Integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció

Az integrált szülő-csecsemő/kisgyermek konzultáció egy komplex, tudományosan megalapozott prevenciós-intervenciós módszer a koragyermekkori érzelem- és viselkedésszabályozási (regulációs) zavarok és kapcsolati nehézségek kezelésére, enyhítésére. Széles körben, a gyermekellátás minden területén sikeresen alkalmazható.

 

A képzés célja:
A szakképzési program célja az egészségügyi, a pedagógiai és a pszichoszociális területeken dolgozó szakemberek (pl. orvosok, védőnők, pedagógusok, gyógypedagógusok, konduktorok, kisgyermeknevelők, pszichológusok, pszichoterapeuták, szociális munkások, gyermek- és családjogi szakemberek stb.) speciális képzése a szülő-csecsemő konzultáció, valamint terápia alkalmazására.

A képzés anyaga és az ennek mentén megalapozott szakmai munka többféle konzultációs és terápiás szemlélet, gyakorlat szintézise, amely ilyen formán új, integrált irányvonalat képvisel a kora gyermekkori intervenciók területén.
A szülő-csecsemő konzultáció/terápia egy tudományosan megalapozott, kora gyermekkori prevenciós és intervenciós módszer a korai érzelmi és viselkedésszabályozási problémák (regulációs zavarok) kezelésére – de legalábbis enyhítésére – csecsemő- és kisgyermekkorban. A képzés nyomán a meglévő pszichoszociális és egészségügyi szakmákon belül egy új szubspecialitás jön létre, és ez olyan szakmai kompetenciabővítéssel jár, mely a korai prevenció, intervenció és a gyógyítás
területén egyaránt hatékonyan működik.

A képzési ideje 4 félév, formája levelező képzés, a képzési napok havonta egy alkalommal péntek és szombat.  A képzés önköltséges formában zajlik.

A jelentkezés feltétele legalább alapképzésben szerzett (BA) oklevél a következő képzési területeken: bölcsészettudomány, társadalomtudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi és igazgatási tudományok – a csatolt Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) alapján.

 

Felvételi információ

Kedves Érdeklődők!

Az Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés  azonos tematikával és oktatói teammel két képzőhelyhez kapcsolódik.

  1. Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
  2. ELTE-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

Legközelebb, 2023. szeptemberében az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán indul évfolyam. 

A képzésről és továbbiakban a jelentkezésről bővebb információt találnak itt.

Szakmai kérdésekben érdeklődni Napravszky Noémi szakfelelősnél lehetséges: napravszky.noemi@barczi.elte.hu.

A képzés Semmelweis Egyetemen történő későbbi indulásáról mindkét honlapon tudnak majd tájékozódni.

Dr. Danis Ildikó

szakfelelős

 

Csatolt dokumentumok

ISZCSK_Integralt_szulo_csecsemo_konzultacio_szakiranyu tovabbkepzesi szak_KKK_2020

ISZCSK_információk érdeklődőknek_szórólap_2020 felvételi után

ISZCSK_szórólap 

OH nyilvántartásba vétel