Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. június 27.
532799 Összes oltás

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének a szabályait az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 116/B. §-a, továbbá a 2012. január 1-jétől hatályba lépett új jogszabály: Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szabályozza. 

A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak tartama 5 év. A továbbképzési időszak tartama 5 év. Továbbképzésre működési nyilvántartási számmal, ennek hiányában alap nyilvántartási számmal lehet bejelentkezni. 

Az egészségügyi szakdolgozónak a továbbképzési időszak alatt a szakképesítésének (szakképesítéseinek) megfelelő szakmacsoportonként összesen 150 pontot kell teljesítenie.

A szakmacsoportokat a 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A továbbképzési időszak teljesítéséhez az egészségügyi szakdolgozónak: