Bemutatkozás

A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

A kar jelentős feladatot lát el a posztgraduális képzésben, az alap- és ráépített szakvizsgára való felkészítésben, valamint a Doktori Iskola PhD-képzésében. Célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó színvonalas képzés, mely ugyanakkor megfelel a hazai követelményrendszernek, és tükrözi a kar nemzetközi szinten megalapozott több évszázados elismertségét.

Bemutatkozik a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar (ÁOK)

Showtime - ÁOK

Semmelweis Egyetem − több mint 250 éve az oktatás, kutatás, gyógyítás szolgálatában

Elérhetőségek

Cím
1085, Budapest, Üllői út 26.
Telefon
+36 1 317-9057

Klinikák, intézetek és tanszékek

Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal
1085, Budapest, Üllői út 26.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Bioinformatika Tanszék
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7.
Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
1085 Budapest, Mária utca. 41.
Családorvosi Tanszék
1085 Budapest, Stáhly utca 7-9. 5. em.
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
1082 Budapest, Üllői út 78/b
Gyermekgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53-54.
Idegsebészeti és Neurointervenciós Klinika
1145 Budapest, Amerikai út 57.
Intenzív Terápiás Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.B.
Laboratóriumi Medicina Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet
Mellkassebészeti Klinika
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 3. ép. IV. em.
Neurológiai Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Onkológiai Tanszék
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. (1/A ép., 2. em.)
Ortopédiai Klinika
1083 Budapest Korányi S. u. 2
Orvosi Képalkotó Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. X. emelet
Pankreász Betegségek Intézete
1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
1085 Budapest, Üllői út 26.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1083 Budapest, Balassa u. 6.
Pulmonológiai Klinika
1083 Budapest, VIII. Tömő u. 25-29.
Rehabilitációs Klinika
1121 Budapest, Szanatórium u. 19.
Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék
1023 Budapest, Árpád Fejedelem útja 7.
Sürgősségi Orvostani Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78./A
Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/A.
Transzfuziológiai Tanszék
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. emelet
Transzlációs Medicina Intézet
1094 Tűzoltó u. 37-47.
Traumatológiai Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
Traumatológiai Tanszék
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2.
Urológiai Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/b.
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Városmajor utca 68.