Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 17.
388067 Összes oltás

Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció egy komplex, tudományosan megalapozott prevenciós-intervenciós módszer a koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási (regulációs) zavarok és kapcsolati nehézségek kezelésére, enyhítésére. Széles körben, a gyermekellátás minden területén sikeresen alkalmazható.

A képzés célja:
A szakképzési program célja az egészségügyi, a pedagógiai és a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek (pl. orvosok, védőnők, pedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, kisgyermeknevelők, pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, gyermek- és családjogi szakemberek stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció, valamint terápia
alkalmazására. A képzés anyaga és az ennek mentén megalapozott szakmai munka többféle konzultációs és terápiás szemlélet, gyakorlat szintézise, amely ilyen formán új, integrált irányvonalat képvisel a kora gyermekkori intervenciók területén.
A szülő-csecsemő konzultáció/terápia egy tudományosan megalapozott, kora gyermekkori prevenciós és intervenciós módszer a korai érzelmi és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok) kezelésére – de legalábbis enyhítésére – csecsemő- és kisgyermekkorban. A képzés nyomán a meglévő pszichoszociális és egészségügyi szakmákon belül egy új szubspecialitás jön létre, és ez olyan szakmai kompetenciabővítéssel jár, mely a korai prevenció, intervenció és a gyógyítás
területén egyaránt hatékonyan működik.

Felvételi információ

Intézetünk 2020. szeptemberében indította a szakirányú továbbképzés következő évfolyamát.

A képzési ideje 4 félév, formája levelező képzés, a képzési napok havonta egy alkalommal péntek és szombat.

A képzés önköltséges formában zajlik, a tandíj mértéke: 165.000 Ft / félév

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok – a csatolt Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) alapján.

A képzésre jelentkezni a honlapról letölthető jelentkezési lap és a „csatolt dokumentumok” közül letölthető nyomtatványok beküldésével lehet. A felvételi eljárás díja 6.000,- Ft.

 

A szakirányú továbbképzésre és a felvételire vonatkozó bővebb információ megtalálható honlapunkon.

Érdeklődésüket a szak iránt, illetve szakmai kérdéseiket a szakfelelősnél, Dr. Danis Ildikónál, a danis.ildiko@public.semmelweis-univ.hu címen jelezhetik. 

A jelentkezéssel kapcsolatban Jindáné dr. Labádi Gabriellánál, oktatásszervező munkatársunknál, a jinda.gabi@public.semmelweis-univ.hu címen érdeklődhetnek.

 

Csatolt dokumentumok

ISZCSK_Integralt_szulo_csecsemo_konzultacio_szakiranyu tovabbkepzesi szak_KKK_2020

ISZCSK_információk érdeklődőknek_szórólap_2020 felvételi után

ISZCSK_szórólap 

OH nyilvántartásba vétel