Az infekciókontroll

Az infekciókontroll az egészségügyi intézmények azon tevékenységeinek összessége, amelyek a kórházi fertőzések felderítését és megelőzését szolgálják.

A teendőket meghatározzák a nozokomiális fertőzések felderítését célzó surveillance rendszerek. Ezeket, illetve a felderített fertőzéseket az OTH/NSzSZ EFRIR (majdani OSZIR) rendszerén keresztül kell bejelenteni.

Teendők

A teendőket a hatályos jogszabályok és módszertani útmutatók írják elő. Ezekre alapozva készült el az egyetemi Infekciókontroll kézikönyv.

Minden aktuális eseményről, kiemelt fontosságú teendőről külön alkönyvtárat vezetünk.

Az infekciókontroll témában való további elmélyülést segíti a szakirodalomjegyzék, a gyakorlati mikrobiológiai ismereteket nyújtó Mikrobiológiai füzetek, a nemzetközi Infekciókontroll szövetség hírlevelei, és a kézhigiénés program.

A Kórházhigiénés osztály feladatai:

  • Az Egyetem klinikáin folyó megelőző higiénés tevékenység koordinálása, segítése, ezen a téren kapcsolattartás a Klinikák és a Hatóság között;
  • A nozokomiális surveillance szervezése, koordinálása;
  • Rovar- és rágcsáló irtás

A Kórházhigiénés osztály postacíme:
1428 Budapest Pf. 2. ( Helye: NET 14. emelet)
Telefon.: 06-20-8250444, mellék:56375
korhazhigiene@semmelweis-univ.hu

Fertőtlenítő Állomás
fertotlenito.allomas@semmelweis-univ.hu
Mellék: 62128, 06-20-8250603