Összesen: 249 cikk
 

A Semmelweis Egyetem foglalkoztatási követelményrendszere értelmében a pályázat kiírását a tanszék/klinika/intézet tanácsának támogatásával a szervezeti egység vezetője kezdeményezi a kar dékánjánál az ellátandó feladatok, a szükséges pénzügyi fedezet és a munkakör betöltéséhez szükséges speciális feltételek megadásával.
A javaslatok beküldési határideje: 2020. szeptember 7.Az iskolai tanulmányaikat megkezdő, illetve folytató, köznevelésben részt vevő gyermekeik után 2020. évben az arra jogosult – közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló – egyetemi alkalmazottak az iskolakezdés támogatása érdekében a rektori-kancellári körlevélben meghatározott juttatásban részesülnek.

  

Körlevél a július 1-jei munkaszüneti napról

A Semmelweis Egyetemen is munkaszüneti nap július 1-je a rektori-kancellári körlevélben felsorolt szervezeti egységekben foglalkoztatott közalkalmazottak számára.Ismét sportolási lehetőség AYCM SportPass-szal!

A járványügyi helyzet kedvező alakulására tekintettel az AYCM SportPass elfogadóhelyek ismét megnyitották kapuikat, így a SportPass-szal igénybe vehető szolgáltatások valamennyi munkatársunk számára újra elérhetőek.

    

Egyetemünk dolgozói a 2021. évre is felterjeszthetők állami, illetve miniszteri kitüntetésre. A kitüntetés a tartósan végzett, magas színvonalú munkásság, valamint rendkívüli teljesítmény elismerésére szolgál. A kitüntetési javaslatokat az erre rendszeresített formanyomtatványon, 2020. június 2-ig szíveskedjenek benyújtani a kituntetes.human@semmelweis-univ.hu e-mail címre.A járványügyi helyzet utóbbi időben történt kedvező alakulására tekintettel az ideiglenes otthoni munkavégzés (home office) fenntartása a továbbiakban nem indokolt. Kérjük a munkáltatói jogkör gyakorlóit, hogy haladéktalanul intézkedjenek a járványügyi helyzet miatt lehetővé tett ideiglenes otthoni munkavégzés (home office) megszüntetése iránt. Az ehhez kapcsolódó értesítés mintáját a tájékoztató melléklete tartalmazza.

 

Az új koronavírus miatti járványügyi helyzetre tekintettel 2020. március 16-án kiadott 38527/KEEGF/2020. iktatószámú rektori-kancellári tájékoztató 2. és 5. pontjában írt home office, illetve különös méltánylást érdemlő ok miatti távollét időrögzítését a jelen tájékoztatás szerint kell végzeni.

  

A COVID-19 járvánnyal közvetlenül összefüggő betegellátáshoz szükséges humánerőforrás biztosításáról a mai napon rektori utasítás került kiadásra. A szükséges létszám meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Járványügyi Centrum fogja össze, melynek keretében a járványhelyzettel kapcsolatos ellátási igények alapján tájékoztatja az érintett klinikákat arról, hogy mely klinikáról hány egészségügyi dolgozó beosztása szükséges a Járványügyi Centrum egységeiben történő feladatellátás céljából.

     
Összesen: 249 cikk