Az oktatói közösség építésének igénye kifejezetten az Egyetem hat karának oktatói közösségétől származik, akik a 2020 tavasza óta szervezett képzéseinken és programjainkon találkoztak egymással, és találtak egymásra. Küldetésünknek tekintjük, és örömmel vállaljuk, hogy az egyetemi oktatói közösség építését különböző találkozások szervezése és facilitálása formájában támogassuk. Szeretnénk, ha ezeket a találkozásokat nyitottság, partnerség jellemezné, és folytatódna az együtt gondolkodás, kapcsolatteremtés és tudásmegosztás, oldott hangulatban.

2024-ben négy formában, egymással váltakozva teremtünk külön teret az oktatói közösségnek minden hónap utolsó péntekén:

  1. EduCafé – közös gondolkodás egy-egy témában, informális strukturált beszélgetés world café technikával
  2. EduIdea – oktatói ötletbörze, jógyakorlatok megosztása kompakt módon, teach meet technikával
  3. EduPub – oktatási témájú könyvek, cikkek bemutatása, feldolgozása
  4. EduPeer
  5. EduLab – az oktatói közösség tagjai egymás számára tartott képzéseken osztják meg tapasztalataikat saját jógyakorlatuk alapján