Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 07.
231370 Összes oltás
14136 Beoltott Semmelweis Polgár

A Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat SzMSz-ben meghatározott feladatai:
a) az Egyetem új közalkalmazottainak előzetes, munkaköri alkalmassági vizsgálatainak elvégzése,
b) az Egyetem közalkalmazottainak – ide nem értve a Kútvölgyi Klinikai Tömb közalkalmazottait – időszakos, soron kívüli és záró vizsgálata,
c) a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek kivizsgálása, munkahelyek szemléje,
d) a munkavégzés egészségkárosító hatásának vizsgálata,
e) az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,
f) közreműködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai és higiénés feladatok megoldásában és az Egyetem katasztrófa-megelőző, – elhárító, – felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában,
g) időszakos oltások szervezése,
h) az egyetemi hallgatók szűrővizsgálata

Az előzetes, soronkívüli, és záróvizsgálatok munkanapokon 8:30 – 12:30 között (pénteken 8:30- 12:00) történnek.
Az időszakos alkalmassági vizsgálatokat szervezetten,  egységenkénti bontásban éves ütemezésben végezzük. A vizsgálatokhoz szükséges dokumentumokat a munkavállaló munkaköréhez tartózó kockázati tényezők határozzák meg.

Cím: 1085 Budapest, Üllői út 22. I. emelet
Telefon:    +36-1-459-1500 / 54889,54890,    +36-1-317-2504,   +36-1-317-1102
A Szolgálat vezetője Dr. Szilágyi György, főorvos, aki 1985 óta dolgozik az egyetemen és az intézetet 2006 májusa óta vezeti. Szakvizsgái: üzemorvostan, igazságügyi orvostan, kórbonctan, sportorvostan. Az MLSZ vezető orvosa, a FIFA és a FILA orvosi bizottságának tagja.

Munkatársak:

Ha hibás, vagy hiányzó adatot talál, kérjük jelezze szervezeti egységünk titkárságán.

A telefonkönyvben található adatok nem használhatók fel az 1995. évi CXIX. törvény szerinti kutatás és közvetlen üzletszerzés céljára.

Foglalkozás-Egészségügyi Szolgálat
ID: 233
Dr. Szilágyi György
Szolgálatvezető, klinikai főorvos
215-7300/3423, 317-1102, szilagyi.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu
Garbacz Erika Ágnes
mb. vezető asszisztens
317-1102/ 54890, garbacz.erika@semmelweis-univ.hu
Kocsis Gabriella
orvos irnok
215-7300/3423,
Kocsis Katalin
asszisztens
317-1102, 54890 kocsis.katalin@semmelweis-univ.hu
317-2504, 54890 kovacs.gabriella@semmelweis-univ.hu
Dr. Starcz Erzsébet
foglalkozás-egészségügyi szakorvos
317-2504, 54889 starcz.erzsebet@semmelweis-univ.hu
Szentes Mária
asszisztens
317-1102, 54890 szentesne_szep.maria@semmelweis-univ.hu
317-1102, 54890 szombathelyi.tibor@semmelweis-univ.hu