Az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság az Egyetem alapfeladatainak ellátását végző központi szervezeti egység, amely közreműködik az egészségügyi szolgáltatás keretében az ápolási, valamint oktatási tevékenységek magas színvonalú ellátásában és szervezésében.

Az Igazgatóság feladatai:

Ápolásvezetési tevékenységek
 • A klinikai központban folyó egészségügyi szakdolgozói tevékenység rendjének és színvonalának felügyelete, összehangolása a fekvő- és járóbeteg ellátásban egyaránt.
 • A szakdolgozói munkaerőhelyzet központ szintű felmérése – ÁNTSZ ápolás szakfelügyeleti célvizsgálatainak előkészítése, koordinálása.
 • Minőségbiztosítási tevékenység koordinációja, a betegápolási tevékenység vonatkozásban – Tudományos tevékenység segítése.
 • Ápolási Bizottság működésének szervezése, irányítása.
 • Tanácsadás ápolásszakmai kérdésekben.
Oktatási tevékenységek
 • OKJ szakképzések szervezése.
 • Akkreditált továbbképzések szervezése.
 • Együttműködési megállapodás szerint az egészségügyi szakképzést folytató intézmények hallgatóinak gyakorlati képzésének koordinálása.
 • Orvos- és fogorvostan hallgatók összefüggő nyári ápolási gyakorlatának koordinálása.
 • Az Egyetem klinikáin és az elméleti intézetekben a szakdolgozók szakképzésének és továbbképzésének koordinálása.
 • Rendezvények, tudományos ülések szervezése.
 • Szakdolgozói tevékenységhez kötődő oktatási, továbbképzési és egyéb pályázatok elkészítése.