Összesen: 239 cikk
 

Egyetemünk dolgozói a 2021. évre is felterjeszthetők állami, illetve miniszteri kitüntetésre. A kitüntetés a tartósan végzett, magas színvonalú munkásság, valamint rendkívüli teljesítmény elismerésére szolgál. A kitüntetési javaslatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon, 2020. június 2-ig szíveskedjenek benyújtani a kituntetes.human@semmelweis-univ.hu e-mail címre.A járványügyi helyzet utóbbi időben történt kedvező alakulására tekintettel az ideiglenes otthoni munkavégzés (home office) fenntartása a továbbiakban nem indokolt. Kérjük a munkáltatói jogkör gyakorlóit, hogy haladéktalanul intézkedjenek a járványügyi helyzet miatt lehetővé tett ideiglenes otthoni munkavégzés (home office) megszüntetése iránt. Az ehhez kapcsolódó értesítés mintáját a tájékoztató melléklete tartalmazza.

    

A COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról a mai napon rektori utasítás került kiadásra. A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

               
Összesen: 239 cikk