A munka mellett végezhető képzés során a hallgatók egy félév alatt 14 tömbösített oktatási napon vesznek részt. A közös alkalmak során átadjuk a szükséges elméleti tudást, amit a hallgatók valós életen alapuló esettanulmányokon és gyakorlatorientált, otthoni feladatokon keresztül mélyítenek el. Ezek során rengeteg új kérdéssel szembesülnek, amelyekre az oktatási napokon együtt találjuk meg a választ. Éppen ezért fontosnak tartjuk a rendszeres, aktív jelenlétet az órákon.
A program része egy területi minőségügyi gyakorlat is, ahol a hallgatók “élesben” is kipróbálhatják a négy fal között tanultakat. A megszerzett ismereteket a szükséges aláírásokkal, vizsgákkal, szakmai gyakorlattal, a kötelező szakdolgozat elbírálásával, valamint a záróvizsga során ellenőrizzük.

A képzés során érintett témakörök:

 • az ellátás minőségét, biztonságát befolyásoló külső környezeti tényezők
 • a minőségüggyel és betegbiztonsággal összefüggő alapfogalmak és módszerek
 • a szervezeti kultúra szerepe és befolyásolási lehetőségei
 • projektmenedzsment technikák
 • a betegbiztonság gyakorlati kérdései
 • indikátorok fejlesztése és alkalmazása
 • a minőség költsége
 • szakmai irányelvek, protokollok jelentősége, alkalmazása, protokollfejlesztés a betegbiztonsággal összefüggésben
 • klinikai audit
 • a belső minőségügyi rendszerek követelményei
 • külső minőségügyi rendszerek

Bizalmi szempontok:

Az oktatás eredményességének egyik fontos kritériuma, hogy a Központ munkatársai, a képzést végző oktató és a résztvevők között bizalmi viszony alakuljon ki. Az oktatás során, a képzési forma jellegéből adódóan számos bizalmas információ kerül az oktató és a hallgatók birtokába. Ezek bizalmas kezelése alapvető fontosságú a program sikeréhez, ezért minden hallgatónktól elvárjuk, hogy ilyen típusú információkat osztálytermen kívülre ne vigyenek. Természetesen oktatóink és a Központ munkatársai számára egyaránt kötelező a tudomásukra jutott információk bizalmas kezelése.