Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Tisztelt Munkatársunk!

Nagy örömmel köszöntjük a 250 éves Semmelweis Egyetem polgáraként! Egyetemünk Magyarország és a közép-európai régió vezető orvos- és egészségtudományi felsőoktatási intézménye, egyben az ország egyik legnagyobb egészségügyi ellátóhelye is, ahol szintén jelentős a kutatás-fejlesztési tevékenység.

Egyetemünk Magyarország egyik legjelentősebb munkáltatója, több mintegy 10000 alkalmazottunk dolgozik különböző munkakörökben. Hiszünk abban, hogy a Semmelweis Egyetem legfőbb értéke az emberi erőforrása. Csak akkor lehet intézményünk sikeres, ha munkatársaink elégedettek, motiváltak, megbecsültnek érzik magukat, az egyetemre pedig olyan munkahelyként tudnak tekinteni, amely a szakmai elismerés, a fejlődés lehetősége mellett elősegíti a karrier és a magánélet összehangolását is. Ez a szemlélet hívta életre egyebek között életpályamodelljeinket, valamint a Semmelweis Családbarát Egyetem programot is.

Az alábbi felületen számos hasznos információt gyűjtöttünk össze újonnan belépő munkatársaink számára, amelyek mind azt szolgálják, hogy mielőbb otthonosan érezzék magukat egyetemünkön, Semmelweis Polgárként!

Budapest, 2020. november 2.

Sikeres munkavégzést kívánunk!

 

Dr. Merkely Béla Dr. Pavlik Lívia
Rektor Kancellár

 

Az egyetemről

Az Egyetem rövid bemutatása

A 250 éves Semmelweis Egyetem Magyarország legrégebbi, ma is működő orvos- és egészségtudományi intézménye, amely szakegyetemként egyedülálló a magyar felsőoktatásban. Három fő tevékenysége az oktatás, a kutatás-innováció és a gyógyítás. A képzés hat karon és három nyelven folyik, emellett az egyetem az ország legnagyobb egészségügyi intézménye, ahol a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenység is kiemelkedő szerepet kap. Az egyetem központi honlapjának (https://semmelweis.hu) menüpontjaiból részletesen megismerhető az egyetem története, szervezeti felépítése, és a főbb tevékenységi körei.

Az egyetemről, történetéről ezen felületen olvashat további részleteket →

Egyetemi tisztségviselők bemutatása

A Semmelweis Egyetem legfőbb döntési, javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal felruházott önkormányzati vezető testülete a Szenátus. Az egyetem vezető tisztviselői a Szenátus által megválasztott és a felsőoktatásért felelős miniszter által kinevezett rektor, a fenntartó előterjesztése nyomán a miniszterelnök által kinevezett kancellár, továbbá a rektorhelyettesek, az egyetem hat karának dékánjai, valamint a Doktori Tanács elnöke. Az egyetem vezető tisztségviselőiről a következő linken tájékozódhat:

Tovább a vezető tisztségviselőkhöz →

Az egyetem szervezete

Az egyetem szervezete az intézmény feladatainak és méretének megfelelően összetett. Részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) tartalmazza az alapító okiratban előírt feladatrendszerhez kialakított szervezeti felépítést, rögzíti a működés rendjét, a belső és külső kapcsolati rendszerekre vonatkozó szabályokat, biztosítja a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységek, folyamatok összehangolt és hatékony működését. Az SZMSZ-t a Szenátus határozatai módosíthatják.

Tovább az egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatára →

Az SZMSZ mellett az egyetem egyes folyamataira külön szabályzatok vonatkoznak, illetve egyes nagy feladatköröket külön testületek irányítanak (pl. kari tanácsok, tematikus bizottságok).

Tovább az egyetemi szabályzattárra →
Tovább az egyetemi testületekhez →

Az egyetem mintegy kétszáz különböző szervezi egysége és az ezekkel kapcsolatos alapinformációk az alábbi felületen találhatók meg.

Tovább az egyetem minden szervezeti egységét abc sorrendben felsoroló oldalra →

Integrált Irányítási Rendszer

Az Egyetem minőségbiztosítási és minőségfejlesztési rendszere az Egyetem egészére kiterjedő, tudatos és szervezett tevékenységek rendszere, amely stratégiai céljainak és tényleges működésének folyamatos közelítését szolgálja, és amelynek középpontjában a érdekelt felek igényeinek kielégítése áll, különös tekintettel a hallgatók teljes körére, a betegekre, a kutatások és egyéb szolgáltatások megrendelőire, a hazai és nemzetközi tudományos közösségre.

Tovább az Integrált Irányítási rendszer oldalára →

Egyetemi térkép, virtuális séta a Központi Igazgatási Épületben

Az egyetemnek számos oktatási, gyógyítási és kutatási helyszíne, kollégiuma, valamint szervezeti egysége van Budapesten és környékén. Ezek megtalálását és a közöttük való eligazodást segíti az alábbi linken elérhető térkép.

Tovább a térképre →

Virtuális séta a Központi Igazgatási Épületben →

„Munkatársaknak” felület

Az egyetem központi honlapjának legfelső fekete sávjából érhető el az ún. Munkatársaknak felület, amely csak az egyetemi belső hálózatból (VPN kapcsolattal) látható. A weboldal egy gyűjtőfelület, amelyen a különböző feladatkörökért felelős szervezeti egységek hírei, tájékoztatói érhetők el. A tematikus menüszerkezetre kattintva a munkatársak ugrópontok segítségével juthatnak el az egy-egy területért felelős szervezeti egység honlapjának vonatkozó tartalmára. A nyitólap bal oldali sávjában szintén hasznos gyorslinkek érhetők el, melyek közül a lakattal jelzett hivatkozások jelszóval védettek.

Tovább a Munkatársaknak felületre →  

Koronavírus

Az új típusú koronavírus által okozott járványügyi veszélyhelyzetben a Semmelweis Egyetem folyamatosan figyelemmel kíséri a fertőzéssel kapcsolatot nemzetközi és hazai helyzetet, megteszi az egyetemen belül szükséges intézkedéseket és tájékoztatja az egyetem polgárait.

Egyetemi koronavírus honlap →

Általános információk a COVID-19 fertőzés kapcsán →

 

Emellett az egyetem vezetői egy járványügyi etikai kódexet állítottak össze, melynek célja, hogy a kötelező jellegű kormány- és fővárosi rendeleteken, valamint a Semmelweis Egyetemen érvényben lévő rektori és kancellári utasításokon túl irányt mutasson a Semmelweis Egyetem hallgatóinak és munkatársainak a COVID-19 járvány időszakában. A kódexben foglalt  magatartásformák elősegítik, a pandémia megfékezését, valamint hozzájárulnak ahhoz, hogy a Semmelweis Egyetem területén biztosítható legyen a folyamatos betegellátás, oktatás, kutatás és egyéb  munkavégzés. Kérjük csatlakozzon Ön is az aláírókhoz.

Tovább a járványügyi etikai iránymutatásra →

Telefonkönyv

Az egyetemi honlapok legfelső fekete sávjából érhető el az intézmény online telefonkönyve. Ebben minden szervezeti egység és munkatárs megtalálható az elérhetőségekkel együtt, egyes mezők ugyanakkor (pl. mobiltelefonszámok) csak az egyetemi belső hálózatból (VPN kapcsolattal) láthatók.

A szervezeti egységre és munkatársaira vonatkozó telefonkönyvi adatokat minden egység kijelölt szerkesztője frissíti. Az észlelt hiányt vagy hibát kérjük, közvetlenül az egységnek jelezze.

A felületen munkatársak vagy egységek nevére vagy névrészletre is lehet keresni.

Átfogó képet ad az egyetemről és a szervezeti egységekről, azok elérhetőségéről az egyetemi Tanévkönyv is.

Tovább az online telefonkönyvre →

 

HR információk

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) bemutatása

Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság feladata a Semmelweis Egyetem emberierőforrás-gazdálkodásával kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása, és az ezzel összefüggő egyéb tevékenységek koordinálása, a magasabb vezetői és vezetői beosztások pályázati folyamatának támogatása, valamint az Egyetem emberi erőforrásának menedzselése, motiválása, fejlesztése és hatékony felhasználása az intézmény stratégiájában megfogalmazott célok elérésének érdekében. A munkavállalók nálunk intézhetik a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos ügyeiket, és tájékozódhatnak legfrissebb állásajánlatainkról. Feladataink közé tartozik a vagyonnyilatkozatokkal, illetve egyes kitüntetésekkel összefüggő ügyintézés.

 

A Főigazgatóságunk látja el az illetményszámfejtéssel összefüggő intézményi feladatokat, valamint a kapcsolódó adózási és járulékelszámolási, bejelentési, továbbá adatszolgáltatási feladatokat. Aktívan részt veszünk a szervezeti kultúra fejlesztésében, és honlapunkon keresztül folyamatos tájékoztatást nyújtunk az emberierőforrás-gazdálkodási feladatokhoz kapcsolódó szabályokról, információkról.

Tovább a főigazgatóság honlapjára

Fontos HR tartalmak, hírek

A humán-, munka- és bérügyekkel kapcsolatos aktualitásokról a HR Hírek menüpontban tájékozódhatnak munkatársaink.

Tovább az aktuális HR hírekhez

Szabadsággal kapcsolatos információk

A szabadság megállapításával és kiadásával összefüggő hatályos jogszabályi és egyetemi előírásokat a lenti linkre kattintva elérhető tájékoztatóban foglaljuk össze.

A szabadság típusai: rendes szabadság, betegszabadság, fizetés nélküli szabadság, szülési szabadság és tanulmányi szabadság.

Tovább a szabadsággal kapcsolatos tájékoztatóhoz

Tovább a szabadsággal kapcsolatos nyilatkozatokhoz

Bérjegyzékek elérhetősége

A KIRA központosított illetmény-számfejtési rendszer 2017. január 1-jei bevezetéséhez kapcsolódóan a Semmelweis Egyetem valamennyi közalkalmazottja 2017. januártól a havi illetményére vonatkozó bérjegyzékét már kizárólag elektronikus formában, ún. elektronikus tárhelyen kapja meg, a bérjegyzék papír alapon központilag nem kerül az egyetemi dolgozók részére megküldésre. Minden munkatárs részére egyedi személyes tárhely kerül kialakításra, ahová adóazonosító jele és saját jelszó használatával lehet belépni. Az E-tárhely csak belső egyetemi hálózatból érhető el.

Tovább az E-tárhely bejelentkezéshez

Tovább a tájékoztatókhoz, felhasználási segédlethez

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)

Béren kívüli juttatás

A Semmelweis Egyetem béren kívüli juttatásként a jogviszony létesítését követő negyedik hónap letelte utáni teljes hónaptól teljes munkaidős foglalkoztatás esetén havi nettó 10.000 Ft összeghatárig a Széchenyi Pihenő Kártyára nyújt juttatást. Nem teljes munkaidős foglalkoztatás esetén a béren kívüli juttatás összege a munkaidőnek megfelelően arányosításra kerül.

Tovább az igénylés menetéhez

Igazolások igénylésének menete

Az igazolásokat (pl. munkáltatói igazolás, jövedelemigazolás, ösztöndíjhoz szükséges igazolás, stb.) a dolgozók e-mailen (ugyfel.human@semmelweis-univ.hu) vagy személyesen igényelhetik az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság ügyfélszolgálatától. A kiállított igazolás személyesen vagy postai úton kerül megküldésre.

Tovább az Ügyfélszolgálat nyitva tartásához

 

Kommunikáció és arculat

Hírportál, social media tartalmak

Az egyetemi honlaprendszer napi rendszerességgel frissülő központi hírportálja a „Semmelweis Hírek”, amely a https://semmelweis.hu/hirek/ címen érhető el. A hírportált a Kommunikációs Igazgatóság (KI) írja és szerkeszti, a felületen az egyetemhez kapcsolódó eseményekkel, információkkal összefüggő cikkek jelennek meg. Az egyetemi hírekről, eseményekről, eredményekről szóló információkat a KI a hirek@semmelweis-univ.hu címen várja!

Az egyetem jelen van azokon az aktuális trendeknek megfelelő közösségi média felületeken, amelyek a stratégiai kommunikációs célok megvalósítását szolgálják. 

Kérjük, az egyetemet érintő friss tartalmakért kövessék a Semmelweis Hírek felületet és iratkozzanak fel közösségi média csatornáinkra!

Telefonkönyv

Az egyetemi honlapok legfelső fekete sávjából érhető el az intézmény online telefonkönyve. Ebben minden szervezeti egység és munkatárs megtalálható az elérhetőségekkel együtt, egyes mezők ugyanakkor (pl. mobiltelefonszámok) csak az egyetemi belső hálózatból (VPN kapcsolattal) láthatók.

A szervezeti egységre és munkatársaira vonatkozó telefonkönyvi adatokat minden egység kijelölt szerkesztője frissíti. Az észlelt hiányt vagy hibát kérjük, közvetlenül az egységnek jelezze.

A felületen munkatársak vagy egységek nevére vagy névrészletre is lehet keresni.

Átfogó képet ad az egyetemről és a szervezeti egységekről, azok elérhetőségéről az egyetemi Tanévkönyv is.

Tovább az online telefonkönyvre →

Arculat (letölthető sablonok)

Az egyetem Arculati kézikönyve szabályozza a szervezeten belüli, valamint az azon kívüli hivatalos kommunikáció és megjelenés formai elemeit. Az Arculati kézikönyvben foglaltakat valamennyi olyan esetben alkalmazni kell, amikor a Semmelweis Egyetem, vagy annak valamely szervezeti egysége hivatalosan megjelenik. Az Arculati kézikönyv az egyetemi Szabályzattárból érhető el. Az egységes arculat felügyelete a Brand és Marketing Igazgatósághoz tartozik.

Tovább a szabályzathoz →

Tovább a letölthető sablonokhoz (VPN hozzáférés szükséges) →

Ajándéktárgyak

A Semmelweis Egyetem emblémájával, feliratával ellátott reklám- és ajándéktárgyak, ruházati termékek az egyetem területén működő ajándékboltban vásárolhatók meg. 

Tovább az egyetemi webshophoz →

 

Műszaki és informatikai szolgáltatások

MedSolution

A MedSolution integrált egészségügyi informatikai rendszer célja, hogy egyetlen alkalmazáson belül elérhetővé és fellelhetővé tegye a fekvő és a járóbeteg ellátással kapcsolatosan felmerülő információkat, így többek között a  betegadminisztrációt és regisztrációt, a betegfelvételt, a laboratóriumi vizsgálatokra történő előjegyzést és az ápolási dokumentációk rögzítését.

Jelentkezés oktatásra

Tovább a felhasználói segédletekre

SAP

A SAP egy integrált vállalatirányítási rendszer, mely támogatja az Egyetem logisztikai, gazdasági és HR tevékenységét. Intézményünk az alábbi modulokat használja:

  • Logisztika
  • Eszközgazdálkodás
  • Pénzügyi
  • Bér-, és munkaügyi rendszer

SAP jogosultság igénylése

Tovább a felhasználói segédletre

Jelentkezés SAP oktatásra

Egyetemi elektronikus levelezőrendszer

A központi levelezőrendszeren a GroupWise 2014 szoftver működik. Ez egy olyan csoportmunka program, amely a napi levelezésen kívül naptárával, címjegyzékével, dokumentum-kezelésével hatékonyan elősegíti az Egyetem dolgozóinak napi munkáját. Lehetőség nyílik benne megosztott mappák kezelésére, helyettesítések beállítására, közös találkozók szervezésére a naptár program segítségével, illetve a legtöbb egyetemi dolgozó e-mail címe is megtalálható a címjegyzékében. A GroupWise, a többi levelezőrendszerhez hasonlóan, biztosítja az adatok elérhetőségét kliens alkalmazásból, a webről és mobil eszközről is.

További információ a GroupWise-ról

GroupWise 8.0 GY.I.K →

Levelezés mobiltelefonon →

Retain (hálózati archiválási terület) felhasználói útmutató →

Webmail →

Semmelweis Egyetem Központi Azonosítórendszere (SeKA)  

SeKA egy betűszó: a Semmelweis Egyetem Központi Azonosítórendszere. Ez a rendszer azzal a céllal jött létre, hogy az egyetem különböző, felhasználóazonosítást kívánó számítástechnikai szolgáltatásait a felhasználók biztonságos módon, egyetlen bejelentkezési névvel és jelszóval érjék el. További haszon az ún. egyszeri bejelentkezés (SSO: single sign-on), ami azt jelenti, hogy ha bejelentkezem egy felhasználóazonosítást kívánó szolgáltatásba, akkor a további szolgáltatásokat már a jelszavam ismételt megadása nélkül el tudom érni.

Oktatók és az egyetem más dolgozói esetén a SeKA-rendszerben érvényes bejelentkezési név azonos a központi levelezőrendszerben használt login névvel, de a jelszó nem ugyanaz, azt külön be kell állítani. A jelszó a bejelentkezési jog aktiválása során állítható be. A teendők részletes leírása itt található.

Az újonnan belépett dolgozók nem kapnak automatikusan SeKA-jogosultságot, azt szükséges megigényelni. A régebbi dolgozók külön tájékoztató levelet nem kapnak, nekik csak aktiválniuk kell a belépésüket. Ha valakinek nem sikerül az aktiváció, mert nem találja a rendszer az adatait, akkor kérjük, hogy  igényeljen magának SeKA-bejelentkezési jogot.

SEKA azonosítóval igénybe vehető szolgáltatások

Intranet – Távoli hozzáférés (VPN)

A VPN beállításával egyes, az egyetem belső hálózatába visszatartott tartalmak és szolgáltatások is elérhetővé, olvashatóvá válnak. A Semmelweis Egyetem hálózatának távoli elérése az alábbi virtuális magánhálózat (VPN) szolgáltatásokon keresztül lehetséges:

DOLGOZÓI VPN – minden munkatárs igénybe tudja venni a már meglévő GroupWise azonosítójával a DOLGOZÓI VPN-t, mely lehetőséget biztosít az intranet, e-tárhely (bérjegyzékek), egyetemi levelező rendszer, egyetemi fájlszerverek, könyvtári adatbázisok és az online hibabejelentő rendszer eléréséhez.

Telepítési útmutató

OPENVPN – A kritikus, különösen érzékeny adatokat tartalmazó rendszerek távoli elérése előzetes engedélyhez kötött. Ebbe a körbe tartoznak a medikai-, gazdálkodási- (SAP), ügyviteli- (Poszeidon), tanulmányi- (Neptun) és a különböző biztonsági rendszerek.

Igénylés menete

Operatív Irányító Központ (OIK) és hibabejelentés (GLPI)

Az OIK az Egyetem üzemeltetésével és működtetésével kapcsolatos igény és probléma bejelentéseket kezeli. Fogadja a bejelentéseket, segítséget és információt ad az igénylők számára, és az illetékes végrehajtói területhez továbbítja a bejelentést.

Az OIK ügyfélszolgálati munkatársai a GLPI helpdesk rendszerben rögzítik a bejelentő adatait (szervezet-egység, név, elérhetőségek: telefon/mobilszám, e-mail-cím), a bejelentés tárgyát, témáját és a kért teljesítési határidőt.

Tovább az OIK elérhetőségéhez

Tovább az online hibabejelentéssel kapcsolatos információkhoz

Tovább a GLPI bejelentkezéshez

Tovább a GLPI Felhasználói Kézikönyvéhez

 

Egészségügyi dolgozóknak szóló információk

Klinikai Központ bemutatása

Az Egyetem az orvos- és egészségtudományi képzéshez kapcsolódóan a betegellátás biztonságának folyamatos fenntartása, a magas színvonalú és a legmagasabb progresszivitási szintű egészségügyi ellátás feltételeit teljesítő egészségügyi szolgáltatás megszervezése és folyamatos biztosítása érdekében létre hozta a Klinikai Központot.

A Klinikai Központhoz tartozik az Egyetem minden olyan szervezeti egysége, amely gyógyító- megelőző és rehabilitációs betegellátó tevékenységet végez, valamint további szervezeti egységek,  amelyek az egészségügyi szolgáltatás biztosításához közvetlenül kapcsolódó feladatokat látnak el.

Elnöke: a mindenkori klinikai rektorhelyettes

Tovább a Klinikai Központ honlapjára

Tovább a betegellátó egységekhez

Kórházhigiéné és infekciókontroll

Az infekciókontroll az egészségügyi intézmények azon tevékenységeinek összessége, amelyek a kórházi fertőzések felderítését és megelőzését szolgálják.

Az infekciókontrollal kapcsolatos teendőket a hatályos jogszabályok és módszertani útmutatók írják elő. Ezekre alapozva készült el az egyetemi Infekciókontroll kézikönyv.

Az infekciókontroll témában való további elmélyülést segíti a szakirodalomjegyzék, a gyakorlati mikrobiológiai ismereteket nyújtó Mikrobiológiai füzetek, az Infekciókontroll szövetség hírlevelei, és a kézhigiénés program.

Infekciókontroll Kézikönyv elérhetősége

Tovább a Kórházhigiénés Osztály oldalára

Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság

Az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság az Egyetem alapfeladatainak ellátását végző központi szervezeti egység, amely közreműködik az egészségügyi szolgáltatás keretében az ápolási, valamint oktatási tevékenységek magas színvonalú ellátásában és szervezésében.

Ápolásvezetési tevékenység: felügyeli az egészségügyi szakdolgozói tevékenység rendjét és színvonalát, összehangolja ezeket a fekvő- és járóbeteg ellátásban, emellett előkészíti és koordinálja az ÁNTSZ ápolás szakfelügyeleti célvizsgálatait. 

Oktatási tevékenység: OKJ szakképzések, akkreditált továbbképzések szervezése. Az egészségügyi szakképzést folytató intézmények hallgatói részére a gyakorlati képzés, valamint az egyetem klinikáin és az elméleti intézetekben a szakdolgozók szakképzésének és továbbképzésének koordinálása. Orvos- és fogorvostan hallgatók összefüggő nyári ápolási gyakorlatának koordinálása.  Szakdolgozói tevékenységhez kötődő oktatási, továbbképzési és egyéb pályázatok elkészítése.

Tovább az Igazgatóság tevékenységéhez

Tovább a kötelező szakmacsoportos továbbképzésekre

Tovább az igazgatóság által szervezett szakképzésekre

Szak- és továbbképzés

A szakképzéssel, továbbképzésekkel kapcsolatos feladatokat az egyetem Szak- és Továbbképzési Központja koordinálja.

A Központ feladatai közé tartozik a felsőfokú szakirányú szakképzés szervezése, a ráépített és újabb első szakvizsgák, továbbá licenc képzések megszervezése, koordinációja, valamint a szakmai továbbképzési rendszer működtetése.

Tovább a Szak- és Továbbképzési Központ oldalára

A Fogorvostudományi Kar szak- és továbbképzéssel kapcsolatos feladatait a Szak- és Továbbképzési Titkárság látja el. A Titkárságra regisztráló fogorvosok számára teljeskörű adminisztratív, információs és ügyintéző szolgáltatást nyújtanak a továbbképzési kötelezettségük teljesítése érdekében. Feladataik közé tartozik a szakfogorvosképzésre jelentkezők felvételi eljárásának lebonyolítása, a szakfogorvosjelöltek képzésének központi szervezése és koordinálása.

Tovább a Szak- és Továbbképzési Titkárság oldalára

 

OFTEX, GYOFTEX, SZAFTEX

Az OFTEX az orvosok, fogorvosok, klinikai szakpszichológusok, klinikai sugárfizikusok, klinikai mikrobiológusok és klinikai biokémikusok folyamatos továbbképzését nyilvántartó portál.

OFTEX portál

A GYOFTEX a gyógyszerészek folyamatos továbbképzését nyilvántartó portál.

GYOFTEX portál

A SZAFTEX az egészségügyi szakdolgozók kötelezően teljesítendő továbbképzéseit nyilvántartó portál. SZAFTEX portál

MedSolution

A MedSolution integrált egészségügyi informatikai rendszer célja, hogy egyetlen alkalmazáson belül elérhetővé és fellelhetővé tegye a fekvő és a járóbeteg ellátással kapcsolatosan felmerülő információkat, így többek között a  betegadminisztrációt és regisztrációt, a betegfelvételt, a laboratóriumi vizsgálatokra történő előjegyzést és az ápolási dokumentációk rögzítését.

Jelentkezés oktatásra

Tovább a felhasználói segédletekre

Nővérszállás

A Semmelweis Egyetem az Illés utcai nővérszállásán 102 fő részére tud elhelyezést biztosítani budapesti lakcímmel nem rendelkező egyetemi munkavállalók részére. A Nővérszállás a Külső Klinikai Tömb közelében helyezkedik el. Az elhelyezésért, a lakhatási feltételek biztosításáért és az ahhoz kapcsolódó, a rendeltetésszerű használatot biztosító alapszolgáltatások  igénybevételéért havonta térítési díjat kell fizetni.

Tovább a nővérszállás weblapjára →

 

Oktatóknak szóló információk

Karok

A Semmelweis Egyetem az oktatási tevékenységét hat kar és a karokon át ívelő Doktori Iskola keretében folytatja. Az  Általános Orvostudományi Karon a 2019/2020-as tanévtől megújult, a klinikai képzésnek korábbinál nagyobb hangsúlyt adó kurrikulum  várja a hallgatókat, amelynek célja, hogy biztos elméleti háttérrel rendelkező, a gyakorlatban helytállni tudó orvosokat képezzünk. A Fogorvostudományi Kar gyakorlati képzése világszerte elismert és példaszerű. A Gyógyszerésztudományi Kar kiemelkedő fajlagos tudományos eredményekkel rendelkezik, az Egészségtudományi Kar Közép-Európa legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését biztosítja. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar széleskörű képzést kínál. A nemzetközi hírű Pető András Karon folyik a konduktív nevelés világszerte elismert Pető-módszere, amely elnyerte az Első szellemi hungarikum címet.

Doktori Iskola

A Semmelweis Egyetemen 1993 óta folyik akkreditált PhD képzés. A PhD programban önálló kutatómunkára képes tudományos kutatókat képezünk. Doktori Iskoláink magas színvonalú diplomát biztosítanak, ami kiemelkedő kutatási sikereknek és a magas mércének tudható be.

Tovább a Doktori Iskola honlapjára →

NEPTUN

A Neptun.NET Egységes Tanulmányi Rendszer ellátja az oktatási, oktatás-szervezési feladatok regisztrálását. Kezelőfelülete az interneten keresztül elérhető.

A rendszeren keresztül lehetőség nyílik többek között a tárgyak/vizsgák időpontjának kiírására, a tárgyak/vizsgák létszámadatainak módosítására, jegybeírásra, jelenlét, illetve vizsgakövetelmények ellenőrzésére/rögzítésére, e-learning tananyagok feltöltésére, csoportos üzenetküldésre, stb.

Bejelentkezés a NEPTUN rendszerbe

Az oktatók Neptun azonosítójukat, illetve a jogosultságokat a Neptun Csoporttól e-mail-ben igényelhetik.

Azonosító/jogosultság igénylőlap

Oktatásra jelentkezés

Oktatói segédlet

Semmelweis Egyetem Központi Azonosítórendszere (SeKA)  

SeKA egy betűszó: a Semmelweis Egyetem Központi Azonosítórendszere. Ez a rendszer azzal a céllal jött létre, hogy az egyetem különböző, felhasználóazonosítást kívánó számítástechnikai szolgáltatásait a felhasználók biztonságos módon, egyetlen bejelentkezési névvel és jelszóval érjék el. További haszon az ún. egyszeri bejelentkezés (SSO: single sign-on), ami azt jelenti, hogy ha bejelentkezem egy felhasználóazonosítást kívánó szolgáltatásba, akkor a további szolgáltatásokat már a jelszavam ismételt megadása nélkül el tudom érni.

Oktatók és az egyetem más dolgozói esetén a SeKA-rendszerben érvényes bejelentkezési név azonos a központi levelezőrendszerben használt login névvel, de a jelszó nem ugyanaz, azt külön be kell állítani. A jelszó a bejelentkezési jog aktiválása során állítható be. A teendők részletes leírása itt található.

Az újonnan belépett dolgozók nem kapnak automatikusan SeKA-jogosultságot, azt szükséges megigényelni. A régebbi dolgozók külön tájékoztató levelet nem kapnak, nekik csak aktiválniuk kell a belépésüket. Ha valakinek nem sikerül az aktiváció, mert nem találja a rendszer az adatait, akkor kérjük, hogy  igényeljen magának SeKA-bejelentkezési jogot.

SEKA azonosítóval igénybe vehető szolgáltatások

Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ

A Központ célkitűzése az egyetemi szervezeti egységek oktatási munkájának támogatása. Oktatásmódszertani továbbképzéseket, pedagógiai fórumokat szervez, módszertani segítséget nyújt az oktatók számára. Megszervezi az e-learning képzéseket, biztosítja az oktatási anyagok grafikai, illetve videós elemeinek kidolgozását, üzemelteti a Moodle és a SEKA rendszert. Közreműködik az oktatói teljesítményértékelés lebonyolításában, koordinálja a tantárgyak létesítésének és tematikájának kidolgozását.

Tovább az Oktatásfejlesztési, -módszertani és -szervezési Központ oldalára

Oktatók oktatása

Az oktatóként alkalmazásba kerülő fiatal munkatársak számára elérhető egy alapvető ismereteket átadó oktatói képzés. A képzés célja, hogy támogatást és alapot nyújtson a minőségi oktatói munkához. A tanfolyam egyrészt az oktatói feladatok ellátásához nyújt módszertani ismereteket, másrészt tisztázni kívánja a tanár szerepét, lehetséges problémáit és konfliktushelyzeteit. Alapvető cél, hogy minden oktató felismerje, hogy meghatározó felelőssége van az oktatás minőségében, melynek fejlesztéséhez kiváló szakmai anyagok érhetőek el.

További információk az oktatók oktatásával kapcsolatban

E-learning (Moodle), Zoom, Kaltura

E-learning (Moodle)

Az e-learning rendszer egységes felületet biztosít a hallgatók és oktatók számára, annak céljából, hogy a legújabb kutatási eredmények, legfontosabb ismeretek és információk könnyen és biztonságosan eljuthassanak  a  felhasználók számára.

Az e-learning egy zárt rendszer, melybe csak megfelelő azonosítást (SeKA azonosítást) követően van lehetőség belépni.

Segítség a SEKA bejelentkezéshez

E-learning portál

Távoktatás (ZOOM, Kaltura)

A távoktatást nagyban segíti a Zoom program, mely által lehetőség nyílik online konzultációk és értekezletek lebonyolítására. 

Bárki regisztrálhat a Zoom honlapján, viszont az ingyenes verzió csak 40 perces videohívásokat enged indítani. Az egyetem oktatói jogosultak egy magasabb szintű licencre (Licenced), mellyel korlátlan időtartamú hívásokat indíthatnak maximum 300 fő részére.

A Zoom-megbeszéléseket a Moodle-ből kell indítani, mely több szempontból is előnyös a résztvevők számára, ennek mikéntjéről és előnyeiről ide kattintva tájékozódhat.

A Kaltura a ZOOM programmal összekapcsolódó rendszer, melyen keresztül lehetőség van a ZOOM oktatások vagy konzultációk visszanézésére. A Kaltura oldalára kizárólag SEKA azonosítóval rendelkezők léphetnek be.

Kaltura bejelentkezés

Központi Könyvtár

A Központi Könyvtár feladata, hogy tevékenységével támogassa az egyetemen folyó oktatást, kutatást és gyógyítást, ellássa az egyetem polgárait és valamennyi szakembert megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalommal. A szakirodalom teljes körű gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása a könyvtár, illetve a könyvtárosok megfelelő közreműködésével, szakértelmével kell, hogy történjen: gyorsan, pontosan, naprakészen és gazdaságosan. Az egyetem alaptevékenységi körébe tartozik a könyvtár és annak szolgáltatásai.

Tovább a Könyvtár honlapjához

ERASMUS+ oktatóknak

A Semmelweis Egyetem az Erasmus+ program keretében az oktatók számára is számos mobilitási lehetőséget kínál.Az oktatási célú mobilitás program keretében lehetőség nyílik a külföldi partnerintézményben történő oktatásra.

A képzési célú mobilitás segítségével a résztvevők külföldi workshopokon, tanfolyamokon vehetnek részt, mely kihat itthoni szakmai fejlődésükre is.

ERASMUS+ pályázati felhívások

 

Kutatóknak szóló információk

Információk az Egyetem kutatási tevékenységéről

Semmelweis Egyetemen folyó K+F+I tevékenységek az élő és élettelen természettudományok, illetve a társadalomtudományok területein történnek. Ezen belül dominál az élettudományi kutatás, fejlesztés és innováció. A rendszerezett, doktori képzéshez kapcsolt tudományterületek az elméleti és klinikai, molekuláris és multidiszciplináris orvostudományok, a gyógyszertudományok, mentális egészségtudomány és patológiai tudományok. Élettelen természettudományok kutatása elsősorban az elméleti orvostudomány bizonyos szegmenseiben történik. A társadalomtudományi kutatás megjelenik a mentális egészségtudományok területein. Az egyetem K+F+I tevékenységének sokszínűségét és különösen az élettudományokra – és ezen belül az orvostudományra – vonatkozó spektrumának teljességét a kutatóegyetemi pályázati projekt szakmai palettája illusztrálja. 

Tovább a kutatócsoportok listájához

Innovációs Központ

A tisztán alapkutatás irányából az innováció felé kell mozdulnia az egyetemeknek.Fontos,hogy az egyetem ne csak alkalmazkodjon a változó társadalmi, gazdasági igényekhez, hanem maga is alakítója legyen a folyamatoknak. Az Innovációs Igazgatóság egyik elsődleges feladata az ehhez szükséges szemléletformálás elősegítése, ennek érdekében feladatkörük több, szolgáltatáscentrikus területtel bővül.

Pályázati lehetőségek

Technológia transzfer szolgáltatás

Az Egyetemen az Innovációs Központ végzi a technológia transzfer-szolgáltatást, mely a technológia kifejlesztésétől annak piaci alkalmazásáig, a tudományos kutatási eredmények gyakorlati alkalmazásba vitelének folyamatát foglalja magában. Az Innovációs Központ a technológia-transzfer tevékenységének köszönhetően egy hidat képez a tudomány és az üzleti világ között. 

Szellemi alkotás bejelentése

Kutatók számára elérhető szolgáltatások és eszközök listája

Találmányok szabadalmazhatóságának általános kritériumai

Tudományos előadások, konferenciák időpontja

Az idei év tudományos előadásainak, konferenciáinak, programjainak eseménynaptára az alábbi linken érhető el.

Központi Levéltár

A Központi Levéltár a Semmelweis Egyetem történetének legnagyobb forrásbázisát őrzi, iratanyag, illetve képanyag formájában. A gyűjtemény gyarapításán és gondozásán túl feladatai közé tartozik a történeti források közzététele (ld. kiadványok), az azokból történő adatszolgáltatás és az érdeklődők számára a hozzáférés biztosítása (kutatószolgálat). A Levéltár nyilvános, az anyagok a vonatkozó előírások betartása mellett (ld. kutatótermi szabályzat) mindenki számára hozzáférhetők.

Kutatószolgálati információk, kutatótermi szabályzat

Digitális egyetemi gyűjtemény

Nyitvatartás

Más egyetemek levéltárainak elérhetősége

Központi Könyvtár

A Központi Könyvtár feladata, hogy tevékenységével támogassa az egyetemen folyó oktatást, kutatást és gyógyítást, ellássa az egyetem polgárait és valamennyi szakembert megfelelő mennyiségű és minőségű szakirodalommal. A szakirodalom teljes körű gyűjtése, feldolgozása és rendelkezésre bocsátása a könyvtár, illetve a könyvtárosok megfelelő közreműködésével, szakértelmével kell, hogy történjen: gyorsan, pontosan, naprakészen és gazdaságosan. Az egyetem alaptevékenységi körébe tartozik a könyvtár és annak szolgáltatásai.

Tovább a Könyvtár honlapjához

MTMT

Az Egyetem megítélésében fontos szerepet játszik a tudományos publikációs tevékenység bemutatása. Ennek országosan elfogadott formája a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT) történő adatrögzítés.

Az MTMT egyetemi koordinációját a Központi Könyvtár végzi, fő feladatuk az egyetemi hierarchikus rendszer kialakítása, a változások nyomon követése, frissítése.

Figyelem! Kérjük, hogy Semmelweis Egyetem kutatói, egyénileg NE regisztráljanak az MTMT honlapján, forduljanak ilyen kéréssel a tanszéken kinevezett MTMT adminisztrátorhoz!

MTMT adminisztrátorok listája

 

Családbarát Egyetem

Semmelweis Kártya

A Semmelweis Kártya által kínált  juttatási csomag nagyon széles palettán biztosítja munkavállalóink és hallgatóink, tanulóink számára az extra kedvezményeket, szolgáltatásokat – mindazt, amiért többek között remek választás Semmelweis Polgárnak lenni. A Semmelweis Kártya névre szóló, egyedi azonosítóval ellátott plasztik vagy virtuális kártya. A Semmelweis Kártya program minden egyetemi polgár számára:

 

Kedvezmények

A Semmelweis Polgárok – azaz az egyetem munkatársai és hallgatói – diákigazolványuk vagy belépőkártyájuk felmutatásával számos állandó és időszakos kedvezményt vehetnek igénybe színházakban, múzeumokban és sportintézményekben. A szerződött partnerek száma folyamatosan bővül.

Ezekről ide kattintva tájékozódhat →

Üdülők

A Semmelweis Egyetem három üdülőt működtet: Alsóörsön, Balatonföldváron és Horányban. Az Alsóörsi és a Balatonföldvári üdülő csak egyetemi polgárok számára foglalható. A Horányi üdülő külsős vendégek számára is elérhető.

Mivel az üdülők igénybevétele egyetemi polgárok számára támogatott, egy személy az üdülési szezonban csak egy alkalommal foglalhat.

További információk, házirend, fotógaléria alaprajzok

Üdülőfoglalás

 

Egyéb szolgáltatások

Biztonságtechnikai oktatás

Minden új belépő munkavállaló számára kötelező a biztonságtechnikai oktatáson történő részvétel. Az oktatás során a munkavállalók a munka-, tűz-, vagyon-, környezet-, polgári és katasztrófavédelmi, infekciókontroll, valamint az integrált irányítási rendszerrel ismerkednek meg. 

Lehetőség van hibrid oktatáson történő részvételre.

A személyes oktatás helyszíne: Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.) – Zöld előadóterem. 

Online oktatás: Zoom rendszeren keresztül a regisztrált új dolgozók számára.

Oktatás időpontja: keddenként 12:00-15:00.

Tájékoztató és részletes információ az oktatásról

Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat

A Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat minden egyetemi dolgozót érintő feladatai:

  • az Egyetem új közalkalmazottainak előzetes, munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése,
  • az Egyetem közalkalmazottainak időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata.

Az előzetes, soronkívüli, és záróvizsgálatok munkanapokon 8:30 – 12:30 között (pénteken 8:30- 12:00) történnek a 1085 Budapest, Stáhly u. 7-9. V. emeletén. Az időszakos alkalmassági vizsgálatokat szervezetten,  egységenkénti bontásban éves ütemezésben végezik el.

Tovább a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat honlapjára

Közalkalmazotti Tanács (KAT)

A Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Tanácsának (KAT) feladata, hogy részt vegyen az Egyetemen meghozott döntésekben, illetve az itt dolgozó közalkalmazottak képviselete.

Tovább a Semmelweis Egyetem Közalkalmazotti Szabályzatához

Tovább a KAT elérhetőségéhez és a tagok listájához

Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség (SÉSZ)

A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség szakszervezeti jogosítványokkal rendelkező szervezet, amely a budapesti és a közép-magyarországi régióban az egészségügyi és egészségügyi felsőoktatási dolgozók munkavállalói érdekeit képviseli.

A szervezet a demokrácia, az önkéntesség és az önsegélyezés elve alapján működik.

Tovább a SÉSZ honlapjára

Belépési nyilatkozat