A tanfolyamról

A magyarországi orvosképző karok vezetői a Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság (MOEOT) 2013. november 8-án tartott, pécsi ülésén döntést hoztak arra vonatkozóan, hogy az orvosképzésben oktatóként alkalmazásba kerülő fiatal munkatársak számára szükséges egy alapvető ismereteket átadó oktatói képzést indítani. A képzés célja, hogy segítséget és alapot nyújtson az elvárt minőségi oktatói munkához. A tanfolyam egyrészt a leendő oktatói feladatok ellátásához nyújt módszertani ismereteket, másrészt tisztázni kívánja a kezdő tanár szerepét, lehetséges problémáit és konfliktushelyzeteit.

Alapvető cél, hogy minden oktató felismerje, hogy meghatározó felelőssége van az oktatás minőségében, melynek fejlesztéséhez kiváló szakmai anyagok érhetőek el. A képzés gerincét egy webes felületen elérhető előadássorozat adja, mely mind video, mind audio formátumban elérhető, emellett az előadások diái is hozzáférhetőek pdf formátumban, valamint a javasolt továbbvezető irodalom is megtalálható a téma iránt érdeklődők számára.

A kötelezően érintett oktatók köre:

Mindazok a tanársegédek és adjunktusok, aki nem végezték el az „Oktatók oktatása” képzést vagy a korábbi (2009-ig megszervezett) „Pedagógia alapismeretek” kurzust.

A tanfolyam elérhetősége:

https://elearning.szte.hu/mod/szte/frontpage.php

Belépés:

EduID belépéssel , ami SeKA jelszót igényel (Semmelweis Egyetem Központi Azonosítás)

Tájékoztató a SeKA-bejelentkezéssel kapcsolatban:
https://seka.semmelweis.hu/hu/info/mi_a_seka

Hogyan lépjünk be a kurzusba?

  1. Nyissuk meg a következő linket: https://elearning.szte.hu/mod/szte/frontpage.php
  2. A jobb felső sarokban kattintsunk az EduID gombra.
  3. Válasszuk ki a lenyíló listából a Semmelweis Egyetemet.
  4. Írjuk be SeKA azonosítónk adatait.
  5. A felső sorban válasszuk ki a Kurzuskeresőt.
  6. Írjuk be az Oktatók oktatása kifejezést.
  7. A kurzust megnyitva megtekinthetjük a tananyagot és kitölthetjük a megfelelő tesztet.

A tanfolyam menete:

A programban résztvevők tekintsék át a webes felületen az általános blokkba tartozó előadásokat, továbbá klinikai oktatók esetén a klinikai blokk előadásait is. Ezt egy kétórás konzultáció követi kisebb csoportokban, tapasztalt elméleti és klinikai oktatók vezetésével, melyen a résztvevők feltehetik a felmerült kérdéseiket és a konzultáló oktatók megosztják tapasztalataikat/javaslataikat. A konzultációk tanévenként 4 alkalommal kerülnek megszervezesére, melyek közül az alábbi gombra kattintva lehet választani:

— egyelőre nincs konzultáció meghirdetve —

A konzultáción történő részvétel feltétele, hogy az elektronikus felületen elérhető, gyakorlásra szolgáló teszten a résztvevő a neki megfelelő típusból (általános vagy általános+klinikai) legalább 60%-os eredményt érjen el (a teszt a honlapon többször ismételhető) legkésőbb a kiválasztott konzultáció napján 12:00-ig.

A konzultációt követően a résztvevők egy tesztvizsgát írnak, melyen 70% elérése szükséges a tanfolyam sikeres elvégzéséhez.

Bízunk benne, hogy a tanfolyam kedvező fogadtatásra talál, és hozzájárul a sikeres oktatói munkához, így a képzés minőségének emeléséhez.

Tematika

A tanfolyam elektronikusan elérhető előadásainak anyaga:

ÁLTALÁNOS BLOKK (összesen 4 óra)

ELŐADÓK ELŐADÁSCÍM TARTALOM

Dr. Kiss Levente

Semmelweis Egyetem

1. Bevezetés A képzési program hátterének, céljainak és struktúrájának ismertetése (4:19)

Dr. Barabás Katalin

Szegedi Tudományegyetem

2. A jó orvosegyetemi oktató Áttekintés az oktatói szerepekről és a hallgatói elvárásokról (16:28)

Dr. Kiss Levente

Semmelweis Egyetem

3. Curriculum és oktatási stratégiák Összefoglaló a curriculum elemeiről, az oktatási stratégiákról, továbbá a curriculum hatékonyságával kapcsolatos szempontokról (14:15)

Dr. Füzesi Zsuzsa

Pécsi Tudományegyetem

4. Kiscsoportos tanítás A kiscsoportos oktatás fajtái, előnyei és megvalósításának módszertani háttere (21:00)

Dr. Tornóci Laszló

Semmelweis Egyetem

5. E-learning az orvosegyetemi oktatásban Új technológiák bevezetésének és elektronikus oktatási anyagok kialakításának szempontjai (20:14)

Dr. Pórszász Róbert

Debreceni Egyetem

6. A tantermi előadás gyakorlata A tantermi előadásra történő felkészülés, az illusztráció módszertana és a retorikai képességek bemutatása (12:53)

Dr. Mester Lajos

Szegedi Tudományegyetem

7. Tanulási útmutató segédanyagok A hallgatók önálló tanulásának elősegítését szolgáló vezérfonal megtervezésének és megszerkesztésének módszertana (17:59)

Dr. Tornóci László

Semmelweis Egyetem

8. Standardok kialakítása A minimálisan elvárt tudásszint meghatározásának szempontjai és az ehhez kapcsolódó megoldások (27:57)

Dr. Csernus Valér

Pécsi Tudományegyetem

9. Az értékelési módszer kiválasztása A számonkérés módszertana, a témáknak megfelelő adekvát visszakérdezési formák megválasztásának szabályai (25:55)

Dr. Kokovay Ágnes

Semmelweis Egyetem

10. Írásbeli kikérdezés Az írásbeli számonkérési formák megszerkesztésének szabályai (16:44)

Dr. Barabás Katalin

Szegedi Tudományegyetem

11. A portfólió mint értékelési lehetőség A hallgatóközpontú oktatás folyamatértékelési módszerének bemutatása (13:32)

Dr. Schlégl Ádám

Pécsi Tudományegyetem

12. Visszajelzés a hallgatók felé A hallgatóknak szóló visszajelzés szerepének és hatékonyságának szempontjai (14:04)

Dr. Kokovay Ágnes

Semmelweis Egyetem

13. Oktatói gárda fejlesztése A felsőoktatási képzésben résztvevő oktatók fejlesztésének általános szempontjai (15:57)

Dr. Sági Zoltán

Szegedi Tudományegyetem

14. Minőségbiztosítás A felsőoktatási képzés minőségbiztosítási lépéseinek elemei, a monitorizálás módszere, a folyamat jelentősége a képzés fejlesztésében (11:55)

 

KLINIKAI BLOKK (összesen 1 óra)

ELŐADÓK ELŐADÁSCÍM TARTALOM

Dr. Czopf László

Pécsi Tudományegyetem

15. Klinikai, ágymelletti oktatás Az ágymelletti oktatás dramaturgiája és szerepe a kritikus gondolkodás és kritikus döntéshozatal létrehozásában (14:19)

Dr. Szijártó Attila

Semmelweis Egyetem

16. Hallgatók oktatása a járóbetegellátásban A járóbetegellátás sajátosságai, előnyei és modelljei (11:08)

Dr. Mester Lajos

Szegedi Tudományegyetem

17. Szimulált/standardizált betegek Orvos-beteg konzultáció gyakorlási lehetősége szimulált körülmények között (20:50)

Dr. Fritúz Gábor

Semmelweis Egyetem

18. Skill centrum/szimulációk A szimulációk használatának szempontjai, különös tekintettel a sürgősségi ellátásra (16:29)

 

További anyagok

Ajánlott olvasmányok, tanulmányok a tanfolyam irodalomjegyzékében


Képzők képzése a magyarországi orvosi egyetemeken – tanulmány

Hogyan jött létre az Oktatók oktatása tanfolyam a hazai orvosképzésben? A tanulmány bemutatja a kurzus előzményeit a Semmelweis Egyetemen, valamint a Magyar Orvosképzési és Egészségügyi Oktatási Társaság kezdeményézésére kifejlesztett tanfolyam jellemzőit és felépítését.


Kapcsolat

Kérdéseivel kérjük, keresse a tanfolyam koordinátorait:

Dr. Kiss Levente igazgató – +36-1-459-1500 / 60342

dr. Monzéger Katalin ügyvivő szakértő – +36-1-459-1500 / 56305

oktatasmodszertan@med.semmelweis-univ.hu