A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése általános orvos (doctor medicinae universae, ennek rövidítése dr. med. univ.).

A kar jelentős feladatot lát el a posztgraduális képzésben, az alap- és ráépített szakvizsgára való felkészítésben, valamint a Doktori Iskola PhD-képzésében. Célja a kor követelményeinek, a harmadik évezred kihívásainak eleget tevő, a WHO és az Európai Közösség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi szinten ekvivalens diplomát adó színvonalas képzés, mely ugyanakkor megfelel a hazai követelményrendszernek, és tükrözi a kar nemzetközi szinten megalapozott több évszázados elismertségét.

Elérhetőségek

Cím
1085, Budapest, Üllői út 26.
Telefon
+36 1 317-9057
Fax
+36 1 266-0441

Klinikák, intézetek és tanszékek

Általános Orvostudományi Kar Dékáni Hivatal
1085, Budapest, Üllői út 26.
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika
1088 Budapest, Szentkirályi u. 46.
Belgyógyászati és Hematológiai Klinika (II)
1088. Budapest, Szentkirályi u. 46.
I. Sz. Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
1083 Budapest, Korányi Sándor u. 2/a.
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Bioinformatika Tanszék
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7.
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
1085 Budapest, Mária utca. 41.
Családorvosi Tanszék
1085 Budapest, Stáhly u. 9. V. emelet.
Élettani Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-47.
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
1083 Budapest, Üllői út 78/b
I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1083 Budapest, Bókay János u. 53-54.
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
1094 Budapest, Tűzoltó u. 7-9.
Humán Agyszövet Bank és Laboratórium
1094 Budapest, Tűzoltó u. 58.
Idegsebészeti Tanszék
1145, Budapest, Amerikai út 57.
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Intervenciós Radiológiai Tanszék
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Klinikai Pszichológia Tanszék
1091 Budapest, Üllői út 25. I. emelet
Laboratóriumi Medicina Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 14 em.
Magatartástudományi Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 20. emelet
Mellkassebészeti Klinika - Országos Onkológiai Intézet bázisán
1122 Budapest, Ráth Gy. u. 7-9. 3. ép. IV. em.
Népegészségtani Intézet
1089 Nagyvárad tér 4.
Neurológiai Klinika
1083 Budapest, Balassa J. u. 6.
Onkológiai Tanszék – az Országos Onkológiai Intézet bázisán
1122 Budapest, Ráth György u. 7-9. (1/A ép., 2. em.)
Ortopédiai Klinika
1083 Budapest Korányi S. u. 2
Orvosi Biokémiai Intézet
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Orvosi Képalkotó Klinika
1082 Budapest, Üllöi út 78/a.
Orvosi Mikrobiológiai Intézet
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. X. emelet
II. Sz. Patológiai Intézet
1091 Budapest, Üllői út 93.
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
1082 Budapest, Balassa u. 6.
Pulmonológiai Klinika
1083 Budapest, VIII. Tömő u. 25-29.
Rehabilitációs Medicina Tanszék
1121 Budapest, Szanatórium utca 19.
I. Sz. Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78.
II. Sz. Sebészeti Klinika
1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.
Szemészeti Klinika
1085 Budapest, Mária utca 39.
Szívsebészeti Tanszéki Csoport
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/A.
Transzfúziológiai Tanszék
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. 16. emelet
Transzlációs Medicina Intézet
1094 Tűzoltó u. 37-47.
Transzplantációs és Sebészeti Klinika
1082 Budapest, Baross u. 23-25.
Traumatológiai Tanszék
1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41.
Urológiai Klinika
1082 Budapest, Üllői út 78/b.
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
1122 Budapest, Gaál József u. 9-11.