ministry of Health, Welfare and Sport (NL_MoH), Netherlands
  • Ministry of Social Affairs and Health (FI_MoH), Finland
  • Ministry of Welfare (IS_MoH), Iceland
  • National Center of Public Health and Analyses (BG_NCPHA), Bulgaria
  • National Institute of Public Health (NIJZ), Slovenia
  • National School of Public Health (EL_NSPHJ), Greece
  • Pharmaceutical Group of the European Union (STAK_PGEU), Belgium
  • Semmelweis University (HU_SU), Hungary
  • Standing Committee of European Doctors (STAK_CPME), Belgium
  • Union européenne des médecins specialistes – European Union of Medical Specialists (STAK_UEMS), Belgium
  • Universitaet Bremen (University of Bremen, Germany) (DE_Uni-HB), Germany
  • University of Eastern Finland (FI_UEF), Finland

  Eredménytermékek

  A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

  EMK kontakt

  Név: Dr. Kovács Eszter (egyetemi adjunktus)
  Telefon: +36 1 488 7613
  E-mail: kovacs.eszter@emk.sote.hu

  TÁMOP- 6.2.5./A/12/1 Szervezeti hatékonyság fejlesztése a struktúraváltásban érintett intézményeknél. Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban 2012.10.01. – 2014.11.30.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt célja:

  • a hazai egészségügyi szolgáltatók nemzetközi követelményeknek megfelelő, a szakmai működés standardokon alapuló, egységes külső felülvizsgálati rendszerének megalapozása
  • az egészségügyi szolgáltatók, főként a járó- és fekvőbeteg szakellátás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátási tevékenység akkreditációs rendszerének kialakítása
  • a működtetés és a hosszú távú fenntarthatóság feltételeinek megteremtése és a program elindítása
  • az egészségügyi ellátások színvonalának, biztonságának, hatékonyságának, eredményességének, átláthatóságának és költséghatékonyságának javítása
  • határon átívelő ellátás és egészségturizmus támogatása.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  Eredménytermékek

  A projekt eredménytermékei közül az alábbiak az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jöttek létre:

  • Standardcsoportok a fekvő- és járóbeteg-ellátók, valamint a közforgalmú gyógyszertárak számára
  • Standardok bevezetését támogató segéd- és oktatási anyagok
  • A képzési anyagok kialakítása, standardfejlesztők, felülvizsgálók és belső koordinátorok számára
  • A standardok értékelési módszertanának kialakítása
  • Semmelweis Egyetemen végzett terepgyakorlatok összefoglalói
  • Online kommunikációs felületek kialakítása a belső kommunikáció támogatására
  • Akkreditációs eljárást támogató szoftver fejlesztése
  • A program publikus honlapjának kialakítása: www.bella-akkreditacio.hu
  • NEVES jelentési rendszerhez kapcsolódó szoftver és jelentőlapok fejlesztése
  • Gyógyszerészi gondozást támogató szoftver fejlesztése

  EMK kontakt

  Név: Dr. Belicza Éva (egyetemi docens, projektvezető)
  Telefon: +36 1 488 7617
  E-mail: belicza@emk.sote.hu

  SH/8/1 Egészségügy forrásainak felhasználásával népegészségügyi fókuszú alapellátás-szervezési modellprogram Virtuális Ellátó Központ támogatásával 2012.07.12. – 2017.02.28.
       

  Projekt tartalma, célja

  A program átfogó célja a hátrányos helyzetű területeken egészségügyileg rászoruló (gyermekek, idősek, társadalmilag marginalizált emberek) csoportok számára az egészségügyi és a szociális szolgáltatások erősítése az alapellátásban. A projekt a betöltetlen körzetek ellátásának tartós megoldását jelentő beavatkozási elemeit kapcsolja össze a prevenciós fókuszú alapellátás-szervezéssel. Ennek során, együttműködésben a területi- és iskolai védőnői ellátással, 24 észak-magyarországi, illetve észak-alföldi háziorvosi körzet számára biztosít humánerőforrás és tárgyieszköz-fejlesztést, valamint prevenciós szakmai munka támogatást. A projekt további céljai:

  • Alapellátás és prevenció minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása
  • Hozzáférés esélyegyenlőségének javítása
  • Szolgáltatások bővítése a háziorvosi körzet keretei között
  • Krónikus betegségek szövődményeinek kialakulási valószínűségét csökkentő háziorvosi gondozás javítása
  • Alapellátási jelentések IT alkalmazásainak fejlesztése
  • Epidemiológiai kutatások és elemzések megalapozása és terjesztése
  • Alapellátási, családorvosi képzés és továbbképzés erősítése

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Semmelweis Egyetem
  • Debreceni Egyetem
  • Pécsi Tudományegyetem
  • Szegedi Tudományegyetem
  • Országos Egészségbiztosítási Pénztár
  • Magyar Védőnők Egyesülete
  • Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete
  • Országos Alapellátási Intézet

  EMK kontakt

  Név: Jakab Szabolcs (projektkoordinátor)
  E-mail: jakab@emk.sote.hu

  ECOQUIP EcoQuip – Supporting Public Procurement Innovative Solutions 2012.03.27. – 2016.10.26.

  Projekt tartalma, célja

  Az EcoQUIP projekt célja, az egészségügy hatékonyságának, minőségének és fenntarthatóságának javítása egy innovatív beszerzési módszertan segítségével. A 2016-ig tartó programban összesen 6 európai ország kórháza és 2 nemzetközi szervezet vesz részt.
  A projekt keretein belül a kórházak mindegyikében megvalósul egy-egy, az egészségügyi szolgáltatás színvonalának emeléséhez kapcsolódó innovatív beszerzés. Az innovatív beszerzés olyan formában biztosítja a lehetőséget az egészségügyi szolgáltatók valós igényeinek kielégítésére, hogy csökkenti a gyártók innovációs célú beruházási kockázatát. Ennek egyik alapfeltétele, hogy a projekt definiálja a vásárlói oldal valós szükségleteit (a kórház igényeinek megfelelő termék/szolgáltatás beszerzése) és biztosítsa a beszállítók számára a megfelelő piaci kereslet.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: Department for Business, Innovation and Skills – BIS, UK

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • Bologna University Hospital Authority – St. Orsola‐Malpighi Polyclinic (Italy)
  • Semmelweis University
  • Sucha Beskidzka Hospital (Poland)
  • Department of Health (England)
  • Nottingham University Hospitals NHS Trust (England)
  • The Rotherham NHS Foundation Trust (England)
  • Erasmus University Medical Centre (Netherlands)
  • Health Care Without Harm (HCWH Europe)
  • European Health Property Network (EuHPN)

  EMK kontakt

  Név: Kis Márton (projektmenedzser)
  Telefon: +36 1 488 7635
  E-mail: kis.marton@emk.sote.hu

  TÁMOP-6.2.2/B-09/2-2010-0006 Képzési programok az egészségügyben foglalkoztatottak számára, hiányszakmák képzése, kompetenciafejlesztés Geriátriai, laktációs szaktanácsadó és betegbiztonsági szakember képzés- és módszertani fejlesztés a Semmelweis Egyetemen 2011.04.01. – 2012.04.30.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt célja az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenő hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a kompetenciák fejlesztése, a humánerőforrás minőségi szempontból történő optimalizálása. A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, a tanulást segítő módszertani környezet kialakítása.
  A közfinanszírozott betegellátás színvonalának növelése érdekében:

  • Az egészségügyi rendszer szerkezetátalakításával megváltozott helyi szükségletekhez, illetve a hiányszakmákhoz kapcsolódóan iskolarendszeren kívüli szakmai, szakképzési programok, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések (továbbiakban képzések), az egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők számára a munkakör magasabb szintű gyakorlásához szükséges képzések (továbbiakban együttesen képzések) kialakítása, amelyek illeszkednek a regionális/helyi egészségügyi ellátó és szolgáltató rendszer változásához, a felhasználók (munkáltatók) igényéhez, az egészségügyi dolgozó személyes életútjának kialakításához, – meghatározott szakképzések esetén- és biztosítják az egyéni tanulás, egyéni tanulási utak lehetőségét;
  • Egészségügyi dolgozói hatáskörök felülvizsgálatának ösztönzése;
  • Az új egészségügy szakképesítések bevezetésének módszertani támogatása.

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  Eredménytermékek

  A projekt keretében a Semmelweis Egyetemen három hiánypótló fejlesztési területen négy képzés fejlesztésére került sor.

  A projekt eredménytermékei közül az alábbi az EMK munkatársainak aktív közreműködésével jött létre:

  EMK kontakt

  Név: Dr. Belicza Éva (egyetemi docens)
  Telefon: +36 1 488 7617
  E-mail: belicza@emk.sote.hu

  SP1 Cooperation Collaborative project – FP7-Health-2009-single-stage EUCBCC – European Cross Border Care Collaborations 2010.05.01. – 2013.10.31.

  Projekt tartalma, célja

  A projekt célja, hogy:

  • azonosítsa és elemezze azokat együttműködéseket, amelyek az EU-tagországok egészségügyi szereplői között állnak fenn,
  • feltérképezze a határon átnyúló egészségügyi ellátásokat, betegmigrációt érintő tendenciákat, és azonosítsa a különböző egészségügyi szolgáltatók nemzetközi együttműködéseit,
  • az EU-s állampolgárok valódi információkkal rendelkezzenek arról, hogy mely tagállamokban milyen szolgáltatásokat vehetnek igénybe.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: London School of Economics and Political Science (United Kingdom)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • European Observatory on Health Systems and Policies (Belgium)
  • London School of Hygiene and Tropical Medicine (United Kingdom)
  • OSE, European Social Observatory (Belgium)
  • Universiteit Maastricht (The Netherlands)
  • Technische Universitat Berlin (Germany)
  • European Centre for Social Welfare Policy and Research (Austria)
  • University of Barcelona (Spain)
  • Institute of Public Health of The Republic of Slovenia (Slovenia)
  • PRAXIS Center for Policy Studies (Estonia)
  • National Research and Development Centre for Welfare and Health (Finland)
  • Semmelweis Egyetem (Hungary)
  • Regione del Veneto (Italy)

  Eredménytermékek

  EMK kontakt

  Név: Dr. Kovács Eszter (egyetemi adjunktus)
  Telefon: +36 1 488 7613
  E-mail: kovacs.eszter@emk.sote.hu

  FP7 – SP1 Cooperation Collaborative project EuroHOPE – European Health Care Outcomes, Performance and Efficiency 2010.01.01. – 2014.04.30.

  Projekt tartalma, célja

  Az EuroHOPE projekt elérhető adatbázisokkal, életminőségre vonatkozó adatok gyűjtésével és betegelégedettségi vizsgálatok alapján kívánta felmérni az európai egészségügyi ellátórendszerek teljesítményét, úgy hogy a résztvevő országokban az elért egészségi eredményeket, az ellátás minőségét, valamint az erőforrások és költségek felhasználását vizsgálta. A projekt további célja volt egy európai benchmarking létrehozása az eredmények, a minőség és a költségek vonatkozásában, amely lehetővé teszi a döntéshozóknak és egészségügyi szakembereknek, hogy különböző szinteken tanuljanak a legjobb gyakorlatokból.
  A program 5 kiemelten fontos egészségi problémára, betegségre koncentrált:

  • akut miokardiális infarktus
  • stroke
  • combnyaktörés
  • emlő-tumor
  • kritikusan alacsony születési súlyú újszülöttek

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: National Institute for Health and Welfare (THL)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek

  EMK kontakt

  Név: Dr. Belicza Éva (egyetemi docens)
  Telefon: +36 1 488 7617
  E-mail: belicza.eva@emk.sote.hu

  FP7-HEALTH_2007-B / 223383 HEALTH PROMeTHEUS – PROfessional Mobility in The European Union Study 2009.01.01. – 2011.12.31.

  Projekt tartalma, célja

  A Health PROMeTHEUS kutatás célja, hogy feltérképezze az egészségügyi szakember-migrációt az Európai Unión belül, valamint az Európai Unió és az EU szempontjából releváns OECD tagországok között. A projekt másodlagos céljai:

  • a határon átnyúló szakember mobilitás nagyságának meghatározása, mintáinak, valamint szervezeti, kontextuális és személyes „push” és „pull” tényezőinek jobb megértése,
  • a mobilitás pozitív és negatív hatásainak feltérképezése,
  • azon nemzeti és szervezeti kezdeményezések összegyűjtése, amelyek célja a migráció jobb menedzsmentje,
  • nemzeti és nemzetközi emberi erőforrástervezéssel kapcsolatos egészségpolitikai beavatkozások értékelése,
  • azoknak a lehetséges adatforrásoknak az azonosítása, amelyek megalapozzák a kutatóprogram eredményeit,
  • a tervezés szempontjából elengedhetetlen nem rendelkezésre álló információk azonosítása, azért hogy ezen hiányzó információk pótlásával a projekt valódi és megalapozott ajánlásokat tehessen egy hatékonyabb emberi erőforrástervezés irányába,
  • európai szakember-migrációs egységes adatgyűjtési standardok, és egységes adatgyűjtő rendszer kialakítása.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  Konzorciumvezető: European Health Management Association (EHMA)

  EMK szerepvállalása: konzorciumi tag

  További konzorciumi tagok/partnerek:

  • WHO Regional Office for Europe – European Observatory on Health Systems and Policies
  • Semmelweis Egyetem (Hungary)
  • King’s College London (United Kingdom)
  • Kaunas University of Medicine (Lithuania)
  • Technische Universität Berlin (Germany)
  • National Institute for Health and Welfare (Finland)
  • London School of Economics and Political Science (United Kingdom)
  • Veneto Region (Italy)
  • Institute of Public Health of the Republic of Slovenia (Slovenia)
  • University of Las Palmas de Gran Canaria (Spain)

  Eredménytermékek

  EMK kontakt

  Név: Dr. Girasek Edmond (egyetemi adjunktus)
  Telefon: +36 1 488 7623
  E-mail: girasek@emk.sote.hu

  PATH Performance Assessment Tool for Quality Improvement in Hospitals 2006 – 2014.

  Projekt tartalma, célja

  A PATH projektet az Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Irodája indította el 2003-ban. A PATH a kórházi minőségfejlesztést támogató teljesítményértékelő eszközrendszer (Performance Assessment Tool for quality improvement in Hospitals), amely kórházak számára nyújt segítséget a munkájuk értékeléséhez, az eredményeik felülvizsgálatához, és ahhoz, hogy az eredményekből kiindulva minőségfejlesztési tevékenységet végezzenek más kórházak gyakorlati tapasztalatait is felhasználva.

  A PATH rendszere túlmutat a hagyományos, gazdasági teljesítmény vs. klinikai eredményesség típusú szakmai felosztáson, és egy olyan átfogó nézőpontot alakít ki, amely egyaránt magában foglalja a klinikai eredményességet, a hatékonyságot, a munkaerő-orientáltságot, a reagáló irányítást, a biztonságot és a betegközpontúságot. A PATH nem csupán egy kórházi teljesítményt mérő eszközrendszer, hanem az eredmények értelmezésére is hangsúlyt helyez. A hálózaton belül működő kórházakkal végzett összehasonlító elemzés (benchmarking) révén segítséget nyújt a kórházaknak a legjobban bevált gyakorlat megismerésében. A PATH támogatást nyújt a szervezeti teljesítményértékelés bevezető szakaszában lévő kórházaknak, védett környezetet kínál a mérési kultúra kialakításához.
  A rendszert elsőként 2004 és 2006 között 5 ország 66 kórházában tesztelték. Az adatgyűjtésbe Magyarország 2006-tól kapcsolódott be.

  A projekt honlapja

  Projekt szereplők

  A projektben az EMK országkoordinátori és program koordinációs szerepet töltött be.

  Bővebb információ a projekt felépítéséről

  Eredménytermékek

  • A kórházak belső teljesítményértékelésére alkalmas, hazai szolgáltatók számára adaptált indikátorok
  • Kapcsolódó indikátorleírások
  • Az indikátorok alkalmazását segítő magyar nyelvű esettanulmányok
  • Az indikátorok értékelését, az eredmények azonnali visszajelzését segítő szoftver

  PATH’09 projekt indikátorainak listája:

  • Császármetszések aránya
  • AMI halálozás
  • Stroke miatti halálozás
  • Műtét utáni tromboembólia
  • Vérkomponensek felhasználása
  • Egynapos sebészeti arány
  • Dohányfüstmentes kórház audit
  • Kizárólagos szoptatás
  • Aszpirin felírása AMI betegek elbocsátásakor
  • Profilaktikus antibiotikum alkalmazás
  • Ápolási idő
  • Műtőkihasználtság
  • Tűszúrás okozta sérülések
  • Decubitus
  • Ápolók képzettségi szintje
  • Átadások az ellátó rendszerben vagy az elbocsátás előkészítése
  • Pénzügyi indikátorok
  • Betegelégedettség felmérés
  • Dolgozói elégedettség felmérés

  (az eredménytermékek csak a programba regisztrált szolgáltatók számára elérhetőek)

  EMK kontakt

  Név: Dr. Takács Erika (országkoordinátor)
  E-mail: takacs@emk.sote.hu