Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Általános információk

Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar – SE-EKK

A 2022-es félév képzési napjai a Képzés bemutatása oldalon található.

A jelentkezés 2022. március 31-én éjfélkor lezárult.  Leadási póthatáridő nincs.

Következő jelentkezési lehetőség várhatóan 2024 tavaszán lesz.

Azokat a jelentkezési anyagokat tudtuk befogadni, amelyek megfeleltek az alábbiakban leírt, korábban megadott beérkeztetési követelményeknek.

 • A teljes csomag postára adási határideje 2022.03.31. (postabélyegző dátuma), vagy
 • Személyes leadás esetén: 2022.03.31. 15 óráig a NET Fszt. 74.-ben vagy 18 óráig a portán leadva Vajkó Erzsébet nevére.
 • ÉS 2022.03.31. az elektronikus úton való beküldés határideje is.

Felvételi vizsga:

 1. A szóbeli felvételik időpontja azok részére, akik a beküldött írásos anyagaikra (önéletrajz, motivációs levél) legalább 25 pontot kaptak:
 • Május 25. és június 16. között.
 • A felvételi tényleges időpontjáról való értesítést (legalább 10 nappal a szóbeli felvételi időpontja előtt) azon a címen kapja meg a jelentkező, amelyet a jelentkezési lapon megadott.
  A felvételi időpontjára megadott dátumot csak nagyon indokolt esetben tudjuk módosítani. A módosítás kérését a felvételi számla értesítő email beérkezése utáni 3 napon belül, indoklással kérjük eljuttatni a vari.andrea@public.semmelweis-univ.hu emailcímre.

    2. A szóbelire be nem hívott jelentkezőket is értesítjük legkésőbb június elején.

    3. A felvétele menete:

    Az eljárás 2 lépcsős:

 1. lépcső: Írásbeli anyagok értékelése. 
 2. lépcső: Szóbeli felvételi eljárás (egyéni és csoportos).

   További részletek a mellékelt Tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről című dokumentumban találhatók.

   4. A felvételire hozza magával (jelenlegi szabályozás, az érvényben lévő járványügyi utasításnak megfelelően folyamatosan frissítve):

 • A felvételi díj befizetési bizonylata (papír alapon kérjük, mert elektronikus eszközön bemutatva nem elfogadható).
 • Személyi igazolvány vagy útlevél.
 • Eredeti diploma.

   5. A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés

 • Legkésőbb 2022. augusztus során.
 • Aki felvételt nyer, elektronikus úton kap értesítést.
 • Aki nem nyer felvételt, postai úton kapja meg a határozatot.

Csatolt dokumentumok:

– Tájékoztató a felvételi eljárás rendjéről

Felvétel feltétele:

Legalább alapképzési szakon szerzett diploma bármely képzési területen.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok: 

Semmelweis Egyetem EKK Mentálhigiéné Intézet
FELVÉTELI ELJÁRÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

 

 

 

 

Postai úton kérjük:

Cím:

Semmelweis Egyetem EKK, Mentálhigiéné Intézet

Vajkó Erzsébet részére – „BIZALMAS”

1428 Budapest, Pf. 2.

Elektronikusan kérjük:

Cím:

jelentkezes@public.semmelweis-univ.hu

Jelentkezési lap

x (aláírva)

x (excel)

Diploma másolat*

x

x (szkennelt)

Fényképes önéletrajz

x (aláírva)

x (word)

GDPR (adatvédelmi hozzájáruló) nyilatkozat

x (aláírva)

 

 Motivációs levél 

 x

 x (word)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kérjük, hogy a diploma szkennelt, pdf formátumú példányát küldje el. Csak jó minőségű szkennelt oldalakat tudunk elfogadni, az okos-telefonnal készített fénykép sajnos nem megfelelő.

 

1) jelentkezési adatlap: Ide kattintva tölthető le.

 • Elektronikusan: excel formátumban küldje vissza aláírás nélkül.

        Kérjük, visszaküldés előtt, a következőképpen nevezze el (fájlnév):

        Vezetéknév_Keresztnév_Mentálhigiéné_Jelentkezési lap

 • Postai úton: kinyomtatva és aláírva.

2) felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum másolata:

Elég csak az a diploma, amelyre a képzésünket építi (idegen nyelvű esetén a hitelesített fordítása is).

3) fényképes önéletrajz:

 • Kérjük, egy-másfél gépelt oldalban ismertesse személyes és szakmai életútjának főbb állomásait, kiemelve azokat az eseményeket, amelyek a képzés iránti motivációjában szerepet játszanak. Mutassa be eredeti családját, gyerekkorát, pályaválasztásának útját, szakmai karrierjének alakulását és jelenlegi személyes és családi környezetét, legfontosabb közösségeit. Emelje ki életéből azokat az örömteli pillanatokat és nehézségeket illetve kihívásokat, amelyek leginkább hatással voltak az életére és személyiségére.
 • Elektronikus úton word formátumban kérjük, (három évnél nem régebbi) beillesztett fényképpel.
 • A következőképpen nevezze el (fájlnév): Vezetéknév_Keresztnév_Mentálhigiéné_Önéletrajz
 • Postai úton a kinyomtatott, aláírt példányt kérjük.

4) motivációs levél:

 • Kérjük, kb. fél-egy gépelt oldalban fogalmazza meg, miért jelentkezik a képzésre. Az alábbi kérdések segítségül szolgálhatnak a megfogalmazásban:
  1. Honnan hallott a képzésről? Milyen elképzelései vannak róla?
  2. Eddigi szakmai-személyes életútjába meglátása szerint hogyan illeszkedne ez a képzés?
  3. Milyen tervei vannak a képzésen elsajátított ismeretek és készségek későbbi hasznosítására?
 • A következőképpen nevezze el (fájlnév): Vezetéknév_Keresztnév_Mentálhigiéné_Motivációs levél
 • A fájl formátuma legyen word.
 • Postai úton kérjük a kinyomtatott példányt.

5) adatkezelési – GDPR – nyilatkozat (itt letölthető, nyomtatott betűkkel, kék tollal kitöltve és aláírva)

A szükséges dokumentumok a hivatkozásokból letölthetők.

A felvételi díj befizetésével kapcsolatos információk:

 • A felvételi eljárás díja: 6000 forint, melyet a küldött számla alapján, utalással vagy banki befizetéssel lehet rendezni.
 • A számlát a jelentkezési lapon megadott számlázási adatoknak megfelelően állítjuk és küldjük ki (emailben és postán).
 • A befizetésre a küldött számla kiállítását követően 7 munkanap áll rendelkezésre.
 • A befizetésről szóló bizonylat(nem a számla!) nyomtatott példányának leadása a felvételi vizsgán való részvétel feltétele. (A mobiltelefonon keresztül történő bemutatás nem elegendő! A helyszínen nyomtatásra nincs lehetőség.)

Covid rendelkezések: 

A korábbi kormányrendeletek hatályon kívül helyezésével, a jelentkezőkre is a március 7-én hatályba lépett és jelenleg hatályos Kormányrendelet vonatkozik.