Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás

Az Ápolásvezetési és Szakdolgozói Oktatási Igazgatóság a Semmelweis  Egyetem Klinikai Központ alapfeladatainak ellátását végző, az Orvosszakmai Főigazgatóság irányítása alá tartozó központi szervezeti egység, amely közreműködik az egészségügyi szolgáltatás keretében az ápolási, valamint oktatási tevékenységek magas színvonalú ellátásában és szervezésében.

Az Igazgatóság feladatai:

Ápolásvezetési tevékenységek
 • A Klinikai Központban folyó egészségügyi szakdolgozói tevékenység rendjének és színvonalának felügyelete, összehangolása a fekvő- és járóbeteg ellátásban egyaránt.
 • A szakdolgozói munkaerőhelyzet központ szintű felmérése – a felügyeleti hatóságok ápolásszakmai szakfelügyeleti célvizsgálatainak előkészítése, koordinálása.
 • Minőségbiztosítási tevékenység koordinációja, a betegápolási tevékenység vonatkozásban – Tudományos tevékenység segítése.
 • Ápolási Bizottság működésének szervezése, irányítása.
 • Tanácsadás ápolásszakmai kérdésekben.
Oktatási tevékenységek
 • Szakképzések szervezése.
 • Akkreditált továbbképzések szervezése, lebonyolítása.
 • Együttműködési megállapodás szerint az egészségügyi képzést folytató intézmények tanulóinak, hallgatóinak gyakorlati képzésének koordinálása.
 • Orvos- és fogorvostan hallgatók összefüggő nyári ápolási gyakorlatának koordinálása.
 • A Klinikai Központ betegellátó helyein és az elméleti intézetekben a szakdolgozók szakképzésének és továbbképzésének koordinálása.
 • Rendezvények, tudományos ülések szervezése.
 • Szakdolgozói tevékenységhez kötődő oktatási, továbbképzési és egyéb pályázatok elkészítése.