A Semmelweis Egyetemen folyó K+F+I tevékenységek az élő és élettelen természettudományok, illetve a társadalomtudományok területein kötődnek.
  • Dominál az élettudományi kutatás, fejlesztés és innováció. A rendszerezett, doktori képzéshez kapcsolt tudományterületek az elméleti és klinikai, molekuláris és multidiszciplináris orvostudományok, a gyógyszertudományok, mentális egészségtudomány és patológiai tudományok.
  • Élettelen természettudományok kutatása elsősorban az elméleti orvostudomány bizonyos szegmenseiben történik.
  • A társadalomtudományi kutatás megjelenik a mentális egészségtudományok területein.

Az egyetem K+F+I tevékenységének sokszínűségét és különösen az élettudományokra – és ezen belül az orvostudományra – vonatkozó spektrumának teljességét a kutatóegyetemi pályázati projekt szakmai palettája illusztrálja. A pályázatban négy K+F+I és egy integratív modul keretében történt a tudományos munka szervezése.

A K+F és képzési szinergiák több ponton is megvalósulnak a Semmelweis Egyetemen. A K+F+I eredmények szoros csatolással jelennek meg a klinikai és egészségtudományi gyakorlatban. Emellett ugyancsak rövid csatolással jelennek meg kutatási eredmények az oktatási palettában, tananyagban is. A szinergiák megnyilvánulása az egyetemi szakmai hálózatok (nanotudomány, bioimaging, genomika, biobank) létrejötte, továbbá a kutatóegyetemi modulok (diagnosztika, technológia, terápia, prevenció), és az ezeken belül kialakuló dinamikus együttműködések kifejlődése.

A tudományos és innovációs rektorhelyettes koordinálja az egyetem tudományos, kutatás-fejlesztési és innovációs feladatait a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központ támogatásával.

A K+ F tevékenység szakmai támogatása

A Központi Könyvtár honlapjáról több mint 5000 teljes szövegű folyóirat érhető el, továbbá számos szakmai adatbázis (EISZ releváns források előfizetője valamint OVID Technology, Proquest stb.) áll a használók rendelkezésére.

A K+ F tevékenység szakirodalmi támogatására egyetemi IP tartományból az egyetemmel jogviszonyban álló személy (oktató/kutató/hallgató/dolgozó) hozzáfér az egyetem által előfizetett teljes szakirodalomhoz a nyomtatott változaton túl az online források (adatbázisok, teljes szövegű folyóiratok, e-könyvek stb.) használatára, valamint VPN kapcsolat alkalmazásával bárhonnan használhatja az említett online forrásokat.