A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szervként működő egészségügyi szolgáltató támogatást igényelhet a jövedelemkiegészítésre jogosult egészségügyi dolgozójára tekintettel.

A szabályozás célja a közalkalmazotti jogviszonyban vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, már megállapított pénzellátással rendelkező egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítése, tekintettel arra, hogy 2013. július 1-jétől a pénzellátások a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §-a, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11 §. (1) bekezdése alapján szüneteltetésre kerülnek, amennyiben a foglalkoztatott továbbra is jogviszonyban áll.

Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 16/A. §-a alapján:

a) pénzellátás: az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, valamint más olyan ellátás, amelyet az öregségi nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kell továbbfolyósítani,
b) jövedelemkiegészítés: az e törvényben meghatározott feltételek szerint, pénzellátásuk törvény alapján történő szüneteltetésére tekintettel, egyes közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati vagy állami szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozók jövedelmének kiegészítésére szolgáló juttatás.

Igényléshez szükséges dokumentumok:

  • a nyugdíj megállapításáról szóló határozat (minden oldal másolata szükséges!)
  • a nyugdíj szüneteltetéséről szóló határozat (minden oldal másolata szükséges!)
  • a munkáltatói jogkör gyakorlójának támogató javaslata (5. sz. melléklet)
  • a munkavállaló által aláírt kérelem (1. sz. melléklet)
  • érvényes munkaköri leírás másolata

A szükséges dokumentumokat az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére kell eljuttatni. A borítékra kérjük ráírni: “jövedelemkiegészítés igénylése”.

Az igénylés folyamata:

  • szükséges dokumentumok eljuttatása az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság részére
  • az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság a dokumentumok beérkezését követően, a következő lehetséges bejelentési időszakban feltölti a dokumentumokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) online felületére
  • A NEAK elbírálja a benyújtott kérelmet, majd visszajelzést küld a jóváhagyásról (EMMI engedély) a munkáltató részére
  • a jóváhagyást követően igényelhető a jövedelemkiegészítés összege a NEAK-tól a munkavállaló részére
  • a NEAK a jóváhagyást és igénylést követően utalványozza a munkáltató részére a jövedelemkiegészítés összegét, mely után kifizethető az összeg a munkavállaló részére. 

Az ügyintézés határideje az összes szükséges dokumentum beérkezésétől számítva minimum 3-4 hónap! 

Éves jövedelemkorlát eléréséhez kapcsolódó információ:

Nyugdíj, és egyéb ellátás folyósítása alatt folytatott keresőtevékenységre vonatkozó szabályok

Kapcsolattartók:

Száriosz Andrea (szariosz.andrea@semmelweis-univ.hu)

Besztercei Bernadett (besztercei.bernadett@semmelweis-univ.hu)